Dochádzka poslancov OZ 2017

MenoTermín konania
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
27.02.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
22.05.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
04.08.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
23.10.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
   
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomnáprítomnáprítomnáprítomná
Ing. Lukáš GAŽIprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
Alena GAŽIOVÁneprítomná
ospravedlnená
prítomnáprítomnáprítomná
Jozef MOKRÝprítomnýprítomnýprítomnýneprítomný-ospravedlnený
Mária
RUDZANOVÁ
prítomnáprítomnáprítomnáprítomná
Slavomír ŠIMEGprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
Marek TURZAneprítomný
neospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
prítomnýneprítomný -ospravedlnený
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomnýprítomný
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomnýprítomný