Dochádzka poslancov OZ 2017

MenoTermín konania
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
27.02.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
22.05.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
   
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomnáprítomná
Ing. Lukáš GAŽIprítomnýprítomný
Alena GAŽIOVÁneprítomná
ospravedlnená
prítomná
Jozef MOKRÝprítomnýprítomný
Mária
RUDZANOVÁ
prítomnáprítomná
Slavomír ŠIMEGprítomnýprítomný
Marek TURZAneprítomný
neospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomnýprítomný
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomnýprítomný