Faktúry 2018

Číslo faktúryPopisSuma celkom s DPHID zmluvyID objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - meno, adresa, IČODátum zverejnenia
1/18
0000000500/2018
nájom kopírovac. zariad. za I.Q.2018226,223.1.2018GRENKELEASING,s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
IČO: 43878989
3.1.2018
2/18
2018001
kancelársky materiál512,141/183.1.2018Mgr. Pavol Riecky
Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
3.1.2018
3/18
3582018
informácie o dotáciách na r. 201832,868.1.2018SAMNET - informačný systém samosprávy,o.z.
Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37867440
8.1.2018
4/18
183825
daňové tlačivá23,502/1811.1.2018INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO:31363091
11.1.2018
5/18
3011000519
dopravné služby 1/1833,1933/Obch./ZM-10/0217.1.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
17.1.2018
6/18
6809419997
združené poistenie majetku
na 1 rok
256,136809419997/01000195818.1.2018Komunálna poisťov-a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky neživ. poistenia
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica
IČO:31595545
18.1.2018
7/18
2018000160
aktualizácia 1/201813,5019.1.2018KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO:36739464
19.1.2018
8/18
7249029588
plyn 1/1896,-630014144019.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
19.1.2018
9/18
81044
prevádzka ver.osvetlenia
1/18
636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201422.1.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
22.1.2018
10/18
6170532
aktualizácie programu Registratúra8,40Zmluva o aktualizácii programov č.tz2017-02-03vs123.1.2018TOPSET Solutions,s.r.o
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO: 46919805
23.1.2018
11/18
7418866122
vyúčtovanie plynu-42,49č.om.410004454624.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
24.1.2018
12/18
7106233950
plyn 1/18240,-630024679625.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
25.1.2018
13/17
011/2018
demontáž vian. osvetlenia - plošina106,-011/201825.1.2018RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO:44378084
25.1.2018
14/18
18007
demontáž vian.výzdoby, oprava VO288,8825.1.2018Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310/126
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
25.1.2018
15/18
800218
posyp miestnych komunikácií89,5040/1726.1.2018Služby mesta Tlmače,p.s.
Mlynská 17
935 21 Tlmače
IČO:50262181
26.1.2018
16/18
2018000318
aktualizácia - mzdy13,5031.1.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
31.1.2018
17/18
20180012
správa webstránky obce 1/1880,-Zmluva int. č. 2/151.2.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.2.2018
18/18
400001218
odhŕňanie snehu330,-1.2.2018Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO:00210552
1.2.2018
19/18
0004361218
mobil, tablet61,593503875869
3503875843
1.2.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
1.2.2018
20/18
8801011711
jedálne kupóny1.412,841.2.2018Up Slovensko,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31
31396674
1.2.2018
21/18
3291800026
nákup kukanádob1.446,-3/185.2.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
5.2.2018
22/18
3291800029
vývoz kukanádob - január1.138,2410000235.2.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
5.2.2018
23/18
7810022050
plyn 2/183,0063001414405.2.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.2.2018
24/18
7308885313
plyn 2/1899,-63001414405.2.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.2.2018
25/18
7308885685
plyn 2/18240,-63002467965.2.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.2.2018
26/18
2018410321
posúdenie projekt. dokumentácie pre "Pož.zbrojnica z muštárne"168,-5.2.2018Technická inšpekcia,a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
IČO:36653004
5.2.2018
27/18
8202034740
telefóny, internet 1/1860,8699055349047.2.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
7.2.2018
28/18
204180012
služby web gis -1/1829,-Zmluva o poskytnutí služby7.2.2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
7.2.2018
29/18
18009
výmena svietidiel na OcÚ239,5212.2.2018Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310/126
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
12.2.2018
30/18
8860001585
vodné 1/1894,62600001106012.2.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.2.2018
31/18
1807040
konfig.oper.syst., inštal. programu68,7012.2.2018Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
12.2.2018
32/18
5918002005
verejná správa - ročný prístup96,0013.02.2018Poradca podnikateľa,s.r.o
M.Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
13.2.2018
33/18
386000221
vodné 1/1822,0460018516614.02.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
14.02.2018
34/18
386000208
vodné 1/187,7760017761214.02.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
14.2.2018
35/18
81108
prevádzka ver, osvetlenia 2/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201415.02.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
15.2.2018
36/18
04212018
Kniha Účtovné súvzťažnosti29,5016.2.2018ZO RVC Nitra
F.Mojtu 18
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
16.2.2018
37/18
2181103724
prevádzka obecného rozhlasu r. 201814,2816.02.2018SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO:00178454
16.2.2018
38/18
81062
nadspotreba el.energie za rok 2016 a 20171.894,38Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201419.2.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
19.2.2018
39/18
3011000657
dopravné služby za 2/1833,1933/Obch./ZM-10/0219.2.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
19.2.2018
40/18
1180697
aktualizácia programu za rok 2018114,00Zmluva o aktua. programov19.2.2018TOPSET Solutions,s.r.o
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
19.2.2018
41/18
0028040038
elektrina 2/181446,-002804003820.2.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
20.2.2018
42/18
7055048791
technická kontrola IVECO- hasiči351,5323.2.2018AGROTEC Slovensko ,s.r.o
Zlatomoravecká cesta
949 01 Nitra
IČO:31445942
23.2.2018
43/18
20180019
správa webstránky 2/1880,-Zmluva int. č. 2/151.3.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.3.2018
44/18
130001641835
elektrina3/18-byt110,-91004254801.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
45/18
130001642286
elektrina 3/18 byt210,-91004254821.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
46/18
130001641838
elektrina 3/18 byt3
10,-91004254831.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
47/18
130001641836
elektrina 3/18 byt410,-91004254851.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
48/18
1300016441839
elektrina 3/18 byt510,-91004254871.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
49/18
130001641840
elektrina 3/18 byt610,-91004255401.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
50/18
130001642284
elektrina 3/18 byt710,-91004255421.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
51/18
130001641841
elektrina 3/18 byt810,-91004255561.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
52/18
130001642285
elektrina 3/18 byt910,-91004255581.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
53/18
130001642283
elektrina 3/18 byt1010,-91004255591.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
54/18
130001641846
elektrina 3/18 byt1110,-91004255621.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
55/18
130001641849
elektrina 3/18 byt1210,-91004255631.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
56/18
130001641843
elektrina 3/18 bytovka -12. spol.priestory10,-91004255671.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
57/18
4/2018
zimná údržba MK - Nem.Huta150,-1.3.2018Matúš Šipikal
Kútovská cesta 6685/31
968 01 Nová Baňa
IČO:50062590
1.3.2018
58/18
02/02/2018
práce spojené s vyprac.projektu Zmeny doplnky č.2´-ÚPN200,-1.3.2018RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37857622
1.3.2018
59/18
0028040038
elektrina 3/18912,-00280400381.3.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
1.3.2018
60/18
7293956807
plyn 3/1899,-63001414402.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
2.3.2018
61/18
7293957178
plyn 3/18240,-63002467965.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
5.3.2018
62/18
4000022018
odhŕňanie snehu315,-5.3.2018Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO:00210552
5.3.2018
63/18
017/2018
tlač kalendárov, pozvánky, pam.listy - uvítanie detí22,605.3.2018Juraj Nemček JN Reklama
ul.l.mája
953 01 Zlaté Moravce
IČO:44721382
5.3.2018
64/18
8204006580
telefóny 2/1858,6799055349045.3.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
5.3.2018
65/18
201810135
vývoz objemného odpadu329,8318/20138.3.2018Technické slujžby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO:00287168
12.3.2018
66/18
3291800292
vývoz kukanádob 2/181.076,3910000238.3.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
12.3.2018
67/18
204180116
služby webgis 2/1829,-Zmluva o posk. služby8.3.2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
12.3.2018
68/18
00020
programovanie rádiostaníc Iveco50,-8.3.2018Jozef Gurtler -G-Systems
Partizánska 22/10
059 41 Tatranská Štrba
IČO: 41011791
12.3.2018
69/18
3011000777
dopravné služby 3/1833,1933/Obch./ZM-10/0212.3.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
12.3.2018
70/18
7401256747
vyúčtovanie plynu 1 - 3 /1813,04630024679615,3,2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
15.3.2018
71/18
7401256746
vyúčtovanie plynu 1 - 3 /18 -7,46630024679615.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
15.3.2018
72/18
2018003
oprava OPLA160,0015.3.2018AUTOSERVIS Štefan Teplan
Hradská369, Tekovské Nemce
IČO:43541518
15.3.2018
73/18
7401256780
vyúčtovanie plynu 1 - /18-0,50630024679616.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
16.3.2018
74/18
81164
prevádzka ver.osvetlenia - marec18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201419.3.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
19.3.2018
75/18
7401256804
vyúčtovanie plynu 1-3/18-2,01630024679619.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
19.3.2018
76/18
2018041
účtovný audit za rok 20171500,-Zmluva z 10.3.201719.3.2018Ing. Jozef Adamkovič
Orgovánová 2565/7
955 01 Topoľčany
IČO: 30887232
19.3.2018
77/18
2018000011
Členský poplatok na r. 2018
Požitavie Širočina
200,-Uznes. zo zasadn.OZ č.4/VZ/2017 z 11.12.201719.3.2018Obecný úrad 46
951 82 Malé Vozokany
IČO:42119430
19.3.2018
78/18
18405032
kartoréka, kľúčové skrinky397,206/1819.03.2018B2B Partner,s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:44413467
19.3.2018
79/18
74012569907
vyúčtov. plynu 1-3/18-20,89630024679621.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
21.3.2018
80/18
7401256908
vyúčtov. plynu 1-3/18-39,19630024679621.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
21.3.2018
81/18
181081
Vypracovanie POH 180,-8/1821.3.2018Odpadový hospodár,s.r.o
Hroznová 4664/9
90201 Pezinok
IČO:46708740
21.3.2018
82/18
7401256942
vyúčtovanie plynu 1-3/18-16,94630024679622.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
22.3.2018
83/18
1812061
aktualizácia antivír.programu PC55,9722.3.2018Ondrej Rybár NETRON
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
22.3.2018
84/18
7401256967
vyúčtov. plyn -1-3/18-18,4623.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
23.3.2018
85/18
20180025
Tekovský nemčan 1/18260,-26.3.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
26.3.2018
86/18
1806214
verejný rozhlas na r. 201838,5026.3.2018Slovgram
Jakubovo nám 14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
26.3.2018
87/18
18405544
gumová rohož pre bytovku46,806/1826.3.2018B2B Partner,s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:44413467
26.3.2018
88/18
7401257056
vyúčt.plynu 1-3/189,86630024679628.3.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
28.3.2018
89/18
2018000010
časopis Požitavie-Širočina60,-29.3.2018Mikroregión Požitavie-Širočina
Veľké Vozokany
IČO:36107298
29.3.2018
90/18
2018000024
členské na rok 2018427,2029.3.2018Mikroregión Požitavie-Širočina
Veľké Vozokany
IČO:36107298
29.3.2018
91/18
8380241
tonery do tlačiarní62,289/1829.3.2018Damedis,s.r.o
Křenová 89/19
602 00 Brno
IČO:26931664
29.3.2018
92/18
7308926592
zál. plyn 4/1899,-63001414403.4.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
3.4.2018
93/18
7401257164
vyúčt. plynu 1-3/18-6,7163002467963.4.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
3.4.2018
94/18
9181580756
vyúčt. elektr. 2-3/18-3,3313000938533.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
3.4.2018
95/18
180015
oprava a servis štiepkovača271,264/183.4.2018Ollík.sr.o
Cabaj 551
951 17
IČO:45955956
3.4.2018
96/18
20180029
správa webstránky 3/1880,-Zmluva int. č. 2/153.4.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
3.4.2018
97/18
000003601/2018
popl.zmluva o nájme kopírky II.Q226,22Zmluva o nájme4.4.2018Grenkeleasing,s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
