Faktúry 2018

Číslo faktúryPopisSuma celkom s DPHID zmluvyID objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - meno, adresa, IČODátum zverejnenia
1/18
0000000500/2018
nájom kopírovac. zariad. za I.Q.2018226,223.1.2018GRENKELEASING,s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
IČO: 43878989
3.1.2018
2/18
2018001
kancelársky materiál512,141/183.1.2018Mgr. Pavol Riecky
Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
3.1.2018
3/18
3582018
informácie o dotáciách na r. 201832,868.1.2018SAMNET - informačný systém samosprávy,o.z.
Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37867440
8.1.2018
4/18
183825
daňové tlačivá23,502/1811.1.2018INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO:31363091
11.1.2018
5/18
3011000519
dopravné služby 1/1833,1933/Obch./ZM-10/0217.1.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
17.1.2018
6/18
6809419997
združené poistenie majetku
na 1 rok
256,136809419997/01000195818.1.2018Komunálna poisťov-a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky neživ. poistenia
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
IČO:31595545
18.1.2018
7/18
2018000160
aktualizácia 1/201813,5019.1.2018KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO:36739464
19.1.2018
8/18
7249029588
plyn 1/1896,-630014144019.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
19.1.2018
9/18
81044
prevádzka ver.osvetlenia
1/18
636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201422.1.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
22.1.2018
10/18
6170532
aktualizácie programu Registratúra8,40Zmluva o aktualizácii programov č.tz2017-02-03vs123.1.2018TOPSET Solutions,s.r.o
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO: 46919805
23.1.2018
11/18
7418866122
vyúčtovanie plynu-42,49č.om.410004454624.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
24.1.2018
12/18
7106233950
plyn 1/18240,-630024679625.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
25.1.2018
13/17
011/2018
demontáž vian. osvetlenia - plošina106,-011/201825.1.2018RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO:44378084
25.1.2018
14/18
18007
demontáž vian.výzdoby, oprava VO288,8825.1.2018Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310/126
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
25.1.2018
15/18
800218
posyp minstnych komunikácií89,5040/1726.1.2018Služby mesta Tlmače,p.s.
Mlynská 17
935 21 Tlmače
IČO:50262181
26.1.2018
16/18
2018000318
aktualizácia - mzdy13,5031.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
31.1.2018
17/18
20180012
správa webstránky obce 1/1880,-Zmluva int. č. 2/151.2.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.2.2018
18/18
400001218
odhŕňanie snehu330,-1.2.2018Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO:00210552
1.2.2018
19/18
0004361218
mobil, tablet61,593503875869
3503875843
1.2.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
1.2.2018
20/18
8801011711
jedálne kupóny1.412,841.2.2018Up Slovensko,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31
31396674
1.2.2018
21/18
3291800026
nákup kukanádob1.446,-3/185.2.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
5.2.2018
22/18
3291800029
vývoz kukanádob - január1.138,2410000235.2.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
5.2.2018
23/18
7810022050
plyn 2/183,0063001414405.2.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.2.2018
24/18
7308885313
plyn 2/1899,-63001414405.2.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.2.2018
25/18
7308885685
plyn 2/18240,-63002467965.2.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.2.2018
26/18
2018410321
posúdenie projekt. dokumentácie pre "Pož.zbrojnica z muštárne"168,-5.2.2018Technická inšpekcia,a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
IČO:36653004
5.2.2018
27/18
8202034740
telefóny, internet 1/1860,8699055349047.2.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
7.2.2018
28/18
204180012
služby web gis -1/1829,-Zmluva o poskytnutí služby7.2.2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
7.2.2018
29/18
18009
výmena svietidiel na OcÚ239,5212.2.2018Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310/126
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
12.2.2018
30/18
8860001585
vodné 1/1894,62600001106012.2.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.2.2018
31/18
1807040
konfig.oper.syst., inštal. programu68,7012.2.2018Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
12.2.2018
32/18
5918002005
verejná správa - ročný prístup96,0013.02.2018Poradca podnikateľa,s.r.o
M.Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
13.2.2018
33/18
386000221
vodné 1/1822,0460018516614.02.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
14.02.2018
34/18
386000208
vodné 1/187,7760017761214.02.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
14.2.2018
35/18
81108
prevádzka ver, osvetlenia 2/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201415.02.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
15.2.2018
36/18
04212018
Kniha Účtovné súvzťažnosti29,5016.2.2018ZO RVC Nitra
F.Mojtu 18
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
16.2.2018
37/18
2181103724
prevádzka obecného rozhlasu r. 201814,2816.02.2018SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO:00178454
16.2.2018
38/18
81062
nadspotreba el.energie za rok 2016 a 20171.894,38Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201419.2.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
19.2.2018
39/18
3011000657
dopravné služby za 2/1833,1933/Obch./ZM-10/0219.2.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
19.2.2018
40/18
1180697
aktualizácia programu za rok 2018114,00Zmluva o aktua. programov19.2.2018TOPSET Solutions,s.r.o
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
19.2.2018
41/18
0028040038
elektrina 2/181446,-002804003820.2.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
20.2.2018