Dochádzka poslancov OZ 2017

MenoTermín konania
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
27.02.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
22.05.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
04.08.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
   
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomnáprítomnáprítomná
Ing. Lukáš GAŽIprítomnýprítomnýprítomný
Alena GAŽIOVÁneprítomná
ospravedlnená
prítomnáprítomná
Jozef MOKRÝprítomnýprítomnýprítomný
Mária
RUDZANOVÁ
prítomnáprítomnáprítomná
Slavomír ŠIMEGprítomnýprítomnýprítomný
Marek TURZAneprítomný
neospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
prítomný
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomný
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomný