Faktúry 2015

Číslo faktúryPopisSuma celkom s DPHID zmluvyID objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia. Meno, adresa, IČODátum zverejnenia
1/15
321044
zasielanie info o dotáciách a grantoch pre samosprávu32,869.1.2015SAMNET- Informačný systém samosprávy o.z.
Lúčna 407/7
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37867440
9.1.2015
2/15
2015000202
aktualizácia programu 13,509.1.2015KEO.s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
9.1.2015
3/15
15140001
zimný posyp MK369,-1/159.1.2015Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
Hradská 248
966 54 Tekovské Nemce
IČO 43818064
9.1.2015
4/15
0115004099
jedálenské kupóny1.330,1512.1.2015LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
IČO 31396674
12.1.2015
5/15
6809419997
poistenie majetku256,13680941999719.1.2015Komunálna poisťovňa,a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Bratislava
Štefánikova 17
811 05 Bratislava l
IČO: 31595545
19.1.2015
6/15
430150017
dopravné služby - január33,1933/Obch./ZM-10/02 dod.č.222.1.2015ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
22.1.2015
7/15
7238276284
plyn- záloha január186,-22.1.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Vratislava 26
IČO:35815256
22.1.2015
8/15
20150002VFA
odvoz separovaného odpadu - január197,6322.1.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
22.1.2015
9/15
0127/2015
školenie poslancov250,-23.1.2015Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
IČO:0034006656
23.1.2015
10/15
9155040
prevádzka verejného osvetlenia- január579,50Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia23.1.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
23.1.2015
11/15
2015000401
aktualizácia programu KEO13,5023.1.2015KEO,s.r.o Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
23.1.2015
12/15
2015020
príručka Miestna samospráva
6 ks
56,6026.1.2015Asociácia vzdelávania samosprávy
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
IČO37902938
26.1.2015
13/15
0117/2015
príručka Miestna samospráva
4 ks
37,3026.1.2015Asociácia vzdelávania samosprávy
Nám. S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
IČO37902938
26.1.2015
14/15
0004361218
mobil5,7628.1.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
28.1.2015
15/15
2015000591
aktualizácia programu KEO13,5030.1.2015KEO,s.r.o Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
30.1.2015
16/15
20150005
spravovanie a aktualizácia webovej stránky obce80,-Zmluva int. č. 2/152.2.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.2.2015
17/15
2153200010
hydrologické údaje o Tekovskom potoku179,1662/142.2.2015SMHU
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
IČO: 00156884
2.2.2015
18/15
15140012
údržba MK324,-3.2.2015Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
Hradská 248
966 54 Tekovské Nemce
IČO 43818064
3.2.2015
19/15
7253257871
plyn - február186,-3.2.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Vratislava 26
IČO:35815256
3.2.2015
20/15
4000032015
odhŕňanie snehu246,-4.2.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce,
IČO:00210552
4.2.2015
21/15
0329150064
vývoz kukanádob926,75Zmluva č.100 00236.2.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
6.2.2015
22/15
1363525
tlačivá na daň z nehnuteľnosti17,964/159.2.2015INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO: 31363091
9.2.2015
23/15
2153000026
údaje o kvalite vody v Tek. potoku132,-63/149.2.2015SMHU
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
IČO: 00156884
9.2.2015
24/15
8560002196
vodné - január2,599.2.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.2.2015
25/15
356000167
vodné - január3,899.2.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.2.2015
26/15
200150011
služby Webgis - január29,-21/149.2.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
9.2.2015
27/14
7770483149
telefóny, internet82,859.2.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
9.2.2015
28/15
0028040038
elektrina - február1.060,-9.2.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
9.2.2015
29/15
2015000011
členský poplatok na rok 201575,-10.2.2015OZ pre rozvoj mik.Pož.-Širočina
Obecný úrad 46
95182 Malé Vozokany
10.2.2015
30/15
51500285
almanach obce28,6012.2.2015DATATRADE,s.r.o
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
IČO 35960132
12.2.2015

31/15
5110315006
oprava kopírky Canon175,2012.2.2015IToffice,s.r.o
Hlavná 39/20
927 01 Šaľa
12.2.2015

32/15
430150173
dopravné služby33,1933/Obch./ZM-10/02 dod.č.216.2.2015ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
16.2.2015
33/15
20150046
odvoz separovaného odpadu
február
140,2316.2.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
16.2.2015
34/15
2151104822
prevádzka obecný rozhlas14,2823.2.2015SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
23.2.2015
35/15
9155090
údržba siete verejného osvetlenia - február579,50Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia23.2.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
23.2.2015
36/15
014/2015
práce s plošinou54,2025.2.2015RAYAN,s.r.o
966 52 Tekovská Breznica č. 497
IČO: 44378084
25.2.2015
37/15
5915003618
verejná správa - info. ročné predplatné84,-26.2.2015Poradca podnikateľa,s.r.o
M.Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
26.2.2015
38/15
20150011
webstránka - február80,-Zmluva int. č. 2/152.3.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.3.2015
39/15
310322
seminár-elektronický kontraktačný systém24,-2.3.2015Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 Bratislava
IČO: 00584614
2.3.2015
40/15
0004361218
mobil5,763.3.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
3.3.2015
41/15
0329150215
nákup kukanádob710,403/155.3.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
5.3.2015
42/15
0329150225
vývoz kukanádob - február919,82Zmluva č.100 00235.3.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
5.3.2015
43/15
200150049
služby webgis-február29,-21/145.3.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
5.3.2015
44/15
11-4-7639
poistenie majetku291,2311-4-76396.3.2015Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
6.3.2015
45/15
5771456878
telefóny, internet79,676.3.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
6.3.2015
46/15
7258291706
plyn - marec186,-9.3.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Vratislava 26
9.3.2015
47/15
356000585
vodné - február1,3011.3.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.3.2015
48/15
356000600
vodné - február35,0111.3.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.3.2015
49/15
9155096
preloženie svietidla56,40Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia12.3.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
12.3.2015
50/15
2015072
školné - príprava členov HJ , záverečné skúšky60,0012.3.2015Dobrovoľná požiarna ochrana
Odborná škola požiarnej ochrany
Kuzmányho č.36
036 01 Martin
IČO00177474
12.3.2015
51/15
2015035
audit účtovnej závierky za r. 20141.100.-13.3.2015Ing. Jozef Adamkovič
Orgovánová 2565/7
955 01 Topoľčany
IČO: 30887232
13.3.2015
52/15
2015000871
aktualizácia programu13,5016.3.2015KEO,s.r.o Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
16.3.2015
53/15
430150356
dopravné služby marec33,1933/Obch./ZM-10/02 dod.č.216.3.2015ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
16.3.2015
54/15
20150062
odvoz separovaného odpadu136,8716.3.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
16.3.2015
55/15
1150000455
tlačivá do knižnice51,8023.3.2015ŠEVT,a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO: 31331131
23.2.2015
56/15
9155141
údržba ver.osvetlenia822,38Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia26.3.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
26.3.2015
57/15
1505529
verejný rozhlas r.201533,5026.3.2015Slovgram
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO 17310598
26.3.2015
58/15
0028040038
elektrina - marec737,0030.3.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
30.3.2015
59/15
0004361218
mobil6,3031.3.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
31.3.2015
60/15
15038
čistenie obrusov 20,9631.3.2015Renáta Bokníková-PPdZ
Hlavná 310 966 53 Hronský Beňadik
IČO: 47095102
31.3.2015
61/15
2015000004
časopis "Požitavie-"Širočina54,0031.3.2015Mikroregión Požitavei-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO:36107298
31.3.2015
62/15
1500097
pracovná rovnošata pre dobrov.požiarny zbor391,205/1502.4.2015OCTANplus,s.r.o
Hlavná 874
925 03 Horné Saliby
IČO: 34143050
02.4.2015
63/15
4/4/2015
oprava práčka na šatni TJ80,-2.4.2015Jozef Gregušč UNI EXPO Greguš
Dlhá 130
951 71 Sľažany
IČO: 17618835
2.4.2015
64/15
20150017
správa webovej stránky marec 201580,-Zmluva int. č. 2/152.4.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.4.2015
65/15
20150134
noviny tekovský nemčan č.1/15246,507/157.4.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 36526924
7.4.2015
66/15
2772411774
telefón, internet72,067.4.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
7.4.2015
67/15
2151110538
použitie hudobných diel - fašiangová zábava19,20Licenčná zmluva7.4.2015SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
7.4.2015
68/15
0028040038
elektrina-apríl737,007.4.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
7.4.2015
69/15
200150100
služby Web gis- marec29,0021/148.4.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
8.4.2015
70/15
20185000017
vstupenky na div.predstavenie80,00 (bez DPH)8.4.2015Mikroregión Požitavie-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO 36107298
8.4.2015
71/15
7248306929
plyn186,009.4.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
9.4.2015
72/15
0329150467
vývoz kukanádob - marec926,96Zmluva č.100 00239.4.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
9.4.2015
73/15
022/2015
pozvánky, letáky33,6913.4.2015Juraj Nemček JN Reklama
ul.1.mája
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 44721382
13.4.2015
74/15
356000856
vodné19,4413.4.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
13.4.2015
75/15
356000847
vodné 38,8913.4.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
13.4.2015
76/15
15004
opilovanie a oprava VO317,1214.4.2015Jozef Bokník-Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
14.4.2015
77/15
430150498
dopravné služby33,1916.4.2015ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
16.4.2015
78/15
15162
struna na kosenie178,2016.4.2015VIKTORIA-HÁMOR,s.r.o
Šugovská dolina 10
044 25 Medzev
IČO 31698948
16.4.2015
79/15
20150091
odvoz separovaného odpadu
- apríl
142,1516.4.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
16.4.2015
80/15
215000203
misy, šálky - do svadobky263,7614/1517.4.2015RM Gastro-JAZ,s.r.o
Rybárska1, 915 01 Nové Mesto n/Váhom,
prev. levická7, Nitra
IČO:34153004
17.4.2015
81/15
151383
vrecia na separovaný odpad175,819/1520.4.20152Zet,s.r.o, obalR
Rastislavova 326,
951 41 Lužianky
IČO: 36676705
20.4.2015
82/15
20154151
inštallicencií antivír.programu, laminovačka133,7222.4.2015Ing. Milan Švolík - MILSOFT
Nám.Odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO:14078511
22.4.2015
83/15
29/2015
oprava strechy na MŠ299,886/1522.4.2015Ladislav Lieskovský
Hlavná 111/42
935 23 Rybník
IČO: 1178137
22.4.2015
84/15
9155192
prevádzka verejného osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia23.4.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
23.4.2015
85/15
1/201500002
portrét prezidenta9,8011/1523.5.2015IKARO,s.r.o
Okružná 32
080 01 Prešov
IČO 31656544
23.4.2015
86/15
0115046137
jedálne kupóny1989,3527.4.2015LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
27.4.2015
87/15
20150024
webstránka obce80,00Zmluva int. č. 2/1530.04.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
30.4.2015
88/15
0004361218
mobil5,7630.4.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
30.4.2015
89/15
0515
čistenie kanála120,-13/154.5.2015FAMAP
Marek Paulov
Čaradice 4
IČO 40335291
4.5.2015
90/15
7268298471
plyn - máj186,-6.5.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Vratislava 26
IČO:35815256
6.5.2015
91/15
0028040038
elektrina - máj737,-6.5.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
6.5.2015
92/15
21500235
misy a krčahy do svadobky91,7814/157.5.2015RM Gastro-JAZ,s.r.o
Rybárska1, 915 01 Nové Mesto n/Váhom,
prev. levická7, Nitra
IČO:34153004
7.5.2015
93/15
1560411
štrk654,3415/157.5.2015Agrostav HSV,s.r.o
Tehelná 3
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 314355133
7.5.2015
94/15
200150158
služby webgis -apríl29,-21/1411.5.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
11.5.2015
95/15
0329150684
vývoz kukanádob apríl1047,20Zmluva č.100 002311.5.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
11.5.2015
96/15
042/15
revízie el. spotrebičov a el.strojov 340,6812.5.2015JEEL,s.r.o
Študentská 32
960 01 Zvolen
IČO: 36058572
12.5.2015
97/15
15011
čistenie žľabov ZŠ360,438/1512.5.2015Jozef Bokník-Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
12.5.2015
98/15
356001202
vodné16,8513.5.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
13.5.2015
99/15
356001201
vodné2,5913.5.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
13.5.2015
100/15
20150086
oprava trakt.kosačky157,0013.5.2015Ing.Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
934 01 Krškany 164
IČO: 43530800
13.5.2015
101/15
430150720
dopravné služby33,1914.5.2015ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
14.5.2015
102/15
5773417853
telefóny, internet81,0514.5.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
14.5.2015
103/15
15073
čistenie obrusov28,4515.5.2015Renáta Bokníková -PPdZ
hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 47095105
15.5.2015
104/15
1560413
piesok - dobropis-135,9815/1515.5.2015Agrostav HSV,s.r.o
Tehelná 3
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 314355133
15.5.2015
105/15
20150136
odvoz separovaného odpadu -máj208,5518.5.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
18.5.2015
106/15
2151115673
hudobná produkcia-zábava19,2018.5.2015SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO 00178454
18.5.2015
107/15
2004715
knihy pre prvákov53,702/1518.5.2015SPN-Mladé letá,s.r.o
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 31333176
18.5.2015
108/15
9155246
prev.verejného osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia22.5.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
22.5.2015
109/15
004361218
mobil5,7629.5.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
29.5.2015
110/15
20150030
web stránka80,-Zmluva int. č. 2/151.6.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.6.2015
111/15
11-4-7639
poistné júl-september
majetok
291,2311-4-76391.6.2015Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
1.6.2015
112/15
7278302294
plyn-jún 2015186,-1.6.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Vratislava 26
IČO:35815256
1.6.2015
113/15
2015000024
divadelné predstavenie odohrané pre deti na MDD21,- (bez DPH)1.6.2015Mikroregión Požitavie-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO 36107298
1.6.2015
114/15
2015001092
aktualizácia programu92,702.6.2015KEO.s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
2.6.2015
115/15
200150230
služby webgis29,0021/145.6.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
5.6.2015
116/15
0329150895
vývoz kukanádob926,93Zmluva č.100 00238.6.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
8.6.2015
117/15
9774369803
telefóny a internet77,3210.6.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.6.2015
118/15
1500056
kontrola a servis hasiacich prístrojov na OcÚ286,2010.6.2015M.Vojtko-Elektroservis
opravy a údržba el.zar.
Clementisova 2005
955 01 Topoľčany
IČO 11765968
10.6.2015
119/15
325150041
preprava detí MŠ do divadla148,8717/1611.6.2015Nitravel
Štúrova 72
949 01 Nitra
11.6.2015
120/15
356001563
vodné31,1011.6.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.6.2015
121/15
356001548
vodné3,8911.6.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.6.2015
122/15
430150879
dopravné služby33,1916.6.2015ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
16.6.2015
123/15
20150174
odvoz separovaného odpadu - jún210,5916.6.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
16.6.2015
124/15
0028040038
elektrina - jún737,0018.6.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
16.6.2015
125/15
1500992
Zverejnenie kontaktu v Zlatých stránkach60,00Zmluva int.č.24/15
QUO-04521-M5X2/4
18.6.2015Mediatel.s.r.o
Miletičova 21
921 08 Bratislava
IČO: 35859415
18.6.2015
126/15
1500205
logo DHZ37,445/1522.6.2015OCTANplus,s.r.o
Hlavná 874
925 03 Horné Saliby
IČO: 34143050
22.6.2015
127/15
9155300
prev.verejného osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia25.6.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
25.6.2015
128/15
20150038
správa web stránky80,00 bez DPHZmluva int. č. 2/151.7.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.7.2015
129/15
0004361218
mobil5,761.7.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
1.7.2015
130/15
7248373070
plyn-júl186,001.7.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO:35815256
1.7.2015
131/15
157023
import údajov Kataster, oprava spínača PC54,962.7.2015Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
Zlaté Moravce
IČO 37325159
2.7.2015
132/15
325150062
dopravné služby preprava osôb - Obyce vystúpenie dôchodci
27.6.2015
60,0019/153.7.2015NITRAVEL,s.r.o
Štúrova 72
949 01 Nitra
IČO:47244691
3.7.2015
133/15
1510456
odvoz kontajnerov433,426.7.2015Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
6.7.2015
134/15
0329151099
vývoz kukanádob1407,00Zmluva č.100 00236.7.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
6.7.2015
135/15
2775319835
telefóny, internet77,547.7.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
7.7.2015
136/15
2015000029
časopis Požitavie-Širočina54,008.7.2015Mikroregión Požitavie-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO 36107298
8.7.2015
137/15
356001842
vodné3,899.7.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.7.2015
138/15
356001853
vodné12,969.7.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.7.2015
139/15
200150297
služby webgis - jún29,0021/149.7.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
9.7.2015
140/15
0028040038
elektrina - júl737,009.7.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
9.7.2015
141/15
20150273
noviny tek.nemčan197,2010.7.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 36526924
10.7.2015
142/15
20150432
oprava osvetlenia291,1014.7.2015Zavarský Daniel- DANEL
Športová 2772/13
926 01 Sereď
IČO: 34243798
14.7.2015
143/15
2015001308
aktualizácia 2015/0613,5015.7.2015KEO.s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
15.7.2015
144/15
0232015
posudok elektroinštal. v poč.učebni v ZŠ85,0016.7.2015ing. Miloš Uškrt - REaPRO
968 01 Brehy 145
IČO: 37149717
16.7.2015
145/15
20150221
odvoz separ. odpadu 1.7.2015212,1517.7.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
17.7.2015
146/15
9155352
údržba ver.osvetlenia-júl636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia20.7.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
20.7.2015
147/15
150060
preprava osôb - Podhajská125,3021/1523.7.2015Ondrej Herda
autodoprava
Pod Dielami 2
953 01 Zlaté Moravce
IČO 10358005012
23.7.2015
148/15
150361
Vypracovanie štúdie - sanácia nezák.umiestneného odpadu960,0023.7.2015Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving
Inžinierska a dodávat.činnosť
Podhájska 23
949 01 Nitra
IČO: 22819983
23.7.2015
149/15
0004361218
mobil2,9229.7.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
29.7.2015
150/15
0532015
práca s plošinou54,2030.7.2015RAYAN,s.r.o
966 52 Tekovská Breznica č. 497
IČO: 44378084
30.7.2015
151/15
2015103243
tonery do tlačiarní362,8427/1531.7.2015LASER servis.s.r.o
Na Bielensku4
902 01 Pezinok
IČO 35755989
31.7.2015
152/15
325150077
preprava osôb na festival do Volkoviec vystúpenie dôchodci50,0026/1531.7.2015NITRAVEL,s.r.o
Štúrova 72
949 01 Nitra
IČO:47244691
31.7.2015
153/15
20150046
správa webstránky obce80,00Zmluva int. č. 2/1531.7.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
31.7.2015
154/15
7248395023
plyn - august186,003.8.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO:35815256
3.8.2015
155/15
4776272539
telefóny, internet77,785.8.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
5.8.2015

156/15
0028040038
elektrina august1060,005.8.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
5.8.2015
157/15
4000252015
mulčovanie673,206.8.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
966 53 Hronský Beňadik
IČO 00210552
6.8.2015
158/15
2150547
stavebný materiál112,336.8.2015Benatcentrum,s.r.o
Bernolákova 1
953 00 Zlaté Moravce
IČO 36518212
6.8.2015
159/15
21516369
asfalt70,5028/157.8.2015CAMPRI,s.r.o
Hlohovecká 13
95141 Lužianky
IČO: 17639719
7.8.2015
160/15
200150383
služby webgis29,007.8.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
7.8.2015
161/15
1510595
odvoz kontajnerov295,827.8.2015Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
7.8.2015
162/15
0329151380
vývoz kukanádob943,32Zmluva č.100 002310.8.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
10.8.2015
163/15
356002147
vodné5,1911.8.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.8.2015
164/15
356002157
vodné16,8511.8.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.8.2015
165/15
20150002
rekonštrukcia soc.zar.v materskej škôlke11.990,- bez DPHZmluva o dielo č. 3/201514.8.2015Emil Koprda
Hosťovce 156
951 91 Hosťovce
IČO: 41724178
14.8.2015
166/15
20150280
odvoz separov. odpadu
august
312,9019.8.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
24.8.2015
167/15
9155404
údržba siete ver.osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia24.8.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
24.8.2015
168/15
1510652
vývoz kontajnerov238,112.9.2015Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
2.9.2015
169/15
7303300772
plyn -september186,002.9.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
2.9.2015
170/15
20150053
správa webstránky obce80,00Zmluva int. č. 2/152.9.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.9.2015
171/15
6611518819
vyjadrenie k exist.telekom .zariadení13,902.9.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
2.9.2015
172/15
0004361218
mobil0,982.9.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
2.9.2015
173/15
20150008
elektromont.práce-rekonštr. v MŠ1.490,00Zmluva o dielo č. 3/20152.9.2015Emil Koprda
Hosťovce 156
951 91 Hosťovce
IČO: 41724178
2.9.2015
174/15
99756553
predplatné mesačníka verejná správa 201639,003.9.2015Porada,s.r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
3.9.2015
175/15
20150009
oprava žumpy v MŠ760,00Zmluva o dielo č. 3/20154.9.2015Emil Koprda
Hosťovce 156
951 91 Hosťovce
IČO: 41724178
4.9.2015
176/15
20150007
pokládka dlažby na chodbe v MŠ930,00Zmluva o dielo č. 3/20154.9.2015Emil Koprda
Hosťovce 156
951 91 Hosťovce
IČO: 41724178
4.9.2015
177/15
0115094558
jedálenské kupóny668,644.9.2015LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
4.9.2015
178/15
4000262015
mulčovanie 970,204.9.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
966 53 Hronský Beňadik
IČO 00210552
4.9.2015
179/15
200150454
služba webgis29,007.9.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
7.9.2015
180/15
0329151621
vývoz kukanádob943,72Zmluva č.100 00237.9.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
7.9.2015
181/15
002840038
elektrina-september737,007.9.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
7.9.2015
182/15
9777223874
telefóny, internet78,008.9.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
8.9.2015
183/15
20150627
tašky-rekl.predmety na oslavy282,0030/1511.9.2015LIM PO,s.r.p
Jesenná 1
080 05 Prešov
IČO: 36498980
11.9.2015


184/15
150133
kôš odpadkový179,0435/201411.9.2015JKL-MARKT,s.r.o
Hlavná
951 87 Volkovce
IČO: 31432239
11.9.2015
185/15
15186
čistenie obrusov10,5411.9.2015Renáta Bokníková-PPdZ
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO:47095105
11.9.2015
186/15
15187
čistenie obrusov18,2911.9.2015Renáta Bokníková-PPdZ
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO:47095105
11.9.2015
187/15
0415090131
finančný spravodajca r.2016 -
preddavok
26,4011.9.2015Porada,s.r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
11.9.2015
188/15
430151307
dopravné služby33,1914.9.2015ARRIVA,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
14.9.2015
189/15
11-4-7639
poistenie majetku
do 31.12.2015
291,2314.9.2015Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO:36557129
14.9.2015
190/15
356002480
vodné2,6014.9.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
14.9.2015
191/15
356002498
vodné14,2514.9.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
14.9.2015
192/15
20150363
tlač pozvánok, plágátov, perá206,7033/1516.9.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 36526924
16.9.2015
193/15
20150156
oprava traktorovej kosačky165,5917.9.2015Ing.Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
934 01 Krškany 164
IČO: 43530800
17.9.2015
194/15
107035
realizácia ver. obstarávania
likvidácia divokých skládok
990,7218.9.2015EKOSTAVBY,s.r.o
Chrenovská 14
949 01 Nitra
IČO: 31697348
21.9.2015
195/15
150039
stoly vonkajšie rešt.391,2018.9.2015JKL-MARKT,s.r.o
Hlavná
951 87 Volkovce
IČO: 31432239
21.9.2015
196/15
157040
skartovačka, migrácia bezp. certifikátu63,9118.9.2015Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Morace
IČO: 1027046735
21.9.2015
197/15
9155458
prevádzka ver.osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia21.9.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
21.9.2015
198/15
20150324
odvoz separovaného odpadu
septembert
258,02Zmluva č.10/2010-Separ.21.9.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
21.9.2015
199/15
92015
výroba stojanov informačných105,-21.9.2015Ján Vereš
Dlhý rad 97
9666 54 Tekovské Nemce
IČO:40080081
21.9.2015
200/15
15021
elektroinšt. práce - fontána430,6621.9.2015Jozef Bokník-Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
21.9.2015
201/15
15023
elektroinšt. práce škôlka148,8121.9.2015Jozef Bokník-Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
21.9.2015
202/15
20150884
plastová kukanádoba198,0021.9.2015FEREX,s.r.o
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
21.9.2015
203/15
101/2015
etikety a visačky - oslavy obce56,7022.9.2015Juraj Nemček JN Reklama
ul.1.mája , Z.Moravce,
Fundušská 239
951 72 Neverice
IČO: 44721382
22.9.2015
204/15
2015024
kvitnúci záhon a pergola3.117,60Zmluva o dielo 2/201529.9.2015Ing. Ivan Rubaninský
Hlavná 76
951 95 Obyce
IČO: 31197337
29.9.2015
205/15
20150060
správa webstránky80,00Zmluva int. č. 2/151.10.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.10.2015
206/15
0004361218
mobil4,591.10.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
1.10.2015
207/15
7165157301
plyn186,002.10.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
2.10.2015
208/15
90148834
vytýčenie telekom. vedení 74,4031/156.10.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
6.10.2015
209/15
200150539
služby webgis29,00Zmluva o posk. služby6.10.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
6.10.2015
210/15
20150404
tlač novín Tek. nemčan č.3/15252,847.10.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
93528 Tlmače
IČO: 36526924
7.10.2015
211/15
0329151822
vývoz kukanádob943,17Zmluva č.100 00237.10.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
7.10.2015
212/15
4000292015
mulčovanie970,207.10.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO: 00210552
7.10.2015
213/15
4000282015
práce pre obec508,527.10.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO: 00210552
7.10.2015
214/15
5778173336
telefóny, internet77,547.10.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
7.10.2015
215/15
0028040038
elektrina737,0015.10.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
15.10.2015
216/15
430151484
dopravné služby33,19Obch.zmluva č.33/Obch./ZM-10/02, dodatok č.215.10.2015ARRIVA,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
15.10.2015
217/15
356002637
vodné3,8919.10.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
19.10.2015
218/15
356002650
vodné20,7319.10.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
19.10.2015
219/15
201500789
Knižnično inf.systém serv.popl.na r.201566,3919.10.2015Slovenská národná knižnica
nám. J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO: 36138517
19.10.2015
220/15
4000312015
kosenie, mulčovanie910,80
19.10.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO: 00210552
19.10.2015
221/15
1510818
odvoz kontajnerov361,4319.10.2015Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
19.10.2015
222/15
201501019
knihy do knižnice396,5329/1521.10.2015LOKE,s.r.o
Slavianska 17
953 01 Zlaté Moravce
IČO:46551395
21.10.2015
223/15
669/2015
zber nebezp. odpadu-farby65,7821.10.2015Waste Recycling,a.s.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36016268
21.10.2015
224/15
2015001583
aktualizácia programu KEO13,5022.10.2015KEO.s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
22.10.2015
225/15
0115113790
jedálne kupóny1330,1523.10.2015LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
23.10.2015
226/15
20150374
odvoz separovaného odpadu211,67Zmluva č.10/2010-Separ.23.10.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
23.10.2015
227/15
9155512
prevádzka verejného osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia23.10.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
23.10.2015
228/15
2015026
obedové menu - pre posedenie jubilantov112,0929.10.2015Róbert Brodziansky
Brehy 112
968 01 Brehy
IČO: 40537811
29.10.2015
229/15
mobil9,3129.10.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
29.10.2015
230/15
20150569
oprava tlačiarne66,0029.10.2015Ján Blaho-Primaservis
951 22 Alekšince 354
IČO: 37075535
29.10.2015
231/15
1535118684
region.noviny- uverejnenie článku60,0030.10.2015Petit Press,a.s.