IČO:43878989
4.4.2018
98/18
124/2018
ťahanie žumpy pri pošte74,045.4.2018Obec Kozárovce
č.685
935 22 Kozárovce
IČO: 00307149
5.4.2018
99/18
1180000764
tlačivá do knižnice48,7012/185.4.2018ŠEVT,a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
5.4.2018
100/18
4000042018
odvoz konárov255,-6.4.2018Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce 966 53 Hr.Beňadik
IČO:00210552
6.4.2018
101/18
204180204
služby webgis 3/1829,-Zmluva o posk. služby6.4.2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
6.4.2018
102/18
9181801430
vyúčtov. spotreby 3/18-bytovka2,3591004254859.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
103/18
9181801431
vyúčtov.spotreby 3/18-bytovka-2,4391004254879.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
104/18
9181801432
vyúčtov.spotreby 3/18-bytovka1,6891004255409.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
105/18
9181801433
vyúčtov. spotreby 3/18- bytovka-1,6291004255429.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
106/18
9181801434
vyúčtov. spotreby 3/18- bytovky-0,5091004255569.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
107/18
9181801435
vyúčtov. spotreby 3/18-
bytovka
-0,4191004255589.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
108/18
9181801436
vyúčtov. spotreby 3/18-
bytovky
-2,0091004255629.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
109/18
9100425563
vyúčtov. spotreby 3/18-
bytovky
-1,7091004255639.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
110/18
9100425567
vyúčtov. spotreby 3/18-
bytovky
-1,9291004255679.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
9.4.2018
111/18
0004361218
mobil48,883503875843
3503875869
10.4.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
10.4.2018
112/18
8205989964
telefóny, internet 3/1859,90990553490410.4.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
10.4.2018
113/18
81222
prevádzka VO - 4/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201412.4.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
12.4.2018
114/18
20180138
za výtlačky .- kopírka318,9412.4.2018PreKo,s.r.o
Alekšince 354
IČO:46333045
12.4.2018
115/18
3291800531
vývoz kukanádob 3/181200,57100002312.4.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
12.4.2018
116/18
386000654
vodné 3/1825,9260018516612.4.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.4.2018
117/18
386000641
vodné 3/1819,4460017761212.4.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.4.2018
118/18
20181095
oblečenie pre dobrovoľných hasičov1198,0013/1812.4.2018RHEA,s.r.o
Lipová 8
972 51 Handlová
IČO:44466862
12.4.2018
119/18
27/2018
výkon funkcie pož.a bezp. technika 1.Q150,-13.4.2018Jozef Oslanec
966 02 Vyhne č. 415
13.4.2018
120/18
3011000931
dopravné služby 4/1833,1933-Obch.-ZM-10-0213.4.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
13.4.2018
121/18
4533852500
elektrina -spol prietor-bytovka 12.10,-16.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
16.4.2018
122/18
18026
rukavice pracovné21,6016,4,2018PP-sport,s.r.o
T.G.Masaryka 38
960 01 Zvolen
IČO: 46610006
16.4.2018
123/18
130001659556
elektrina za byt č.1210,-16.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
16.4.2018
124/18
130001659556
elektrina 4/18912,-16.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
16.4.2018
125/18
626065934
vodné 2/187,0860018516616.4.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
16.4.2018
126/18
626065887
vodné 2/1827,8260017761216.4.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
16.4.2018
127/18
1020180010
dod.služby ver.obstar. na výber dodáv.el.en. 180,-17.4.2018Prvá Komunálna finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO:36557129
17.4.2018
128/18
9181833067
elektrina 2-3/18 byt.č.17,11910042548019.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
19.4.2018
129/18
9181833069
elektrina 2-3/18 byt.č.210,57910042548219.4.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
19.4.2018
130/18
180038
Odpadové vrecia62,3117/201820.4.2018TRADE PACK,s.r.o
Kolárova 1634/5
921 01 Piešťany
IČO:46848509
20.4.2018
131/18
2018000523
aktualizácia 3/201813,5020.4.2018KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO:36739464
20.4.2018
132/18
012018
zemné práce340,-16/1820.4.2018Imrich Rajčok
Rakovec 41/17
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30179734
20.4.2018
133/18
000004625/2018
oprava kopírky - spoluúčasť 150,-09500330523.4.2018Grenkenleasing,s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratisdlava
IČO: 43878989
23.4.2018
134/18
20201804281
výkon zodpov. osoby 4/1824,-ZO/2018A638623.4.2018osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
IČO: 50528041
23.4.2018
135/18
20180608
dopravné značky na ul. Viničná109,8011/1823.4.2018Hakom,s.r.o
Čs.armády 18
036 01 Martin
IČO: 36000124
23.4.2018
136/18
622042018
komunitný plán soc. služieb obce100,-14/1824.4.2018Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
IČO:30385741
24.4.2018
137/18
20180310
školenie hasičov300,-26.4.2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
IČO: 00177474
26.4.2018
138/18
7106323868
plyn 4/1853,-630024861926.4.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
26.4.2018
139/18
2189900653
tlačivá do knižnice dobropis-16,1312/0830.4.2018ŠEVT,a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
30.4.2018
140/18
20180002
zmena spôsobu vykurovania pošty - na plyn13.150,-Zmluva o dielo z 13.3.201830.4.2018ZEH,s.r.o
Robotnícka 5
Zlaté Moravce
IČO: 48179264
30.4.2018
141/18
7303961090
záloh a-plyn 5/1899,-63001414402.5.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
2.5.2018
142/18
20180037
správa webstránky - 4/1880,-Zmlua int. č. 2/152.5.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.5.2018
143/18
1018050611
výkon zodpovednej osoby 5/1860,-ZO/2018A63862.5.2018osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
IČO: 50528041
2.5.2018
144/18
0004361218
mobil, notebok 4/1848,793503875843
3503875869
2.5.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
2.5.2018
145818
4533852500
elektrina spol priestory 12BJ-5/1810,-91004254803.5.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
3.5.2018
146/18
0028040038
elektrina 5/18912,-3.5.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
3.5.2018
147/18
173/2018
vývoz žumpy148,084.5.2018Obec Kozárovce
OcÚ 685
IČO: 00307149
4.5.2018
148/18
7401257955
plyn - nedoplatok3,2363002486194.5.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
4.5.2018
149/18
044/2018
práca s ploš. oprava VO Nem.Huta220,-4.5.2018RAYAN,s.r.o
Tek. Breznica 497
IČO:44378084
4.5.2018
150/18
204280008
web gis 4/1829,-Zmluva o posk. služby7.5.2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
7.5.2018
151/18
14/18
poklop na futbalové ihrisko117,6011.5.2018Zámočníctvo Milan Bóna
Dolné lúky 117
Tek. Nemce
IČO: 33322198
11.5.2018
152/18
3291800698
vývoz kukanádob 4/181346,21100002311.5.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
11.5.2018
153/18
1800300
rozbor prítoku a odtoku z ČOV136,8011.5.2018AQUAVITA PLUS,s.r.o
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica
IČO:36633461
11.5.2018
154/18
18023
svetlo - svadobka136,6311.5.2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.5.2018
155/18
18024
ver. osvetlenie - bytovky, fontána145,8111.5.2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.5.2018
156/18
18025
oprava VO a opilovanie - Nem.Huta264,8511.5.2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.5.2018
157/18
1008095301
telefóny 4/1864,70990553490414.5.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469;
14.5.2018
158/18
81279
prevádzka VO 5/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201414.5.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
14.5.2018
159/18
2018014
geometrický plán na majetk. vyspor.600,-16.5.2018Tibor Drienovský
951 96 Jedľové Kostoľany 476
IČO:
16.5.2018
160/18
3011001113
dopravné služby33,1933-Obch.-ZM-10-0216.5.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
16.5.2018
161/18
20181130
odevy pre hasičov369,-16.5.2018RHEA SK,s.r.o
Lipová 8
972 51 Handlová
IČO:44466862
16.5.2018
162/18
386000975
vodné 4/1822,0360018516616.5.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
16.5.2018
163/18
386000961
vodné 4/1834,9960017761216.5.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
16.5.2018
164/18
182018
poradenská činnosť-revitaliz. pož. nádrže40,8016.5.2018Bio-Water Gardens,s.r.o
Ľubovnianska 14
851 07 Brtislava
IČO:36850284
16.5.2018
165/18
3291800839
nákup kontajnera 1100 l. 3 ks
648,0010/1817.5.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
17.5.2018
166/18
101419
údržba domu smútku1058,8223.5.2018

Ekoform sro.
