DOCHÁDZKA POSLANCOV OZ 2018

MenoTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
22.02.2018
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstvaTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstvaTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstvaTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomná
Ing. Lukáš
GAŽI
prítomný
Alena
GAŽIOVÁ
prítomná
Jozef
MOKRÝ
práceneschopný
ospravedlnený
Mária
RUDZANOVÁ
prítomná
Slavomír
ŠIMEG
prítomný
Marek
TURZA
neprítomný
ospravedlnený
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomný
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomný