Faktúry 2012

č. faktúry:popis:Suma celkom:ID zmluvy:ID objenavky:Dátum doručenia:identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
meno:
adresa:
IČO:
Dátum zverejnenia:
341
20110666
Posyp ciest v obci - zimná údržba282,2920/20114.01.2012Technické služby,s.r.o
Mlynská 17, Tlmače
30.01.2012
342
0329112354
Odvoz odpadu-kukanádoby899,9410000239.01.2012Tekovská ekologická s.r.o
Nový Tekov 133
30.01.2012
343
111214
odvoz odpadu - kontajnery174,1714/201110.01.2012Technické služby mesta
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
30.01.2012
344
316003011
odber vody40,8010.01.2012Západos.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou4, Nitra30.01.2012
345
316002997
odber vody2,4010.01.2012Západos.vod.spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydroc. 4, Nitra
30.01.2012
346
049/2011
práca s montážnou plošinou-verejné osvetlenie123,2011.01.2012RAYAN.s.ro Tek.Breznica 49730.01.2012
348
4212001603
telefón29,2013.01.2012GTS Slovakia,a.s. Einsteine 24
Bratislava
30.01.2012
349
2128019113
Finančný spravodajca r.201121,19201203759817.01.2012 Poradca podnikateľa,s.r.o
Martina Rázusa 23A, Žilina
30.01.2012
14
0028040038
elektrina1377,-03.01.2012Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
30.01.2012
1
0004361218
Mobil19,-03.01.2012Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
30.01.2012
2
321044
Zasielanie informácií pre samosprávu na r.201232,8604.01.2012SAMNET-inf.systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce30.01.2012
3
5734044492
Telefóny, internet61,7511.01.2012Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
30.01.2012
4
20/2012
kancelársky materiál258,4213.01.2012Pavol Riecky, Orgovánová 5
Levice
30.01.2012
5
0020120295
aktualizáciu programu KEO-CD13,4216.01.2012KEO,s.r.o Poľná 151, Záhorce30.01.2012
7
20120001
odvoz separovaného odpadu116,4610/201017.01.2012Technické služby, Dlhá lúka 18
Nová Baňa
30.01.2012
8
20120012
Posyp ciest v obci - zimná údržba182,8320/201120.01.2012Technické služby,s.r.o
Mlynská 17, Tlmače
30.01.2012
9
1100324138
vedenie účtu cenných papierov111,3820.01.2012Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s.
ul.29.augusta 1/A, Bratislava
30.01.2012
10
7450081325
plyn- preplatok-583,2625.01.2012Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy44/a
Bratislava
30.01.2012
11
41/2011
právne služby171,-26.01.2012Mgr. Jana Martinovičová
Hviezdoslavova 50
Zlaté Moravce
30.01.2012
12
300003/2012
odhŕňanie snehu v obci83,6626.01.2012Roľnícke družstvo Tek.Nemce
so sídlom v Hr.Beňadiku
30.01.2012
13
0004361218
mobil23,6431.01.2012Orange Slovensko,a.s.
Prievozská /A,Bratislava
31.01.2012
16
300006/2012
odhŕňanie snehu v obci167,3301.02.2012Roľnícke družstvo Tekovské Nemce01.02.2012
21
005/2012
práca s montáž.plošinou63,204/201202.02.2012RAYAN,s.r.o Tekovská Breznica02.02.2012
27
7202422521
zemný plyn304,-02.02.2012SPP, Bratislava02.02.2012
17
430120014
dopravné služby33,1933/Obch./ZM-10/0202.02.2012VEOLIA Transport, Štúrova72 Nitra02.02.2012
22
022012
odhŕňanie snehu - Nemecká Huta86,4001/201202.02.2012Ing.Vladimír Boroš SHR Nová Baňa02.02.2012
23
052012
odhŕňanie snehu- Nemecká Huta96,-01/201202.02.2012Ing.Vladimír Boroš SHR Nová Baňa02.02.2012
20
027/2012
Právo pre obce a mestá 2012-publikácia21,9003/201202.02.2012JUDr.Igor Kršiak,Kremnická 13 Nitra02.02.2012
18
8260001052
vodné13,8803.02.2012Západosl.vodár.spoločnosť Nitra03.02.2012
19
2121103944
používanie rozhlasu14,2803.02.2012SOZA Rastislavova 3,Bratislava03.02.2012
29
8260000978
vodné2,5206.02.2012Západosl.vodár.spoločnosť Nitra06.02.2012
28
0329120075
odvoz kukanádob1285,36100002306.02.2012Tekovská ekologická Nový Tekov06.02.2012
31
4212004385
tel.pripojenie40,1310.02.2012GTS Slovakia,a.s.Bratislava10.02.2012
24
201206
elektroinštal. práce206,5807.02.2012Jozef Bokník - Elektro Hr. Beňadik10.02.2012
25
201207
elektroinštal. práce433,9907.02.2012Jozef Bokník-Elektro Hr.Beňadik10.02.2012
32
20120028
odvoz separovaného odpadu115,9010/201014.02.2012Technické služby Nová Baňa14.02.2012
40
20120031
zimný posyp cesty182,8320/201114.02.2012Technické služby Tlmače14.02.2012
15
0028040038
elektrina-záloha-2/20121377,-03.01.2012- kalendár-rekapitulácia na r.2012Stredoslovenská energetika Žilina14.02.2012
34
2012010
externý manažment-spevnené plochy a sadové úpravy1176,00Zmluva o poskytnutí služby20.02.2012OBVIAM regio,o.z. Vendelínska 8, Bratislava20.02.2012
33
430120170
dopravné služby33,1933/Obch./ZM-10/0220.02.2012Veolia transport Nitra20.02.2012
30
310055
účasť na odbornom seminári o novele zákona č.448/200810,0008.02.2012Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava20.02.2012
35
2012000013
členský poplatok na r.201275,0020.02.2012Občianske združenie Požitavie-Širočina - Malé Vozokany20.02.2012
36
12012
hranoly 1324,746/201222.02.2012Peter Vnučko Pental, Nedbalova 1, Nitra22.02.2012
39
300008/2012
odhŕňanie snehu v obci711,147/201223.02.2012Roľnícke družstvo Tek. Nemce27.02.2012
38
20120071
zimný posyp cesty v obci182,8320/201123.02.2012Technické služby Tlmače27.02.2012
37
325120004
autobusová preprava do divadla150,-5/201223.02.2012Veolia Zlaté Moravce27.02.2012
41
0020121437
program PC - majetok, doplatok35,8828.02.2012KEO, s.r.o Záhorce28.02.2012
42
0112022654
Jedálne kupóny1520,-8/20121.3.2012LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.oBratislava1.3.2012
26
3735055530
telefóny, internet61,727.2.2012SlovakTelekomBratislava1.3.2012
6
0020120538
doplatok modulu mzdy KEO WIN61,4016.1.2012KEO, s.r.o. Záhorce1.2.201243
11-4-7639
úhrad poistného 1.4.- 30.6.2012287,4311-4-763901.03.2012Prvá Komunálna Finančná,a.s. Samova 11
949 01 Nitra
02.03.2012
44
3063
Vstupenky na div.predstavenie399,-2/201201.03.2012Divadlo A.Bagara Nitra02.03.2012
45
2012000011
členský poplatok za rok 2012210,8002.03.2012Mikroreg.Požitavie Širočina
Veľké Vozokany
02.03.2012

46
7290397749
zemný plyn304,-02.03.2012SPP Bratislava02.03.2012
47
0004361218
telefón - mobil21,0502.03.2012 Orange Bratislava02.03.2012
48
0329120203
odvoz kukanádob850,66100002305.03.2012Tekovská ekologická Nový Tekov05.03.2012
49
0366/2012
príručka: Účtovné súvzťažnosti21,5005.03.2012RVC Nitra05.03.2012
50
326000939
voda6,3107.03.2012Západosl.vodárne Nitra07.03.2012
51
326000925
voda3,7807.03.2012Západosl.vodárne Nitra07.03.2012
52
201208
oprava verejného osvetlenia213,7608.03.2012Jozef Bokník-ElektroHr.Beňadik08.03.2012
53
010/2012
práca s plošinou pri oprave osvetlenia78,204/201208.03.2012RAYAN,s.r.o Tek.Breznica08.03.2012
54
8736052441
telefón64,0109.03.2012SlovakTelekom, Bratislava09.03.2012
55
4212006732
telefón37,0413.03.2012GTS Slovakia,a.s. Bratislava13.03.2012
56
1200073
pätka na výrobu autobus. zastávaok61,0613.03.2012CS Zamkon,s.r.o Nová Baňa13.03.2012
57
2012023
audit účtovnej závierky za rok 20111005,00Zmluva zo7.3.201113.03.2012Ing.Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, Topoľčany13.03.2012
58
0028040038/3
elektrina73,0014.03.2012Stredosl.energetika,as.Žilina14.03.2012
59
6220277
elektrina-preplatok-264,1715.03.2012Stredoslovenská energetika Žilina15.03.2012
60
430120337
dopravné služby33,1933/Obch./ZM-10/0219.03.2012VEOLIA Nitra19.03.2012
61
6220303
elektrina-preplatok241,5819.03.2012Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina19.03.2012


62
6220293
elektrina-preplatok-202,8019.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.03.2012
63
6220292
elektrina- preplatok-19,3519.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.03.2012
64
6220280
elektrina-preplatok-15,9219.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.03.2012
65
6220276
elektrina-preplatok-1.046,4419.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.03.2012
66
6220264
elektrina-preplatok-201,5419.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.03.2012
67
6308522
elektrina-nedoplatok122,8519.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.03.2012
68
6303426
elektrina-preplatok-9,0119.03.2012Stredosl.energetika Žilina19.3.2012
69
20120051
odvoz separovaného odpadu106,6810/201020.03.2012Technické služby Nová Baňa21.03.2012


70
6012720140
čistenie kanalizácie pri ihrisku151,1810/201220.03.2012Západosl.vodárenská spol. Nitra21.03.2012
71
201211
odstránenie revíznych závad-elektrina304,6621.03.2012Jozef Bokník-Elektro Hronnský Beňadik21.03.2012
72
2121112167
poplatok za fašiangovú zábavu16,8022.03.2012SOZA, Rastislavova 3, Bratislava22.03.2012
73
2012012
materiál na zastávky (lexan)1744,9712/201223.03.2012ISO Levice,s.r.o Levice23.03.2012
74
6220295
elektrina - preplatok-573,4826.03.2012Stredosl.energetika Žilina26.03.2012
75
4361218
mobil19,1329.03.2012Orange Bratislava30.03.2012
76
20120123
noviny Tekovský nemčan153,-14/201230.03.2012SB PRESS Továrenská 210 Tlmače30.03.2012
77
201214
oprava verejného osvetlenia362,4815/201202.04.2012Jozef Bokník ElektroHr.Beňadik02.04.2012
78
201216
oprava obecného rozhlasu2.214,2616/201204.04.2012Jozef Bokník Elektro Hronský Beňadik04.04.2012
79
7317399611
plyn304,-03.04.2012SPP Bratislava04.04.2012
80
20120004
Údržba plôch verejnej zelene v obci463,851/201204.04.212Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN Tek. Nemce04.04.2012
81
0329120343
odvoz kukanádob970,20100002305.04.2012Tekovská ekologická,s.r.o Nový Tekov05.04.2012
82
0737046595
telefón, internet65,5105.04.2012Slovak Telekom,Bratislava05.04.2012
83
120218
odvoz objemného odpadu-kontajnery542,4814/201110.04.2012Technické služby mesta
Zlaté Moravce
10.04.2012
84
326002234
odber vody25,2411.04.2012Západosl.vodárne, Nitra11.04.2012
85
326002220
odber vody8,8311.04.2012Západosl. vodárne, Nitra11.04.2012
86
4212009349
tel.pripojenie42,5611.04.2012GTS Slovakia,a.s.Bratislava11.04.2012
87
0202012
práca s plošinou - oprava el.vedenia213,2015/201211.04.2012RAYAN, Tek.Breznica11.04.2012
88
0212012
práca s plošinou- oprava rozhlasu198,2016/201211.04.2012RAYAN, Tek. Breznica11.04.2012
89
0020121922
aktualizácia programu KEO13,4212.04.2012KEO,s.r.o,Poľná, Záhorce12.04.2012
90
2012010
vysprávka ciest- oprava výtlkov1696,5020/201212.04.2012VIA SERVIS,s.r.o, Voznica l
Žarnovica
12.04.2012
91
52012
odhŕňanie snehu64,-12.04.2012Milan Lenart, Bukovina 139, Nová Baňa12.04.2012
92
20120481
tašky reklamné254,6013/201216.04.2012LIMPO,sr.o.Jesenná 1, Prešov16.04.2012
93
120015
oprava štiepkovača453,6017/201217.04.2012OLLIK,s.r.o Cabaj 551,9511720.04.2012
94
430120489
dopravné služby33,1917.4.2012VEOLIA Transport, Nitra20.04.2012


95
20120072
odvoz separovaného odpadu108,8410/201020.04.2012Technické služby Nová Baňa20.04.2012
96
0028040038/4
elektrina1745,0023.04.2012Stredosl.energetika Žilina23.04.2012
97
20120006
záhradnícke práce - ver.priestranstvo (ihrisko)1198,561/201223.04.2012Ing.Lukáš Gaži-LUMIGREEN Tek. Nemce23.04.2012
98
1205639
zvukové záznamy r.201233,5027.04.2012Slovgram, Jakubovo nám.14,
Bratislava
27.04.2012
99
0004361218
telefón - mobil18,9702.05.2012Orange Bratislava02.05.2012
100
201268
knihy do knižnice55,8022/201202.05.2012Ing.Mária Kučerová, Továrenská 12
Lučenec
02.05.2012
101
20120007
ozvučovanie spol.podujatia70,0002.05.2012Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN
Tek.Nemce
02.05.2012

102
20120008
údržba plôch ver. zelene207,761/201202.05.2012Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN, Tek. Nemce 02.05.2012
103
7297447161
plyn304,0004.05.2012SPP, Brtislava18.05.2012
104
0028040038
elektrina 5/121.204,0004.05.2012Stredosl.energetika Žilina18.05.2012
105
10051
oprava chladiaceho katafalku
v dome smútku
109,6807.05.2012Peter Budinský, COOLER Nová Baňa18.05.2012
106
326003043
voda15,1407.05.2012Západosl.vodárenská spol. Nitra18.05.2012
107
326003042
voda7,5707.05.2012Západosl.vodárenská spol. Nitra18.05.2012
108
9738041040
telefóny76,2207.05.2012Slovak Telekom.Bratislava18.05.2012
109
120293
odvoz kontajnerov - odpadu345,9214/2011109.05.2012Technické služby Zlaté Moravce18.05.2012
110
0329120557
vývoz kukanádob954,11100002310.05.2012Tekovská ekologická,s.r.o Nový Tekov18.05.2012
111
2120260
materiál na opravu miestností na OcÚ2.165,8210.5.2012STOMIX Slovensko,s.r.
29.augusta 35
Banská Bystrica
18.05.2012
112
4000112012
práce - prevozy zástaviek, mája611,0411.05.2012Roľnícke družstvo Tek .Nemce18.05.2012
113
4212010222
tel. pripojenie38,1611.05.2012GTS Slovaki,a.s. Bratislava18.05.2012;
114
20120009
podlahy - kancelárie OcÚ1.052,2611.05.2012Ing.Lukáš Gaži Lumigreen Hradská 248, Tek. Nemce18.05.2012
115
120015
dodávka a montáž nábytku - kancelárie OcÚ2.693,0015.5.2012Ing.Kasan Imrich, Kamenárska 1315/51, NováBaňa18.05.2012
116
201217
oprava svietidiel252,2416.05.2012J.Bokník, Elektro Hlavná 310, Hronský Beňadik18.05.2012
117
20120011
ozvučovanie - Deň matiek100,0016.05.2012Ing.Gaži Lumigreen Tek. Nemce18.05.2012
118
52012
stavebné práce -odvodňovanie,výmena panelu, pokládka žľabov7.667,7125/201215.05.2012Ing.Igor Juríček - PARK, Višňová 22, Nitra18.05.2012
119
0322012
plošina Avia - oprava svietidiel93,2016.05.2012RAYAN,s.r.o Tek .Breznica18.05.2012
120
430120660
dopravné služby máj 201233,1917.05.2012Veolia Transport Nitra18.05.2012
121
6220267
elektrina94,5916.05.2012SSE Žilina18.05.2012
122
120024
betónová zmes (bytovky obrubníky)175,2023/201217.05.2012Vodostav, Orovnický, Hviezdoslavova4, Zlaté Moravce18.05.2012
123
20120103
odvoz separovaného odpadu146,6410/201022.05.2012Technické služby mesta Nová Baňa23.05.2012
124
57/12
čerpadlo s príslušenstvom na závlahu295,0427/201222.05.2012Protechnik, Továrenská 27, Zlaté Moravce23.05.2012

125
201220
elektroinštal práce84,8928.05.2012Jozef Bokník Elektro Hr.Beňadik28.05.2012
126
201219
elektroinštal. práce302,3028.05.2012Jozef Bokník Elektro Hr.Beňadik28.05.2012
127
20120013
sadovnícke a prípravné práce - pri bytovkách 1.345,-28.05.2012Ing.Lukáš Gaži, LUMIGREEN, Hradská 248, Tekovské Nemce28.05.2012
128
2012000036
občerstvenie pri príležitosti MDM23,0629.05.2012Mikroregión Požitavie-Širočina,
95182 Veľké Vozokany
29.05.2012
129
1235200491
inzerát v Nitrianskych novinách p prenájme majetku obce77,7626/201230.5.2012Petit Press,a.s.divizia týždenníkov Bratislava31.5.2012
130
0004361218
mobil19,1831.05.2012Orange Slovensko Bratislava31.5.2012
131
0382012
práca s plošinou pri oprave elektr.63,2031.05.2012Rayan,s.r.o Tek.Breznica;31.05.2012
132
012012
rekonštrukcia kancelárií OcÚ1.640,-24/201201.06.2012Ján Forgáč STAVBÁR, Orovnica 22001.06.2012
133
7232522533,
plyn304,-04.06.2012SPP Nitra;04.06.2012
134
0028040038
elektrina 6/20121.377,-04.06.2012Stredosl.energetika Žilina04.06.2012
135
120023
stoly do kancelárií OcÚ658,-06.06.2012Ing.Kasan Imrich, Kamenárska 1315/51, Nová Baňa06.06.2012
136
0329120717
odvoz kukanádob1.014,89100002306.06.2012Tekovská ekologická Nový Tekov06.06.2012
137
11-4-7639
poistenie majetku287,4306.06.2012Prvá komunálna finančná, Nitra06.06.2012
138
326003507
vodné2,5206.06.2012Západosl.vodár.spol. Nitra06.06.2012
139
326003506
vodné6,3106.06.2012Západosl. vodár. spol. Nitra06.06.2012
140
4000132012
práce s honom - prevoz zeminy485,5707.06.2012RD Tekovské Nemce07.06.2012141
120087
Kôš na smeti s obručou166,0819/201207.06.2012JKL Markt,s.r.o, Volkovce07.06.2012
142
2739034053
telefóny na OcÚ83,9408.06.2012Slovak Telekom Bratislava08.06.2012
143
005462012
propag.materiál, tabule700,7511.06.2012OLYMP rekl.agentúra, Jozef Smrhola, Madarovska 103/71 Santovka11.06.2012

144
120408
odvoz stavebného odpadu481,5314/201111.06.2012Technické služby, Bernolákova 59, Zlaté Moravce11.06.2012
145
1200053
servis hasiacich prístrojov295,2011.06.2012M.Vojtko-Elektroservis,
Clementisova 2005
955 01 Topoľčany
11.06.2012
146
1411200519
čistiace prostriedky129,6428/201212.06.2012NDŽ,s.r.o
Košická 2
Žilina
12.06.2012
147
2012156
inštalácia serveru, oprava108,0018/201212.06.2012PAKE, s.r.o. Župná 54, Zlaté Moravce12.06.2012
148
4212013394
telefónne pripojenie46,2412.06.2012GTS Slovakia,s.r.oEinsteinova21 Bratislava12.06.2012
149
00578/2012
tabula na autob.zastávku39,6012.06.2012OLYMP, Jozef Smrhola, Madarovska 103/71, Santovka12.06.2012
150
2012165
toner farebný do PC285,0114.06.2012PAKE,s.r.o. Župná 54, Zlaté Moravce14.06.2012
151
02/2012
rekonštrukcia kancelárií910,-15.06.2012Ján Forgáč Stavbár, Orovnica15.06.2012
152
430120808
dopravné sllužby33,1918.06.2012Veolia Transport, Nitra18.06.2012
153
20120014
údržba verejnej zelene124,121/201222.06.2012Ing.Lukáš Gaži - LUMIGREEN
Tekovské Nemce
22.06.2012
154
20120015
laminátová podlaha - OcÚ413,0422.06.2012Ing.Lukáš Gaži - LUMIGREEN
Tekovské Nemce
22.06.2012
155
20120127
zber separovaného odpadu - jún145,4410/201028.06.2012Technické služby mesta
Nová Baňa
28.06.2012
156
22
vypracovanie projekt.dokument. pre stav.pov."Príst.komunik.k bytovým domom"150,0028.06.2012Ing.Dana Tatarkovičová -IDOS Ateliér, Mierová 828/5, Žarnovica28.06.2012
157
4/2012
montáž plyn. kachiel v kanc. SO a výmena vodov. batérie vo svadobke KD411,0435/201229.06.2012Marek Turza, Tekovské Nemce29.06.2012
158
000436218
mobil20,1429.06.2012Orange Bratislava29.06.2012
159
2/2012
ozvučenie kult.podujatie - Deň rodiny50,-02.07.2012Branislav Hudec Discjockey Tek. Nemce02.07.2012
160
7307489135
plyn304,-03.07.2012SOPP BratislavA13.07.2012
161
020
atrakcia -nafukovací hrad - deň rodiny240,-34/201204.07.2012STEMI,s.r.o Hronské Kosihy 18804.07.2012
162
2012183
toner -čierny do PC u So104,5033/201204.07.2012PAKE,s.r.o Zlaté Moravce04.072012
163
0112062392
šeky - obedové1.577,6704.07.2012LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o
Bratislava
04.07.2012
164
0028040038
elektrina - júl1.377,-04.07.2012SSE Žilina04.07.2012
165
120504
objemný odpad - kontajnery276,8414/201106.07.2012TS Zlaté Moravce06.07.2012
166
0020122297
aktualizácia KEO13,4211.07.2012KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce11.07.2012
167
20120295
tlač novín Tekovský Nemčan155,-36/201211.07.2012SB PRESS Továrenská 210, Tlmače11.07.2012
168
0329120955
vývoz kukanádob932,45100002311.07.2012Tekovská ekologická Nový Tekov11.07.2012
169
0740028885
telefóny78,9611.07.2012Slovak Telekom Bratislava11.07.2012
170
4212015376
telefónne pripojenie28,6912.07.2012GTS Slovakia,s.r.o Bratislava12.07.2012
171
20120017
záhradn.služby/jún73,491/201213.07.2012Ing.Gaži - LUMIGREEN Tek. Nemce13.07.2012
172
326003987
vodné6,3113.07.2012Západosl. vodár.spol.Nitra13.07.2012

173
326004001
vodné64,3813.07.2012Západosl.vodár. spol. Nitra13.07.2012
174
2012032
živičné práce na ceste v obci4.946,4001/201216.07.2012VIA SERVIS,s.r.o Voznica 1, Žarnovica16.7.2012
175
20120156
odvoz separovaného odpadu139,3218.07.2012TS Nová Baňa, Dlhá lúka18, 968 01 Nová Baňa18.07.2012
176
430120976
vykonanie objednaných spojov33,1920.07.2012Veolia Transport Nitra a.s. , Štúrova 72, 949 44 Nitra20.07.2012
177
2012000049
časopis Požitavie - Širočina54,0020.07.2012Mikroregión Požitavie-Širočina
Veľké Vozokany
20.07.2012
178
201224
elektroinštalačné práce v kanceláriách OcÚ256,7331/201224.07.2012Jozef Bokník - ELEKTRO
966 53 Hronský Beňadik
24.07.2012
179
300042/2012
mulčovanie a práce s HON 050710,4027.07.2012RD Tekovské Nemce
966 53 Hronský Beňadik
27.07.2012
180
107556
oprava katafalku63,3630.07.2012Peter Budinský - COOLER
Fr. Švantnera 174/1 Nová Baňa
30.07.2012
181
5172189149
hovory v mobilnej sieti 11,4030.07.2012Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A,821 09 BA30.07.2012
182
201223
elektroinštalačné práce pri multifunkčnom ihrisku240,5437/201230.07.2012Jozef Bokník - ELEKTRO
966 53 Hronský Beňadik
30.07.2012
183
2012198
počítačová zostava so sofftwerom600,3041/201231.07.2012Pake spol. s.r.o. Župná 54
953 01 Zlaté Moravce
31.07.2012
184
717422814
za dodávku plynu304,-02.08.2012
SPP a.s. Mlynské Nivy
Bratislava
02.08.2012
185
20122428
program register pozemkov32,2802.08.2012KEO,s.r.o., Poľná, Záhorce06.08.2012
186
326004342
vodné21,4603.08.2012Západosl.vodár.spoločnosť,a.s. Nitra06.08.2012
187
326004329
vodné7,5703.08.2012Západos.vodár. spoločnosť,a.s.Nitra06.08.2012
188
0329121087
vývoz kukanádob1.500,36100002306.08.2012Tekovská ekologická,s.r.o Nový Tekov06.08.2012
189
20120020
údržba plôch verejnej zelene - júl 2012102,451/201207.08.2012Ing.Luáš Gaži Lumigreen, Hradská 248, Tekovské Nemce07.08.2012
190
20120021
sadovnícke práce dosadba tují122,401/201207.08.2012Ing.Lukáš Gaži Lumigreeen, Hradská 248, Tekovské Nemce07.08.2012
191
120576
odvoz kontajnerov - odpad229,0614/201108.08.2012Technické služby mesta
Zlaté Moravce
08.08.2012
192
049/2012
práca s plošinou- opilovanie +údržba osvetlenia258,2009.08.2012RAYAN,s.r.o Tekovská Breznica09.08.2012


193
4212017577
tel. pripojenie - júl24,8209.08.2012GTS Slovaki,s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
09.08.2012
194
0028040038
elektrina - august1377,-09.08.2012SSE Žilina09.08.2012
195
430121099
dopravné služby - august33,1914.08.2012VEOLIA Transport Nitra14.08.2012
196
DLaF 904-12-00781
oprava kopírky - výmena valca174,7946/201215.08.2012FAX COPY Bratislava15.08.2012
197
5741025631
telefón76,4620.08.2012Slovak Telekom Bratislava20.08.2012
198
325120086
preprava autobusom do Šaštína415,-43/201220.08.2012Veoli Transport Nitra20.08.2012
199
192012
právne služby za 1.polrok 2012234,7621.08.2012Mgr. Martinovičová, Hviezdoslavova 50, Zlaté Moravce21.08.2012
200
20120194
odvoz separovaného odpadu .- august148,2021.08.2012TS mesta Nová Baňa21.08.2012
201
20120077
náhradné diely na kosačky, silon189,6021.08.2012Ing.Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda Klanická cesta 1, Levice
202
0020122429
inštalácia údajov178,9124.08.2012KEO, s.r.o
Poľná , Záhorce
24.08.2012
203
300046/2012
mulčovanie255,0027.08.2012Roľnícke družstvo Tekovské Nemce27.08.2012
204
361218
telefón21,4831.08.2012Orange Bratislava03.09.2012
205
12010382
knihy pre prvákov32,3544/201203.09.2012M.Horváthová - AT PUBLISHING
Rovniakova 5, Bratislava
03.09.2012
206
2012019
vyprac.proj.dokumentácie
"Oprava fasády objektu obecného úradu a kultúrneho domu"
2.280,-ZOD 01-08/201203.09.2012M PRO,s.r.o., Trieda SNP 79, Banská Bystrica03.09.2012
207
7134310190
plyn - august304,0004.09.2012SPP Bratislava04.09.2012
208
1742015792
telefón-internet92,0405.09.2012Slovak Telekom Bratislava05.09.2012
209
31/2012
dodávka a montáž detského ihriska pri ZŠ12.834,00014/201105.09.2012Ing.Mária Weberová-INTERSYSTÉM, S.SAKALOVEJ 1351/22A, Bytča05.09.2012
210
32/2012
dodávka a montáž gumovej dlažby2.206,80cp č.11456 z 27.8.201205.09.2012Ing.Mária Weberová-INTERSYSTÉM, S.SAKALOVEJ 1351/22A, Bytča05.09.2012
211
33/2012
stavebné práce a materiál 1.131,60cp č.11456 z 27.8.201205.09.2012ng.Mária Weberová-INTERSYSTÉM, S.SAKALOVEJ 1351/22A, Bytča05.09.2012
212
03291421289
odvoz kukanádob927,5506.09.2012Tekovská ekologická Nový Tekov06.09.2012
213
1208211700
predpl.Finančný spravodajca19,9806.09.2012Poradca podnikateľa Žilina06.9.2012
214
2012234
práce na PC60,0007.09.2012PAKE,s.r.o Zlaté Moravce07.09.2012
215
326004809
voda17,6607.09.2012Západosl.vodár.spol. Nitra07.09.2012
216
326004808
voda8,8407.09.2012Západos.vodár.spol. Nitra07.09.2012
217
20120022
chemické odburinenie plôch45,6807.09.2012Ing.Lukáš Gaži-LUMIGREEN Tek. Nemce07.09.2012
218
4/2012
natieranie dverí na muštárni100,-10.09.2012STAVMONT. Jozef Drgoňa,
Tek. Nemce 234
10.09.2012
219
052/2012
služby s plošinou 93,2010.09.2012RAYAN,s.r.o Tek. Breznica10.09.2012
220
120666
odvozobjemného odpadu - kontajnery531,9414/201110.09.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce10.09.2012
221
20120023
dvierka na skrinky vo svadobke124,2012.09.2012Ing.Gaži Lukáš-LUMIGREEN, Hradská 248, Tek. Nemce12.09.2012
222
0028040038
elektrina1377,0012.09.2012SSE Žilina12.09.2012
223
430121211
dopravné služb - sept.201233,1933/Obch./ZM-10/0217.09.2012Veolia Trnasport, Štúrova 72, Nitra17.09.2012
224
201231
oprava verejného osvetlenia760,1219.09.2012Jozef Bokník Elektro, Hronský Beňadik19.09.2012
225
0592012
práca s plošinou pri oprave ver.osvetl.78,2019.09.2012RAYAN Tekovská Breznica19.09.2012
226
82012
odvodnenie pravej strany MK Dolné lúky2.772,-A-08/201227.09.2012Ing.Igor Juríček - PARK, Višňová 22, NItra27.09.2012
227
4361218
mobil23,7501.10.2012Orange Bratislava01.10.2012
228
20120263
odvoz separovaného odpadu147,2410/201003.10.2012Technické služby Nová Baňa03.10.2012
229
7307562384
plyn304,0003.10.2012SPP Nitra03.10.2012
230
PM34/2012
projektová dokumentácia - vykurovanie sály960,-03.10.2012Ing.Ladislav Javorek PROJ-MONT, Staré grunty 110, Tekovské Nemce03.10.2012
231
1743003411
telefóny113,4804.10.2012Slovak Telekom Bratislava04.10.2012
232
325120108
preprava autobusom do divadla Nitra149,0049/201205.10.2012Veoliatransport Nitra05.10.2012
233
0329121499
vývoz kukanádob a kontajnerov947,60100002308.10.2012Tekovská ekologická Nový Tekov08.10.2012
234
120760
