Dochádzka poslancov OZ 2017

MenoTermín konania
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
27.02.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
22.05.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
04.08.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
23.10.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
14.12.2017
Termín konania
zasadnutia
obecného zastupiteľstva
   
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomnáprítomnáprítomnáprítomnáprítomná
Ing. Lukáš GAŽIprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
Alena GAŽIOVÁneprítomná
ospravedlnená
prítomnáprítomnáprítomnáprítomná
Jozef MOKRÝprítomnýprítomnýprítomnýneprítomný-ospravedlnenýneprítomný-
ospravedlnený
Mária
RUDZANOVÁ
prítomnáprítomnáprítomnáprítomnáprítomná
Slavomír ŠIMEGprítomnýprítomnýprítomnýprítomnýneprítomný-
ospravedlnený
Marek TURZAneprítomný
neospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
prítomnýneprítomný -ospravedlnenýneprítomný -
ospravedlnený
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomnýprítomnýprítomný
EnglishHungarianSlovak