Dotácie na r.2017 z rozpočtu obce

Por. č.Komu bola dotácia
poskytnutá
Účel dotáciesumaDátum žiadosti
1.Telovýchovná jednota Družstevník
Tekovské Nemce
Platby SFZ, cestovné,
trén.pomôcky a oblečenie, údržba trávnika,administr.potreby, spotr.mater.(čist.a hyg.potreby)
3.800,- 16.11.2016
2.MO Jednota dôchodcov na Slovensku
Tekovské Nemce
úhradu výdavkov kultúrno-športových a záujmovo –umeleckých činností500,-07.11.2016
3.MS slovenského červeného kríža
Tekovské Nemce
darovanie krvi, star. o seniorov, materi zabezpeč, nákup zdrav. mater., roľn. nedeľa300,-16.11.2016
EnglishHungarianSlovak