Faktúry 2013

Faktúry 2013

ČÍSLO FAKTÚRYPOPISSUMA CELKOMID ZMLUVYID OBJEDNÁVKYDÁTUM DORUČENIAIDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DODÁVATEĽA fakturovaného plnenia.
MENO, ADRESA, IĆO
DÁTUM ZVEREJNENIA
1/13
10243311
Obecné noviny na rok 201352,00z 5.12.19973.1.2013INPROST,s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO 31363091
3.1.2013
2/13
321044
informácie o dotáciách a grantoch na r.2013 - mailom32,867.1.2013SAMNET-inform.systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce,
IČO 37867440
7.1.2013
3/13
0020130212
akturalizácia programu KEO1/201313,5014.1.2013KEO,s.r.o, Poľná, 991 06 Záhorce
IČO 36739464
14.1.2013
4/13
20130001
zimná údržba v obci305,2161/201215.1.2013Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN, Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
15.1.2013
5/2013
5041201903
Finančný spravodajca - doplatok za r.201211,3016.1.2013Poradca podnikateľa,s.r.o
Martina Rázusa 23A, Žilina,
IČO 31592503
16.1.2013
6/13
430130040
dopravné služby-január33,1933/Obch./ZM-10/0217.1.2013VeoliaTransport, Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
17.1.2013
7/13
6308522018
elektrina-nedoplatok79,486308522 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
8/13
6220267022
elektrina-preplatok+502,366220267 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
9/13
6220276021
elektrina-preplatok+382,406220276 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
10/13
6220277021
elektrina-preplatok+414,666220277 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
11/13
6220280022
elektrina-preplatok+144,066220280 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
12/13
6220292022
elektrina-nedoplatok142,136220292 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
13/13
6220293022
elektrina-preplatok+374,566220293 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
14/13
6220295022
elektrina-preplatok+578,596220295 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
15/13
6220303026
elektrina-nedoplatok162,136220303 214.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
16/13
6303426037
elektrina-preplatok+55,556303426 314.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
17/13
6220264023
elektrina-preplatok+773,926220264 114.1.2013SSE,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO 36403008
17.1.2013
18/13
7412936802
plyn - vyúčtovanie645,8822.1.2013SPP, Mlynské nivy 44/a Bratislava
IČO35815256
22.1.2013
19/13
009/2013
práca s plošinou pri oprave verejného osvetlenia + skladanie vianočnej výzdoby108,2022.1.2013RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
22.1.2013


20/13
130100002
oprave verejného osvetlenia +
demontáž vianočnej výzdoby
371,1622.1.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO30466709
22.1.2013
21/13
300004/2013
odhŕňanie snehu515,9323.1.2013RD Tekovské Nemce
IČO 210552
23.1.2013
22/13
1200280894
vedenie účtu majiteľa CP111,3823.1.2013Centrálny depozitár CP,Bratislava
IČO 31338976
23.1.2013
23/13
0020130489
aktualizácie programu KEO13,5023.1.2013KEO,s.r.o
POľná, Záhorce
IČO 36739464
23.1.2013
24/13
20130004
odvoz separovaného odpadu - január166,4410/2010-Separ.23.1.2013Technické služby mesta
Nová Baňa
IČO2021111345
23.1.2013
25/13
7448119072
vyúčtovanie - plyn9,2528.1.2013SPP.a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
28.1.2013
26/13
0004361218
mobil21,9630.1.2013Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
31.1.2013
27/13
300005/2013
odhŕňanie snehu41,8331.1.2013RD Tekovské Nemce
IČO210552
31.1.2013
28/13
0020130796
aktualizácia programu KEO - mzdy13,501.2.2013KEO,s.r.o Poľná, 99106 Záhorce
IČO 36739464
1.2.2013
29/13
7292676949
plyn355,004.2.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
4.2.2013
30/13
300006/2013
odhŕňanie snehu237,054.2.2013RD Tekovské Nemce
IČO 210552
4.2.2013
31/13
2013004
geometrický plán 6/2013, 7/2013577,007/20135.2.2013Tibor Drienovský, 95196 Jedľové Kostoľany 476,
IČO 1028613146
5.2.2013
32/13
300007/2013
odhŕňanie snehu446,215.2.2013Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO 210552
5.2.2013
33/13
0329130066
odvoz kukanádob843,8710000236.2.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
6.2.2013
34/13
3746949216
telefóny - január88,096.2.2013Slovak Telekom,s.d. Bratislava
IČO 35763469
6.2.2013
35/13
0028040038
elektrina-február1898,007.2.2013SSE Žilina,
IČO 36403008
7.2.2013
36/13
20130013
posyp ciest129,3061/20128.2.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
8.2.2013
37/13
2131103737
Obecný rozhlas14,288.2.2013SOZA, Rastiaslavova 3,
Bratislava
IČO00178454
8.2.2013

38/13
336000067
vodné2,548.2.2013Západosl.vodár.spoločnosť
Nábr.za Hydrocentr.4, Nitra
IČO 36550949
8.2.2013
39/13
336000068
vodné30,488.2.2013Západosl.vodár.spoločnosť
Nábr.za Hydrocentr.4, Nitra
IČO 36550949
8.2.2013
40/13
300010/2013
odhŕňanie snehu948,1918.2.2013Roľnícke družstvo Tekovské Nemce,
IČO 210552
18.2.2013
41/13
20130015
posyp ciest153,-61/201218.2.2013Ing.L.Gaži Lumigreen, Hradská 248, Tek.Nemce
IČO 43818064
18.2.2013
42/13
430130169
dopravné služby-február33,1918.2.2013Veolia transport,a.s. Štúrova72, Nitra
IČO 36545082
18.2.2013
43/13
20130018
ozvučenie kul.t. podujatia -fašiang76,0022.02.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
22.02.2013
44/13
20130025
odvoz separovaného odpadu - február110,0410/2010 -Separ.25.02.2013Technické službymesta
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
IČO 185221
25.02.2013
45/13
300012/2013
odhŕňanie snehu223,1027.2.2013Roľnícke družstvo Tekovské Nemce,
IČO 210552
27.2.2013
46/13
0004361218
mobil20,324.3.2013OrangeSlovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO35697270
4.3.2013
47/13
0020131080
aktualizácia programu KEO13,504.3.2013KEO,s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce
IČO36739464
4.3.2013
48/13
7252739361
plyn355,-4.3.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
4.3.2013
49/13
5747932900
Telefóny-internet94,154.3.2013Slovak Telekom,s.d. Bratislava
IČO 35763469
4.3.2013
50/13
130100005
oprava elektriny, ver.osvetlenie, šatne, montáž ohriev.vody523,504.3.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO30466709
4.3.2013
51/13
0113026507
jedálenské kupóny1329,617.3.2013Lecheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova23/D, 821 01 Bratislava2
IČO 31396674
7.3.2013
52/2013
2013029
vykonanie auditu účtovnej závierky za r.20121040,0011.3.2013Ing.Jozef Adamkovič
Orgovánová 2526/7,95501 Topoľčany
IČO 30887232
11.3.2013
53/13
0028040038
elektrina1396,0011.3.2013SSE Žilina
IČO 36403008
11.3.2013
54/13
0329130186
vývoz kukanádob845,15100 002312.3.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
12.3.2013
55/13
001/2013
obecný orientačný systém - tabule987,00 12.3.2013Chren a Šproch,s.r.o
Obrancov Mieru 23/87
951 87 Volkovce,
IČO 46948619
12.3.2013
56/13
8360015987
odber vody2,5412.3.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.3.2013
57/13
336000567
odber vody2,5412.3.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.3.2013
58/13
64/2013
Kniha - Výkriky z tmy (do knižnice)13,5015.3.2013Jozef Blaha, Nábrežná 17
968 01 Nová Baňa
15.3.2013
59/13
2013000011
MDŽ Mikroregiónu - občerstvenie36,8015.3.2013Mikroregión Požit.-Širočina
951 82 Veľké Vozokany,
IČO 36107298
15.3.2013
60/13
0020131345
aktualizácia programu KEO
5/2013
13,5015.3.2013KEO,s.r.o
Poľná, 991 06 Záhorce
IČP 36739464
15.3.2013
61/13
20130041
odvoz separovaného odpadu108,8410/2010-Separ.15.3.2013Technické služby mesta
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
IČO 185221
15.3.2013
62/13
430130318
dopravné služby33,1915.3.2013Veolia transport
Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
15.3.2013
63/13
201351
publikácia Život cestou i necestou21,6015.3.2013Mgr. Magdaléna Laurincová, Toryská 18, 821 07 Bratislava,DIČ 435307/74915.3.2013
64/13
015/2013
služby AVIA oprava ver.osvetlenia63,2020.3.2013RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
20.3.2013
65/13
0020131581
aktualizácia programu KEO13,5020.3.2013KEO,s.r.o
Poľná, 991 06 Záhorce
IČP 36739464
30.3.2013
66/13
325130020
preprava autobusom do divadla Zvolen216,656/201321.3.2013Veolia transport,a.s. Štúrova72, Nitra
IČO 36545082
21,3.2013
67/13
0004361218
mobil19,5128.3.2013Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
28.3.2013
68/13
7287729705
plyn -apríl355,-3.4.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
3.4.2013
69/13
2013113
noviny Tekovský nemčan212,503.4.2013SB PRESSs.r.o, Továrenská 210, 935 28 Tlmače
IČO36526924
3.4.2013
70/13
300020/2013
odhŕňanie snehu342,-5.4.2013Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO 210552
5.4.2013
71/13
174891236
telefóny, internet89,125.4.2013Slovak Telekom,s.d. Bratislava
IČO 35763469
5.4.2013
72/13
336000855
vodné5,079.4.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
9.4.2013
73/13
336000854
vodné3,819.4.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
ČO: 36550949
9.4.2013
74/13
130165
objemný odpad-kontajnery151,0618/20139.4.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
9.4.2013
75/13
0329130337
vývoz kukanádob a kontajnerov925,6510000239.4.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
9.4.2013
76/13
230408
poháre pre víťazov, diplomy, na memoriál V.Valkoviča (futbal)94,7911/20139.4.2013Firma Košík - siete s.r.o.
Detvianska 6
940 67 Nové Zámky
9.4.2013
77/13
0028040038
elektrina1396,0011.4.2013SSE Žilina
IČO 36403008
11.4.2013
78/13
72013
odhŕňanie snehu v Nemeckej Hute v zimnom období 2012-2013326,4015.4.2013Milan Lenart, Bukovina 139, Nová Baňa
IČO 41412362
15.4.2013
79/13
430130492
dopravné služby - apríl 201333,1915.4.2013Veolia Transport Nitra,Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
15.4.2013
80/13
2013031
nová verzia -správa cintorína - CD10,0013/201318.04.2013EXCO-HN s.r.o
Lesná 885/5
066 01 Humenné
IČO 36472301
18.04.2013
8113
0020131919
aktualizácia programu KEO13,5019.4.2013KEO,s.r.o
Poľná, 991 06 Záhorce
IČP 36739464
19.4.2013
82/13
11/13
materiál na výrobu tribúny297,5025.4.2013Zámočníctvo Milan Bóna
Dolné lúky 117
Tekovské Nemce
IČO 33322198
25.4.2013
83/13
12/13
zámočnícke práce na výrobe tribúny936,0014/201325.4.2013Zámočníctvo Milan Bóna
Dolné lúky 117
Tekovské Nemce
IČO 33322198
25.4.2013
84/13
1306152
verejný prenos zvukových záznamov33,5025.4.2013Slovgram, Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO 17310598
25.4.2013
85/13
7401173668
plyn - vyúčtovanie411,5825.4.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
25.4.2013
86/13
7401173731
plyn - 15,6425.4.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
25.4.2013
87/13
20130061
odvoz separovaného odpadu141,7310/2010-Separ.26.4.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
26.4.2013
88/13
0004361218
mobil21,062.5.2013Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
2.5.2013
89/13
0028040038
elektrina1396,-2.5.2013SSE Žilina
IČO 36403008
2.5.2013
90/13
93/2013
CD-Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody9,503.5.2013Ing.Miroslav Ďuriš
Trenčiansky vzdelávací servis
Inovecká 1140/22
911 01 Trenčín
3.5.2013
91/13
7272766493
plyn355,003.5.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
3.5.2013
92/13
20130039
implement.projektu"Oddychová zóna s detským ihriskom960,007.5.2013Prounion,a.s.Piaristická2
949 01 Nitra
IČO 45597103
7.5.2013
93/13
6220303027
elektrina - preplatok+181,847.5.2013SSE Žilina
IČO 36403008
7.5.2013
94/13
3749899751
telefón, internet84,049.5.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
9.5.2013
95/13
2000913
knihy pre prvákov36,204/20139.5.2013Slovenské pedagogické nakladateľstvo-mladé letá,s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava,
IČO 31333176
9.5.2013
96/13
1/052013
betónovanie pod tribúnu182,-10.5.2013Kameň-art, Ondrej Kilik, Tekovské Nemce 382,
IČO 33330328
10.5.2013
97/13
20130058
preplachovanie , potrubia327,4117/201310.5.2013Hydroservice,s.r.o. Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO 36554812
10.5.2013
98/13
20130046
ozvučovanie - osláv dňa matiek85,0021/201315.5.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
15.5.2013
99/13
130243
odvoz objemného odpadu121,6318/201315.5.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
15.5.2013
100/13
6220280024
elektrina3,9615.5.2013SSE Žilina
IČO 36403008
15.5.2013
101/13
6220280023
elektrina- preplatok+1,0915.05.2013SSE Žilina
IČO 36403008
15.5.2013
102/13
0329130569
vývoz kukanádob - apríl934,67100002315.5.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
15.5.2013
103/13
336001388
vodné53,3215.5.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
15.5.2013
104/13
336001376
vodné5,0815.5.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
15.5.2013
105/13
9/2013
opracovanie reziva na tribúnu30,-22/201316.5.2013Dušan Galbavý, Tekovské Nemce 97,
IČO: 40331172
16.5.2013
106/13
430130678
dopravné služby - máj33,1920.5.2013Veolia Transport Nitra,Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
20.5.2013
107/13
20130096
odvoz separovaného odpadu193,6810/2010-Separ20.5.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
20.5.2013
108/13
2013199
ďakovné listy, inzerát na výberové konanie, tlač spevníka - dofakturovanie126,0015 a 18/201320.5.2013SB PRESS,s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO 36526924
20.5.2013
109/13
130100009
oprava ver.rozhlasu a spilovanie351,0421.5.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
21.5.2013
110/13
130100008
oprava verejného osvetlenia185,6521.5.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
21.5.2013
111/13
034/2013
služby s plošinou - AVIA183,2021.5.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
21.5.2013
112/13
20130064
sadovnícke práce 488,791/201321.5.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
21.5.2013
113/13
0213
práce s bagrom - povodne140,-23.5.2013FAMAP
Marek Paulov Čaradice
IČO40335291
23.5.2013
114/13
0004361218
mobil26,1529.5.2013Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
29.5.2013
115/13
11-4-7639
poistenie majetku287,4311-4-763903.06.2013Prvá Komunálns Finančná,a.s.
Samova 11, Nitra
IČO 36557129
03.06.2013
116/13
7287775349
plyn - jún 2013355,-04.06.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
04.06.2013
117/13
4750863287
telefón, internet84,4005.06.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
05.06.2013
118/13
0028040038
elektrina - jún1396,-05.06.2013SSE Žilina
IČO 36403008
05.06.2013
119/13
336001517
voda12,6907.06.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
07.06.2013
120/13
336001516
voda103,5907.06.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
07.06.2013
121/13
0329130744
odvoz kukanádob a kont.1020,88100002310.06.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
10.06.2013
122/13
130353
vývoz kontajnera108,9818/201310.06.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
10.6.2013
123/13
20130080
údržba zelene321,661/201312.6.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
12.6.2013
124/13
2013015
geometrický plán na cintorín400,-7/1312.6.2013Tibor Drienovský
951 96 Jedľové Kostoľany 476
IČO 34392301
12.6.2013
125/13
430130847
dopravné služby33,1912.6.2013Veolia Transport Nitra,Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
12.6.2013
126/13
1300045
repasia náplne hasiacich prístrojov258,6012.6.2013M.Vojtko-Elektroservis, opravy a údržba el.zar. Clementisova 2005
955 01 Topoľčany
IČO 11765968
12.6.2013
127/13
13029
preprava osôb - Nevidzany91,6019/1320.6.2013Ondrej Herda, 1.mája 70, Zlaté Moravce
IČO 40331571
20.6.2013
128/13
0113060108
jedálne kupóny1.330,1521.6.2013Le cheque dejeuner,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO 31396674
21.6.2013
129/13
130055
práce drvičom konárov124,-24.6.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
24.6.2013
130/13
20130135
odvoz separovaného odpadu180,2210/2010-Separ.24.6.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
24.6.2013
131/13
20130055
potreby na kosenie-silon, oprava krovinorezu124,5024.6.2013Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda,
Kalnická cesta 1
Levice
Krškany 164
IČO 43530800
24.6.2013
132/13
2013412740
posúdenie projektovej dokumentácie pre stav.povol. "Zmena vykurovania sály"48,-25.6.2013Technická inšpekcia,a.s.,Trnavská cest 56
821 01 Brtislava
IČO 36653004
25.6.2013
133/13
2013028
živičné práce na MK1.479,-23/1325.6.2013VIA SERVIS,s.r.o
Voznica 1 Žarnovica
IČO 31574971
25.6.2013
134/13
0004361218
mobil5,761.7.2013Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
1.7.2013
135/13
2013251
noviny Tekovský nemčan č.2/2013211,0025/131.7.2013SB PRESS,s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO 36526924
1.7.2013
136/13
7184494515
plyn - júl355,-2.7.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
8.7.2013
137/13
130431
odvoz kontajnera od cintorína - obj.odpad133,9618/20132.7.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
8.7.2013
138/13
043/2013
služby AVIA - oprava ver.osvetlenia138,203.7.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
8.7.2013
139/13
0413
zrovnávanie terénu180,-4.7.2013FAMAP
Marek Paulov Čaradice
IČO40335291
8.7.2013
140/13
0329130916
vývoz kukanádob952,1410000234.7.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
8.7.2013
141/13
0751876394
telefóny, internet85,699.7.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
9.7.2013
142/13
0028040038
elektrina - júl1396,-9.7.2013SSE Žilina
IČO 36403008
9.7.2013
143/13
2013172
tonery do kopírok62,819.7.2013PAKE,spol. s r.o.
Župná 54
953 01 Zlaté Moravce
IČO34128433
9.7.2013
144/13
130100013
oprava ver.osvetlenia a spilovanie200,0210.7.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
10.7.2013
145/13
130100014
výmena vadného rozhlasu a odskúšanie207,7310.7.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
10.7.2013
146/13
336002063
voda25,4011.7.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.7.2013
147/13
8360067604
voda2,5411.7.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
11.7.2013
148/13
0020132252
aktualizácia programu KEO13,5012.7.2013KEO,s.r.o Poľná
991 06 Záhorce
IČO 36739464
12.7.2013
149/13
11-4-7639
poistenie majetku
1.7.-30.9.2013
3,8016.7.2013Prvá komunálna Finančná,a.s.
Samova 11 949 01 Nitra
IČO 36557129
16.7.2013
150/13
20130165
odvoz separovaného odpadu186,2910/2010-Separ16.7.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
16.7.2013
151/13
300031/2013
mulčovanie 510,-22.7.2013RD Tekovské Nemce
IČO210552
22.7.2013
152/13
2013/061
preprava osôb - výlet na Oravu531,6028/1322.7.2013Ján Galovič
951 91 Zlatno 61
IČO 30396158
22.7.2013
153/13
176/2013
kancelársky materiál53,4623.7.2013Pavol Riecky
Orgovánová 5
934 01 Levice
IČO37424611
23.7.2013
154/13
20130112
údržba zelene - jún107,221/201323.7.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
23.7.2013
155/13
04072013
Projekt-Revitalizácia ver.prIestranstva200,-26,7.2013RRA Horné Požitavie, Sládkovičova 3
Zlaté Moravce
IČO 37857622
30.7.2013
156/13
131218026
inzercia adresy v Zlatých stránkach60,-30.7.2013Mediatel,s.r.o
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO 35859415
30.7.2013
157/13
6801981782
poistenie strojov a zariadení126,60650000043330.7.2013Komunálna poisťovňa,a.s.
Viena Insurance Grou, Štefánikova 17,811 05 Bratislava
IČO 31595545
30.7.2013
158/13
20130078
servisné práce a náhr.diely - kosačky155,6030.7.2013Ing.Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
Kalnická cesta 1
934 01 Levice, IČO 43530800
30.7.2013
159/13
4361218
mobil5,7631.7.2013Orange Slovensko,a.s
Metodova 8
821 08 Bratislava IČO35697270
31.7.2013
160/13
7272835034
plyn355,-2.8.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
2.8.2013
161/13
0329131106
odvoz kukanádob1.530,6210000236.8.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
6.8.2013
162/13
5752789313
telefóny, internet85,307.8.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
7.8.2013
163/13
0028040038
elektrina-august1.898,-7.8.2013SSE Žilina
IČO 36403008
7.8.2013
164/13
130537
odvoz objemného odpadu483,5418/20138.8.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
8.8.2013
165/13
8360071395
voda7,629.8.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.8.2013
166/13
8360071393
voda2,529.8.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO 36550949
9.8.2013
167/13
0020130400
aktualizácia KEO, register obyvateľov74,709.8.2013KEO,s.r.o
Poľná, 991 06 Záhorce
IČO36739464
9.8.2013
168/13
1303013800
predplatné finančný spravodajca19,989.8.2013Poradca podnikateľa,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina
IČO 31592503
9.8.2013
169/13
048/2013
práca s plošinou-oprava rozhlasu, opilovanie238,2012.8.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
12.8.2013
170/13
20130132
údržba zelene - júl107,2215.8.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
15.8.2013
171/13
8360073153
vodné2,5415.8.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
15.8.2013
172/13
436000304
opravná fa za vodné-preplatok-6,3516.8.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
16.8.2013
173/13
20130212
odvoz separovaného odpadu233,4210/2010-Separ22.8.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
26.8.2013
174/13
23/2013
projektová dokumentácia: úprava verejn. priestranstva v obci2.040,-23.8.2013Agroprojekt, s.r.o.Chrenovská 32,
949 01 Nitra
IČO 34136096
26.9.2013
175/13
130100017
oprava ver.osvetlenia, opilovanie383,4626.8.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
26.8.2013
176/13
130100018
oprava rozhlasu a ústredne347,3028.8.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
28.8.2013
177/13
0004361218
telefón-mobil9,4902.09.2013Orange Slovensko,a.s
Metodova 8
821 08 Bratislava IČO35697270
02.09.2013
178/13
130100019
oprava elektriny -šatne TJ171,8003.09.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
03.09.2013
179/13
7232892421
plyn - september355,-03.09.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
03.09.2013
180/13
2753746884
telefóny, internet81,7106.09.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
06.09.2013
181/13
130671
odvoz odpadu - kontajnery355,7618/201306.09.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
06.09.2013
182/13
0329131323
odvoz kukanádob1010,05100002310.09.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
10.09.2013
183/13
336002693
vodné44,4410.09.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO36550949
10.09.2013
184/13
336002694
vodné7,6210.9.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO36550949
10.09.2013
185/13
0028040038
elektrina1.396,-12.09.2013SSE Žilina
IČO 36403008
12.09.2013
186/13
20130155
údržba zelene-august107,2212.09.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
12.09.2013
187/13
11-4-7639
poistenie majetku 10-12/2013291,2313.9.2013Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11, Nitra
IČO 36557129
13.9.2013
188/13
430131398
dopravné služby33,1916.9.2013ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO 36545082
16.9.2013
189/13
2013044
dodanie dopravnej značky56,4030/201317.9.2013VIA SERVIS,s.r.o, Voznica1 Žarnovica
IČO: 2020478603
17.9.2013
190/13
99752654
mesačník Verejná správa39,-18.9.2013Poradacs.r.o,
Pri Celulózke40
010 01 Žilina
IČO 36371271
18.9.2013
191/13
2013221
monitor k PC129,9032/1318.9.2013PAKE,s.r.o
Župná 54
953 01 Zlaté Moravce
IČO 34128433
18.9.2013
192/13
0259/2013
príručka pre obecných a školských kronikárov9,6018.9.2013Združenie obcí-RVC, Farská 7
949 01 Nitra
IČo: 0034006656
18.9.2013
193/13
8360083699
vodné2,5420.9.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO36550949
20.9.2013
194/13
130100022
oprava reproduktorov, opilovanie stromov209,0323.9.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
23.9.2013
195/13
057/2013
služby s Avia-plošina138,2023.9.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
23.9.2013
196/13
20130268
separovaný odpad192,8910/2010-Separ.24.9.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
24.9.2013
197/13
306/2013
ťahanie septika198,7225.9.2013OBEC Kozárovce služby 685,
935 22 Kozárovce
IČO 00307149
25.9.2013
198/13
300035/2013
mulčovacie práce255,-26.9.2013Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO 210552
26.9.2013
199/13
0004361218
mobil5,761.10.2013Orange Slovensko,a.s
Metodova 8
821 08 Bratislava IČO35697270
1.10.2013
200/13
7222918247
plyn na október355,-1.10.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
1.10.2013
201/13
130100023
oprava elektriny, zemná prípojka 757,202.10.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
2.10.2013

202/13
062/2013
služby plošina -Avia243,202.10.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
2.10.2013
203/13
130100024
osvetlenie verejného priestranstva249,343.10.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
3.10.2013
204/13
130100025
prekládka vedenia verejného rozhlasu a údržba254,2433/133.10.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
3.10.2013
205/13
0020132937
aktualizácia KEO13,504.10.2013KEO,s.r.o
Poľná, 991 06 Záhorce
IČO36739464
4.10.2013
206/13
34131451
vývoz kukanádob1.011,107.10.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
7.10.2013
207/13
35130126
knihy do knižnice171,3626/137.10.2013TK Libri,s.r.o
Nám.A.Hlinku 4
953 01 Zlaté Moravce
IČO 17054346
7.10.2013
208/13
2013420
noviny Tekovský Nemčan
č.3/2013
228,-36/137.10.2013SB PRESS s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO36526924
7.10.2013
209/13
130011
oprava strechy, žľaby, kanal. rúry381,807.10.2013STAMI-STAVs.r.o
Ul.1.mája 22
953 01 Zlaté Moravce
7.10.2013
210/13
0028040038
elektrina - október1396,-7.10.2013SSE Žilina
IČO 36403008
7.10.2013
211/13
20130307
odvoz separovaného odpadu186,8210/2010-Separ.8.10.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
8.10.2013
212/13
130735
odvoz objemného odpadu-kontajner117,4918/20138.10.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
8.10.2013
213/13
20130175
údržba zelene - september107,229.10.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
9.10.2013
214/13
13169
preprava osôb autobusom - na folkl.festival Mikroregiónu V.Vozokany32,7631/1310.10.2013Jozef Herda, l.mája 70, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO 34396489
10.10.2013
215/13
336003137
vodné20,3210.10.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO36550949
10.10.2013
216/13
336003138
vodné22,8510.10.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
10.10.2013
217/13
7754702451
telefón, internet76,4611.10.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
11.10.2013
218/13
430131598
dopravné služby33,1933/Obch./ZM-10/0214.10.2013ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO 36545082
14.10.2013
219/13
6220295023
elektrina
preplatok
-177,3724.10.2013SSE Žilina
IČO 36403008
24.10.2013
220/13
130411
obedové menu - posedenie pre jubilantov-mesiac úcty k starším225,-39/1328.10.2013UNIGASTROs.r.o.
Sídl.Lúky 1853/1A, 952 01 Vráble
IČO36565717
28.10.2013
221/13
112/2013
Prepracovanie rozpočtu"Aglomerácia Tlmače- kanalizácia"960,-35/1328.10.2013Hydrocoop s.r.o
P.O.Box 92, Dobšinského 32
810 05 Bratislava 15
IČO 31336949
28.10.2013
222/13
5226306382
mobil5,7630.10.2013Orange Slovensko,a.s
Metodova 8
821 08 Bratislava IČO35697270
30.10.2013
223/13
130100027
oprava verej.osvetlenia226,675.11.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
5.11.2013
224/13
068/2013
služby Avia - plošina115,705.11.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
5.11.2013
225/13
7257921534
plyn - november355,-5.11.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
5.11.2013
226/13
4755685240
telefóny, internet82,728.11.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
8.11.2013
227/13
0028040038
elektrina1.241,-8.11.2013SSE Žilina
IČO 36403008
8.11.2013
228/13kalendáre na r.2014204,608.11.2013Mikroregión Požit.-Širočina
951 82 Veľké Vozokany,
IČO 36107298
8.11.2013
229/13
130870
odvoz objemného odpadu792,1018/20138.11.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
8.11.2013
230/13
20130189
údržba zelene-október107,228.11.2013Ing.L.Gaži Lumigreen,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
11.11.2013
231/13
336003543
vodné27,9412.11.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
12.11.2013
232/13
336003531
vodné7,6212.11.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
12.11.2013
233/13
0329131742
vývoz kukanádob964,9612.11.2013
Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
12.11.2013
234/13
34/1805201/13
Stavebné práce"Rekonštrukcia OcÚ60.361,851/2013-3712.11.2013SimKor,s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36014354
12.11.2013
235/13
130100054
oprava zabezpečovacieho zariadenia-siréna120,1038/1313.11.2013Ján Budinský - EZS SERVIS
Borošova 391/5
968 01 Nová Baňa
IČO 14209314
13.11.2013
236/13
430131791
dopravné služby33,1933/Obch./ZM-10/0215.11.2013ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO 36545082
15.11.2013
237/13
0020133552
poplatok programu KEO a ročná licencia na r.2014271,6415.11.2013KEO,s.r.o Poľná
991 06 Záhorce
IČO 36739464
15.11.2013
238/13
20130343
odvoz separovaného odpadu190,4410/2010-Separ.21.11.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
21.11.2013
239/13
3118
tlačivá daňové46,1028.11.2013Foto-Video-Copycentrum
Hviezdoslavova 25
979 01 Rimavská Sobota IČO 10907343
28.11.2013
240/13
5230024160
mobil5,7629.11.2013Orange Slovensko,a.s
Metodova 8
821 08 Bratislava IČO35697270
29.11.2013
241/13
0113114044
jedálne kupóny1330,1529.11.2013LECHEQUE DEJEUNER,s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO 31396674
29.11.2013
242/13
20/2013
drevárske práce v sále - parkety344,-44/132.12.2013Dušan Galbavý
Tekovské Nemce č.97
IČO 40331172
2.12.2013
243/13
11-921-72900479
poistné na r.2014 mot.voz. Jawa18,-11-921-729004793.12.2013Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO 36557129
3.12.2013
244/13
11-4-7639
poistné do 31.3.2014
poistenie majetku
291,2311-4-76393.12.2013Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO 36557129
3.12.2013
245/13
201300657
servisné poplatky za použ. Knižnično-inf.systému na r.201366,393.12.2013Slovenská národná knižnica
nám.J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO36138517
3.12.2013
246/13
7277922745
plyn do 18.1.2014355,-3.12.2013SPP,a.s.Bratislava
IČO 35815256
3.12.2013
247/13
10243411
Obecné noviny na rok 201452,-3.12.2013INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
3.12.2013
248/13
0028040038
elektrina december 1241,-3.12.2013SSE Žilina
IČO 36403008
3.12.2013
249/13
336003639
vodné3,819.12.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
9.12.2013
250/13
250/13
vodné25,399.12.2013Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
9.12.2013
251/13
72/2013
Doplnenie znaleckého posudku č. 72/201390,004.12.2013Ing. Imrich Lasab
Hlavná 314
966 53 Hronský Beňadik
DIČ: 1041648498
9.12.2013
252/13
7756661758
telefón,internet84,299.12.2013Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
9.12.2013
253/13
0020133749
školenie KEO294,-9.12.2013KEO,s.r.o Poľná
991 06 Záhorce
IČO 36739464
9.12.2013
254/13
130919
odvoz stavebného odpadu - kontajnery462,0818/20139.12.2013Technické služby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
9.12.2013
255/13
20130372
odvoz separovaného odpadu142,5810/2010-Separ.9.12.2013Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18
IČO 185221
9.12.2013
256/13
0329131907
odvoz komunálneho odpadu-kukanádoby984,3510.12.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
10.12.2013
257/13
076/2013
služby AVIA - plošina235,7010.12.2013RAYAN, s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
10.12.2013
258/13
5003056985
havar.poistenie292,7010.12.2013Komunálna poisťovňa,a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO 31595545
10.12.2013
259/13
430131978
dopravné služby33,1910.12.2013ARRIVA NITRA,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO 36545082
10.12.2013
260/13
1301000029
montáž zásuviek v kotolni OcÚ193,3912.12.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
12.12.2013
261/13
130100030
demontáž a montáž svietidiel na OcÚ398,9012.12.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
12.12.2013
262/13
0329132003
nákup kukanádob 10 ks216,-16.12.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
16.12.2013
263/13
2013071
posypový materiál104,1613.12.2013VIA SERVIS,s.r.o, Voznica1 Žarnovica
IČO: 2020478603
16.12.2013
264/13
159,60
pyrotechnika na silvestra159,6042/1312.12.2013KOPYR,s.r.o.
Ružová 178/32
924 01 Galanta
IČO 3635017
16.12.2013
265/13
10130075
stavebné práce -
brúsenie a lakovanie parkiet
308,3612.12.2013Ing.Rudolf Vanka - SRÚS č.115
Kosorín, IČO10932984
16.12.2013
266/13
13200181
tlač vianočných pozdravov a výroba pečiatky - pošty25,0216.12.2013Pečiatky -Vizitky,s,r,o
Mäsiarska 29
040 01 Košice
IČO 31735347
16.12.2013
267/13
20130202
údržba zelene - október107,2216.12.2013Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN
Hradská 248
Tekovské Nemce IČO 43818064
16.12.2013
268/13
20130036
správa webstránky,
320,-19.12.2013Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO 46606823
19.12.2013
269/13
385/805202/13
stavebné práce a dodávky na akcii "Rekonštrukcia OcÚ"22.376,931/2013-3717.12.2013SimKor,s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36014354
19.12.2013
270/13
20134529
práca servisného technika na PC41,2245/1318.12.2013Ing.Milan Švolík-MILSOFT
Nám.odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO 14078511
19.12.2013
271/13
20130206
ozvučovanie podujatia-vianočný program90,0018.12.2013Ing.Lukáš Gaži ILUMIGREEN
Hradská 248
Tekovské Nemce IČO 43818064
19.12.2013
272/13
20130205
posyp komunikácií118,2518.12.2013Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN
Hradská 248 Nemce IČO 43818064
19.12.2013
273/13
1329007489
reprezentačné šála, viazanka- pre súbor na koncerty "Požitavie-Širočina"72,9619.12.2013Stoklasa textilní galanterie,s.r.o
Záhumenní 22
747 21 Kravare
IČO 25877666
19.12.2013
274/13
2013626
tlač novín Tekovský Nemčan254,-19.12.2013SB PRESS s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO 36526924
19.12.2013
275/13
130100032
montáž vian.stromčekov a dopln.poul.lámp741,9520.12.2013Jozef Bokník - Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO 30466709
20.12.2013
276/13
0329132007
nákup kukanádob216,-20.12.2013Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
20.12.2013
277/12
130100067
realizácia prívodu vody k plynovým peciam v KD323,5240/1320.12.2013REMESLO - TZB s.r.o.
ul. Školská 162/20
966 22 Lutila
IČO 44549644
20.12.2013
278/13
1302669638
pravda - noviny150,6420.12.2013Slovenská pošta,as.s.
Partizánska cesta 9,
97599 Banská Bystrica
20.12.2013
279/13
2013000044
časopis Požitavie Širočina54,-27.12.2013Mikroregión Požit.-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO 36107298
02.01.2014

280/13
130545
pohostenie - ukončenie roka150,-20.12.2013UNIGASTRO,s.r.o
Sídl. Lúky 1853/1A
952 01 Vráble
02.01.2014
281/13
20130209
sadovnícka štúdia - úprava okolia KD100,-30.12.2013Ing.Lukáš Gaži ILUMIGREEN
Hradská 248
Tekovské Nemce IČO 43818064
02.01.2014
282/13
0004361218
mobil5,7602.01.2014 Orange Slovensko,a.s
Metodova 8
821 08 Bratislava IČO35697270
02.01.2014
283/13
4757639919
telefóny, internet80,159.1.2014Slovak Telekom,a.s. Bratislava
IČO 35763469
13.01.2014
284/13
0329132067
odvoz kukanádob1434,6710000239.1.2014Tekovská ekologická ,s.r.o Nový Tekov
IČO 34131451
13.01.2014
285/13
396/805203/13
Rekonštrukcia OcÚ6174,1241/1310.01.2014SimKor,s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská
Štiavnica
IČO 36014354
13.01.2014
286/13
336004092
vodné34,2815.1.2014Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
15.01.2014
287/13
336004103
vodné25,4015.1.2014Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr.za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
15.01.2014
288/13
6220264024
vyúčtovanie elektriny - preplatok-88,2116.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
289/13
6220267023
vyúčtovanie elektriny743,2516.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
290/13
6220276022
vyúčtovanie elektriny92,8916.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
291/13
6220277022
vyúčtovanie elektriny - preplatok-185,5316.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
292/13
6220280025
vyúčtovanie elektriny - preplatok-34,4816.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
293/13
6220292023
vyúčtovanie elektriny334,1016.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
294/13
6220293023
vyúčtovanie elektriny727,7416.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
295/13
622030328
vyúčtovanie elektriny159,5216.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
296/13
6388522019
vyúčtovanie elektriny -preplatok-2,4216.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
297/13
6303426038
vyúčtovanie elektriny7,7616.1.2014SSE Žilina
IČO 36403008
17.1.2014
298/13
5041304882
Finančný spravodaj r. 201314,2120.1.2014Poradca podnikateľa,s.r.o
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina
IČO 31592503
20.1.2014
299/13
1300347303
vedenie účtu majiteľa cenných papierov111,3821.1.2014Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s.
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO 31338976
21.1.2014
300/13
38/2013
právne služby za r. 2013180,2128.1.2014Mgr.Jana Martinovičová
Hviezdoslavova 50
953 01 Zlaté Moravce
DIČ 1036871132
28.1.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

EnglishHungarianSlovak