Koháriho 46
93401 Levice
IČO: 31437842
23.5.2018.
167/2018
9182402443
vyúčtovanie elektiny
bytovky
-0,8223.5.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
23.5.2018
168/2018pracovné odevy338,4025.5.2018Magma Rybník sro
Tepličná 344/4
93523 Rybník
IČO: 50710711
25.5.2018
169/18
004361218
Fa za telefón48,793503875843
3503875869
28.5.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
28.5.2018
170/18
20180239
čistenie dažďovej kanalizácie159,6020/1828.5.2018Hydroservis sro
Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36554812
28.5.2018
171/18
4000052018
Mulčovanie673,2030.5.2018RD Tekovské Nemce
Hronský Beňadik
IČO: 00210552
30.5.2018
172/18
7303982206
plyn 6/1899,-63002486194.6.2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
4.6.2018
173/18
20180044
webstránka 5/1880,-Zmluva int. č. 2/154.6.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
4.6.2018
174/18
1018061065
výkon zodpvednej osoby- 6/1860,-ZO/2018A63864.6.2018osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
IČO: 50528041
4.6.2018
175/18
10243811
obecné noviny-doplatok20,805.6.2018INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO: 31363091
176/18
201810446
objemný kontajner-vývoz99,9218/20136.6.2018Technické slujžby
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO:00287168
6.6.2018
177/18
0028040038
elektrina 6/18912,-00280400386.6.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
6.6.2018
178/18
4533852500
elektrina 6/18 spol.priestory 12BJ10,-91004254806.6.2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
6.6.2018
179/18
8801049213
jedálne kupóny1123,436.6.2018UP Slovensko,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
6.6.2018
180/18
386001184

vodné 5/1837,586001776128.6.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
8.6.2018
181/18
2180525
materiál563,448.6.2018Benátcentrum,s.r.o
Bernolákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
8.6.2018
182/18
2018000721
aktualizácia 4/1813,508.6.2018KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO:36739464
8.6.2018
183/18
4419007926
poistenie majetku do 30.9.2018259,1344190079268.6.2018Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
8.6.2018
184/18
1008095301
telefón,internet 5/1858,4599055349048.6.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469;
8.6.2018
185/18
3291800995
vývoz kukanádob a veľkoobj. kontajnerov185/18100002311.6.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
11.6.2018
186/18
204280098
služby webgis 5/1829,-Zmluva o posk. služby11.6.2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
11.6.2018
187/18
3011001315
dopravné služby 6/1833,1933-Obch.-ZM-10-0211.6.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
11.6.2018
188/18
38600197
vodné 5/1825,9260018516611.6.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
11.6.2018
189/18
81340
prev. ver. osvetl. 6/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201412.6.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
12.6.2018
190/18
082/032801/18
Príprava územia pre výstavbu nájomných bytov 42.000,-12.6.2018SimKor,s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO:36014354
12.6.2018
191/18
1800384
stanovenie prev. parametrov
- rozbory
50,405/1814.6.2018AQUAVITA PLUS,S.R.O
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica
IČO:36633461
14.6.2018
192/18
18074
kontrola a servis hasiacich prístrojov286,2018.6.2018M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
Opravy aúdržba el. zar.