Lazarentská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
30.10.2015
232/15
20150068
správa webstránky80,00 (bez DPH)Zmluva int. č. 2/152.11.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.11.2015
233/15
7105586049
plyn november186,002.11.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
2.11.2015
234/15
1500863
preprava osôb do Šaštína424,502.11.2015Ondrej Herda
autodoprava
Pod Dielami 2
953 01 Zlaté Moravce
IČO 10358005012
2.11.2015
235/15
4000392015
práce honom a traktorom707,753.11.2015Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO: 00210552
3.11.2015
236/15
2015027
predprojektové geodetické zameranie polohopisu a výškopisu900,00 (bez DPH)4.11.2015Tibor Drienovský
Jedľové Kostolany 476
951 96
IČO: 34392301
4.11.2015
237/15
0028040038
elektrina - november737,004.11.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
4.11.2015
238/15
356003012
vodné27,229.11.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.11.2015
239/15
356003013
vodné23,339.11.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.11.2015
240/15
204150007
služby webgis29,00Zmluva o poskytn. služby9.11.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
9.11.2015
241/15
2015002116
ročná licencia, udržiav.poplatok KEO300,619.11.2015KEO.s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
9.11.2015
242/15
0329152016
vývoz kukanádob938,27Zmluva č.100 00239.11.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
9.11.2015
243/15
5779153977
telefóny, internet78,719.11.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
9.11.2015
244/15
27/15
právne služby364,6011.11.2015Mgr. Jana Martinovičová
Hviezdoslaova 50
953 01 Zlaté Moravce
IČO:1036871132
11.11.2015
245/15
2015196
kancelársky materiál81,7013.11.2015Mgr. Pavol Riecky
ul.Montua 4
934 01 Levice
IČO: 37424611
13.11.2015
246/15
153171513
vyjadrenie k stav. konaniu
ČOV
12,0012.11.2015Michlovský s.r.o
Letná 796/9
921 01 Piešťany
IČO: 36230537
19.11.2015

247/15
430151654
dopravné služby33,19Obch.zmluva č.33/Obch./ZM-10/02, dodatok č.216.11.2015ARRIVA,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
19.11.2015
248/15
150633
sanácia nezákonne umiestneného odpadu32800,80
Zmluva o dielo č.24091518.11.2015Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
inžinierska a dodáv. činnosť
Podhájska 23
949 01 Nitra
19.11.2015
249/15
2015414936
posúdenie PD k ČOV120,0020.11.2015Technická inšpekcia,a.s.
Mostná 66
949 01 Nitra
IČO: 36653004
20.11.2015
250/15
200150613
digitálna ortofotomapa obce592,20Licenčná zmluva 23.11.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
23.11.2015
251/15
9155564
prevádza ver. osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia23.11.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
23.11.2015
252/15
9411015
dopravné zrkadlo336,0037/1525.11.2015Ladislav Máté - FiMa
Viničná 1674/15
986 01 Fiľakovo
IČO: 30506506
25.11.2015
253/15
127/2015
Plagát Mikuláš 20155,7025.11.2015Juraj Nemček JN Reklama
prevádzka ul.l.mája
953 01 Zlaté Moravce
Fundušská 239 Nevedrice,
IČO: 44721382
25.11.2015
254/15
500260067
Predplatné Pravda152,7125.11.2015Slovenská pošta,a.s.
Partiozánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
25.11.2015
255/15
20150405VFA
odvoz separovaného odpadu - november153,19Zmluva č.10/2010-Separ.26.11.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
26.11.2015
256/15
7218553804
plyn - december186,002.12.2015SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
2.12.2015
257/15
10243611
Obecné noviny na r.201667,602.12.2015INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO: 31363091
2.12.2015
258/15
0329152205
odvoz kukanádob946,81Zmluva č.100 00232.12.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
2.12.2015
259/15
0004361218
mobilné služby-9,312.12.2015ORANGE Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
2.12.2015
260/15
20150079
správa web stránky obce80,00Zmluva int. č. 2/152.12.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.12.2015
261/15
8560094765
vodné1,302.12.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
2.12.2015
262/15
315474
posypový materiál na zimnú údržbu MK666,0636/153.12.2015Regionálna správa a údržba ciest, ul. Štúrova 147
949 65 Nitrea
IČO?35960736
3.12.2015
263/15
0329152294
vývoz kukanádob464,96Zmluva č.100 00234.12.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
4.12.2015
264/15
11-921-72900479
poistenie zodp. za školu mot.vozidla na r.201618,00Zmluva č.11-921-729004794,12.2015Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
4.12.2015
265/15
204150053
služby Webgis - november29,00Licenčná zmluva 7.12.2015GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
7.12.2015
266/15
8780062896
telefóny, internet66,117.12.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
7.12.2015
267/15
0028040038
elektrina - december737,007.12.2015Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
7.12.2015
268/15
2833525
daňové tlačivá26,007.12.2015INPROST s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO: 31363091
7.12.2015
269/15
20150517
stolový regionálny kalendár na r.2016445,2038/159.12.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
93528 Tlmače
IČO: 36526924
9.12.2015
270/15
356003458
vodné15,559.12.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.12.2015
271/15
356003443
vodné1,309.12.2015Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.12.2015
272/15
15029
vianočná výzdoba172,8510.12.2015Jozef Bokník-Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
10.12.2015
273/15
5003056985
poistné - havarijné292,7015.12.2015Komunálna poisťovňa
Viena Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO:31595545
15.12.2015
274/15
157062
práce s počítačom inštalácia, aktivácia, zálohy údajov, notebook, program 982,3215.12.2015Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
15.12.2015
275/15
430151771
dopravné služby33,19Obch.zmluva č.33/Obch./ZM-10/02, dodatok č.215.12.2015ARRIVA,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
15.12.2015
276/15
20150432
odvoz separ.odpadu152,71Zmluva č.10/2010-Separ.17.12.2015Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221
17.12.2015
277/15
615915
preklad.materiálu99,6017.12.2015Poľnohospodárske družstvo 878
935 22 Kozárovce
iČO: 00589152
17.12.2015
278/15
14/151215
poplatok za školenie - ver.obstarávanie40,00
17.12.2015IPEKO,s.r.o
Jazníková 3273/16
96007 Zvolen
IČO: 47405279
17.12.2015
279/15
9155618
prevádzka ver. osvetlenia636,88Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete VO a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia21.12.2015EcoLed Solutions,a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
21.12.2015
280/15
20150082
noviny tekovský nemčan320,-21.12.2015Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
21.12.2015
281/15
20150098
rekonštrukcia budovy pošty - výmena krytiny a okien24.990,00Zmluva o dielo č.5/201517.12.2015IMPERIALIS,s.r.o
Moyzesova 8
811 05 Bratislava
IČO: 47372923
22.12.2015
282/15
155240
vrecia na separovaný odpad166,4140/1523.12.20152Zet, ObalR,
Rastislavova 326
951 41 Lužianky
IČO:38676705
23.12.2015
283/15
20150011
rekonštrukcia oplotenie ZŠ3.650,9223.12.2015Emil Koprda
Hosťovce 156
951 91 Hosťovce
IČO: 41724178
23.12.2015
284/15
20160001
webstránka obce-december80,00Zmluva int. č. 2/154.1.2016Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
4.1.2016
285/15
157065
toner, odstrán. programu z PC108,685.1.2016Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
5.1.2016
286/15
0329152488
vývoz kukanádob931,42Zmluva č.100 00237.1.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 53 Nový Tekov
IČO 34131451
7.1.2016
287/15
178097557
telefóny, internet70,8711.1.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
11.1.2016
288/15
204150103
služby Webgis - december29,00Licenčná zmluva13.1.2016GEODETICCA,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO 36572161
13.1.2016
289/15
356003685
vodné2,5914.1.2016Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
14.1.2016
290/15vodné19,4414.1.2016Západos. vodárenská spol.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
14.1.2016
291/15
7401225740
opravná faktúra za r.2015
plyn
-8,26 preplatok18.1.2016SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
18.1.2016
292/15
7449212570
vyúčt.faktúra za r. 2015
plyn
-343,96 preplatok18.1.2016SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO 35815256
18.1.2016
293/15
6220264026
Vyúčt. fa. elektrina-324,40 preplatok18.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
294/15
6303426040
vyúč.fa elektrina44,6618.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
295/15
6308522021
vyúč.fa.elektrina-113,06 preplatok18.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
296/15
6220293025
vyúč.fa.elektrina408,4918.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
297/15
6220303030
vyúč.fa.elektrina197,9718.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
298/15
6220267025
vyúč.fa.elektrina94,9618.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
299/15
6220280027
vyúčt.fa.elektrina 8,4318.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
300/15
6220292025
vyúč.fa.elektrina42,0018.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
301/15
6220279053
vyúčt.fa.elektrina-5,40 preplatok18.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO 36403008
18.1.2016
302/15
5041504503
finančný spravodajca12,4620.1.2016Porada,s.r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
20.1.2016
303/15
1500169280
vedenie účtu za r.2015271,6922.1.2016Centrálny depozitár cenných papierov SR
29.augusta 1/A
814 80 Bratislava
IČO: 31338976
22.1.2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

EnglishHungarianSlovak