vývoz objemného odpadu-kontajnery199,5214/201108.10.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce08.10.2012
235
0028040038
elektrina1745,0010.10.2012Stredosl. energetika Žilina10.10.2012
236
8260113683
voda1,2611.10.2012Západosl.vodárenská spol. Nitra12.10.2012
237
326005249
voda7,5711.10.2012Západosl. vodárenská spol. Nitra12.10.2012
238
430121382
dopravné služby33/Obch./ZM-10/0212.10.2012VEOLIA Transport, Nitra12.10.2012
239
35120712
nákup kníh do knižnice198,8018.10.2012TK Libri,s.r.o Zlaté Moravce18.10.2012
240
212000062
časopis Požitavie-širočina 3/201254,0019.10.2012Mikroregión Pož.-Širočina
V.Vozokany
22.10.2012
241
20120280
odvoz separovaného odpadu101,7610/201019.10.2012Technické služby mesta Nová Baňa22.10.2012
242
201200525
verzia program do knižnice105,1223.10.2012.Slovenská národná knižnica,
Martin
23.10.2012
243
6012620593
vodovodná prípojka dom č. 40877,7826.10.2012Západosl.vodárenská spoločnosť, Nitra26.10.2012
244
0004361218
mobilné telfóny19,7905.11.2012Orange Bratislava05.11.2012
245
20120494
vydanie novín Tekovský nemčan č.3/2012149,0005.11.2012SB PRESS,s.r.o Továrenská 210, Tlmače05.11.2012
246
7297606697
plyn304,0005.11.2012SPP Nitra05.11.2012
247
20120028
údržbové stolárske práce70,-05.11.2012Ing.Gaži LUMIGREEN05.11.2012
248
8743991571
telefón107,4205.11.2012Slovak telekom Bratislava05.11.2012
249
326005652
odber vody5,0408.11.2012Západos.vodárenská spoločnosť, Nitra,
IČO: 36550949
08.11.2012
250
32605666
odber vody35,3408.11.2012Západos.vodárenská
spoločnosť, Nitra,
IČO: 36550949
08.11.2012
251
0329121670
vývoz kukanádob a kontajnerov941,63100002308.11.2012Tekovská ekologická,s.r.o. Nový Tekov
IČO34131451
08.11.2012
252
0112103218
stravné lístky1577,6708.11.2012Le Cheque Déjeuner,s.r.o.
Bratislava
IČO31396674
08.11.2012
253
201237
oprava verejného osvetlenia, opilovanie 120,3508.11.2012Jozef Bokník, ELEKTRO, Hlavná 310, Hronský Beňadik,
IČO 30466709
08.11.2012
254
0772012
práce s autožeriavom - oprava osvetlenia, opilovanie78,2008.11.2012RAYAN,s.r.o Tekovská Breznica č.497.
IČO44378084
08.11.2012
255
0028040038
elektrina/111.377,-09.11.2012SSE,as.a. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina,
IČO 36403008
09.11.2012
256
120897
odvoz objemného a stavebného odpadu803,2414/201109.11.2012Technické služby mesta
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
IČO 587168
09.11.2012
257
430121526
dopravné služby33,1914.11.2012Veolia Transport, Štúrova 72
Nitra
IČO: 36545082
14.11.2012
258
20120030
skriňa na odpadovú nádobu, vešiaková stena do svadobky KD204,5054/201216.11.2012Ing.Lukáš Gaži - Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce, IČO 43818064
16.11.2012
259
20122449
daňové tlačivá46,6551/201220.11.2012Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod
IČO 1030154422
20.11.2012
260
FV121911
vrecia na separovaný odpad292,6052/201226.11.20122Zet.s.r.o, Rastislavova 326,
Lužianky
IČO 2022243168
26.11.2012


261
21200030
odmena právneho zastúpenia vo veci vymáhania nájomného
MBM REAL
143,9127.11.2012JUDr. Boris Sobolovský, advokátska kancelária
Záhradnícka 41
821 08 Bratislava
IČO 31810831
27.11.2012
262
20120323
odvoz separovaného odpadu146,8810/201027.11.2012Technické služby mesta
Dlhá lúka 18, Nov Baňa
IČO 2021111345
27.11.2012
263
04361218
mobilný telefón20,2028.11.2012Orange Slovensko,a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO35697270
28.11.2012
264
2012077
Chladnička, chladnička s mrazničkou a mikrovlnka
do svadobky
602,9956/201230.11.2012Jozef Svetík, TV Servis a predaj
Nábrežná 14
968 01 Nová Baňa
IČO1020616641
30.11.2012
265
1362012
plastové tabule-označenie projektu odd.zóna s dets.ihriskom a pokyny na multifunkčné ihrisko58,2504.12.2012Juraj Nemček JN Reklama
ul.1.mája, 953 01 Zlaté Moravce
IČO 44721382
06.12.2012
266
201244
svetelná reťaz + inštalácia vian.stromček, osvetlenie pri pošte470,6657/201204.12.2012Jozef Bokník Elektro
Hronský Beňadik, Hlavná 310,
30466709
06.12.2012
267
7247662864
plyn - odber
od 1.12.2012 - 18.01.2013
304,0004.12.2012SPP.a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 3581525606.12.2012
268
0020122686
účastnícky poplatok - školenie KEO294,0006.12.2012KEO, s.r.o, Poľná,
991 06 Záhorce
IČO 36739464
06.12.2012
269
0020122921
udržiavací poplatok programu KEO a ročná licencia programu na r.2013240,1106.12.2012KEO,s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
IČO 3673464
06.12.2012
270
3744992323
telefóny 92,2006.12.2012Slovak telekom,a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava,
IČO 35763469
06.12.2012
271
2012032
zimná údržba v obci412,0061/201206.12.2012Ing.Lukáš Gaži Lumigreen, Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
06.12.2012
272
VF1-0017/2012
správa webu320,0007.12.2012Richard Horný, Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO 46606823
07.12.2012
273
2522012
zábavná pyrotechnika na Silvestra170,2058/201207.12.2012KOPYR,s.r.o, Ružová 178/32, 924 01 Galanta07.12.2012
274
0329121868
odvoz kukanádob979,6510002307.12.2012Tekovská ekologická,s.r.o
Nový Tekov,
IČO 34131451
07.12.2012
275
326006049
vodné3,7807.12.2012Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. Nitra07.12.2012
276
5002363828
poistenie majetku165,0707.12.2012Komunálna poisťovňa,as.Vienna Insurance Group Bratislava, IČO 3159554507.12.2012
277
5003056985
havarijné poistenie motor. vozidla292,7007.12.2012Komunálna poisťovňa,as.
Vienna Insurance Group Bratislava,
IČO31595545
07.12.2012
278
20120576
grafická úprava a tlač spevníka 1.242,0023/201207.12.2012SB PRESS,s.r.o Továrenská 210, Tlmače
IČO 36526924
07.12.2012
279
0028040038
elektrina 12/121.377,-10.12.2012Stredosl.energetika,a.s. Žilina
IČO 36403008
10.12.2012
280
1202304748
denník Pravda150,1610.12.2012Slovenská pošta,a.s.Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
IČO 366 311 24
10.12.2012
281
326006065
vodné22,7211.12.2012Zsl.vodárenská spol.a.s.Nitra,
IČO 36550949
11.12.2012
282
430121677
dopravné služby33,1914.12.2012Veolia Transport,a.s.
Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
14.12.2012
283
088/2012
služby s plošinou243,2014.12.2012RAYAN,s.ro
Tek. Breznica 497
IČO 44378084
14.12.2012
284
300059/2012
odhŕňanie snehu83,6617.12.2012Roľnícke družst vo Tek. Nemce
IČO 210552
17.12.2012
285
03/2012
ozvučenie kult-podujatia-Vianočné trhy50,-17.12.2012Branislav Hudec Discjockey, Dolné lúky 114, Tekovské Nemce
IČO35100907
17.12.2012
286
2012000070
časopis mikroregiónu 4/2012, stolový kalendár258,6017.12.2012Mikroregión Požitavie-Širočina
Veľké Vozokany,
IČO 36107298
17.12.2012
287
47/2012
hutný materiál a rezanie materiálu na pódium pri Poštu300,1318.12.2012Zámočníctvo Milan Bóna
Tekovské Nemce 117
IČO 33322198
18.12.2012
288
120462

Mulčovač F 550999,0063/201221.12.2012JKL-STEEL,s.r.o., Továrenská 2
Zlaté Moravce,
IČO 1244952651/0200
31.12.2012
289
20120347
odvoz separovaného odpadu102,3610/201027.12.2012Technické služby mesta, Dlhá lúka 18. Nová Baňa
IČO 185 221
31.12.2012
290
20120602
noviny Tekovský nemčan186,7027.12.2012SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210, Tlmače
IČO 2020155291
31.12.2012
291
6120360
dovoz štrku na posyp cesty46,1055/201227.12.2012Banskob.region.správa ciest,a.s.
Priemyselná 6/647, Ladomerská Vieska,
IČO 36836567
31.12.2012


292
89928237
Zákonník práce10,5027.12.2012Poradca,s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina
IČO 36371271
31.12.2012
293
20120038
zimná údržba304,0061/201227.12.2012Ing.Lukáš Gaži, LUMIGREEN
Hradská 248, Tek.Nemce
IČO 43818064
31.12.2012
294
004361218
mobil19,2031.12.2012Orange Slovensko,a.s.
Metodova 9
Bratislava
IČO35697270
31.12.2012
295
99750733
predplatné mesačníka Verejná správa69,603.1.2013PORADCA,s.r.o, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina
Iˇ%ČO 36371271
03.01.2013
296
6745971285
telefóny, internet80,467.1.2013Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava , IČO 3576346907.01.2013
297
121060
objemný odpad231,5514/20118.1.2013Technické služby mesta, Bernolákova 59, Zlaté Moravce
IČO 587168
8.1.2013
298
0329122039
vývoz kukanádob - december1.435,479.1.2013Tekovská ekologická,s.r.o
Nový Tekov
IČO 34131451
9.1.2013
299
326006421
voda - december2,5211.1.2013Západosl.vodárenská spločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.1.2013
300
326006432
voda - december41,6511.1.2013Západosl.vodár.spol.a.s.
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.1.2013
EnglishHungarianSlovak