Clementisova 2005
955 01 Topoľčany
IČO:11765968
18.6.2018
193/18
086/2018
plagáty, tričká s potlačou na deň otcov106,6018.6.2018Juraj Nemček Reklama
ul.l.mája
953 01 Zlaté Moravce
IČO:44721382
18.6.2018
194/018
2/2018
montáž fasády na Pošte1056,6022/1818.6.2018Jozef Brieška
Tekovská Breznica 310
IČO:46197869
18.6.2018
195/2018
18031
elektroinštalačné práce374,2928,6,2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
28,6,2018
196/2018
4361218
fa za telefón51,073503875843
3503875869
2,7,2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
2,7,2018
197/2018
20180054
správa webstránky - 4/1880,00Zmluva int. č. 2/153,7,2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
3,7,2018
198/2018
68352018
popl.zmluva o nájme kopírky III.Q226,22Zmluva o nájme č. 0950033053,7,2018Grenkeleasing,s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
IČO:43878989
3,7,2018
199/2018
7229211946
dodávka plynu 7/1899,0063002486193,7,2018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
3,7,2018
200/2018
20180244
za výtlačky - kopírka226,494,7,2018PREKO sro
354 Alekšince
IČO: 46333045
4,7,2018
201/2018
0028040038
elektina 7/18912,0000280400386,7,2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
6,7,2018
202/2018
1533852500
elektrina 12BJ 7/1810,0091004254806,7,2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
6,7,2018
203/2013
204280187
mesačný poplatok 6/1829,00Zmluva o posk. služby6,7,2018Geodeticca,s.r.o
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
6,7,2018
204/2018
007312018
perá + upomienkové predmety686,886,7,2018Jozef Smrhola-Olymp
935 87 Santovka
IČO: 32581190
6,7,2018
205/2018
1800579
kontrola detského ihriska pri škole193,206,7,2018EKOTEC sro
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava
IČO: 00687022
6,7,2018
206/2018
1800580
kontrola detského ihriska v škole193,206,7,2018EKOTEC sro
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava
IČO: 00687022
6,7,2018
207/2018
201810556
odvoz odpadu stavebného261,0818/20136,7,2018Technické služby
Bernolákova 50
953 01Zlaté Moravce
IČO: 00587168
6,7,2018
208/2018
4000072018
mulčovanie336,606,7,2018Roľnícke družstvo
Tekovské Neme
IČO: 00210552
6,7,
2018
209/2018
8212121510
telefón 6/1859,9599055349049,7,2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469;
9,7,2018
210/2018
2018342
parapet na okno budova pošty37,2623/189,7,2018MV-Plast sro
Kozárovce 485
IČO: 34144391
9,7,2018
211/2018
2018000038
časopis Požitavie - Širočina60,009,7,2018Mikroregión Požitavie - Širočina
951 82 Velké Vozokany
IČO: 36107298
9,7,2018
212/2018
2018000044
členský príspevok do Mikror.Požit. Širočina
za rok 2019,2020
400,002/VZ/20189,7,2018OZ Požitavie - Širočina
951 82 Malé Vozokany
9,7,2018
213/2018
20180060
časopis Tekovský Nemčan 2/2018260,009,7,2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
9,7,2018
214/2018
386001437
voda 6/1816,8560018516611,7,2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
11,7,2018
215/2018
386001425
voda 6/1832,4060017761211,7,2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
11,7,2018
216/2018
81396
VO - koncesná zmluva-prevádzka ver. osvetlenia 7/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201411,7,2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
11,7,2018
217/2018
3291801188
zber a odvoz KO 6/181376,01100002311,7,2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
11,7,2018
218/2018
2180674
stavebný materiál370,0011,7,2018BenátCentrum sro.
Bernoláková 1
965 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
11,7,2018
219/2018
1018072296
výkon zodpovednej osoby60,00ZO/2018A63/6-111,7,2018osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
IČO: 50528041
11,7,2018
220/2018
47/2018
požiarny technik150,0016,7,2018Jozef Oslanec
415
966 02 Vyhne
IČO: 47084545
16,7,2018

221/2018
1800459
rozbor prítoku a odtoku ČOV pri bytovke140,4016,7,2018AQUAVITA PLUS,S.R.O
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica
IČO:36633461
16,7,2018
222/2018
180914
materiál - kuch. riady31,7602,08,2018PP-SOT
Kšinná 96
956 41 Kšinná
/ČO: 43881891
02,08,2018
223/2018
1018083906
výkon zodpovednej osoby 8/1860,00ZO/2018A63/6-102,08,2018osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
IČO: 50528041
02,08,2018
224/2018
004361218
telefón49,153503875843
3503875869
02,08,2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
02,08,2018
225/2018
73139801547
plyn 8/1899,00630024861902,08,20018SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
02,08,2018
226/2018
28040038
elektrina 8/181446,00002804003802,08,2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
02,08,2018
227/2018
33852500
elektrina 8/18
spol.priest. 12BJ
10,00910042548002,08,2018Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO:36403008
02,08,2018
228/2018
204280276
služby Web Gis 7/1829,00Zmluva o posk. služby06.08.2018GEODETICCA Košice
Floriánska 19
040 01 Košice
08.08.2018
229/2018
20180063
spravovanie a aktualizácia Web stránky80,00Zmluva int. č. 2/1506.08.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tek. Nemce
08.08.2018
230/18
2180816
dlažba na schody do školy3194,6624/186.8.2018Benátcentrum,s.r.o
Bernolákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO:36518212
13.8.2018


231/18
180956
hygienická súprava do WC183,509.8.2018PP-SOT,s.r.o
Kšinná 98
956 41Kšinná
ČO:43881891
13.8.2018
232/18
557/2018
odovzdanie nebezp.odpadu - farby93,70057/2017/WR9.8.2018Waste Recycling,a.s.
Továrenská 49
95336 Zlaté Moravce
IČO:36016268
13.8.2018
233/18
386001784
vodné 7/1815,5560018516613.8.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
13.8.2018
234/18
386001770
vodné 7/1829,8060017761213.8.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
13.8.2018
235/18
3291801448
vývoz kukanádob 7/181.405,53100002313.8.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
13.8.2018
236/18
282085
svetelná tabula pre TJ747,6426/1813.8.2018Firma Košík - siete,s.r.o
Detvianska 6
94067 Nové Zámky
IČO:36556858
13.8.2018
237/18
1812544
knihy pre prvákov do ZŠ29,797/1813.8.2018Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo nám.6
851 01 Bratislava
IČO:11782889
13.8.2018
238/18
11180468
závlahový vozík pre telových. jednotu1.830,9527/1814.8.2018Eurogreen-Slovensko,s.r.o
Pri Sýpke 56
951 17 Cabaj Čápor
IČO:36550141
14.8.2018
239/18
1008095301
telefón, internet 7/1859,35990553490415.8.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469;
15.8.2018
240/18
5918025280
preddavok 2019 - finančný spravodajca26,4015.8.2018Poradca podnikateľa,s.r.o
M.Rázusa 23A
010 00 Žilina
IČO:31592503
15.8.2018
241/18
18414457
regále 2 ks 110,4029/1815.8.2018B2B partner,s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 4413467
15.8.2018
242/18
81453
prevádzka ver. osvetl. 8/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201416.8.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
16.8.2018
243/18
3011001749
preprava osôb - Choča50,7625/1817.8.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
17.8.2018
244/18
010/2018
stavebné práce v základnej škole900,-20.8.2018Ján Mihálik -Stav.práce
Tekovská Breznica 586
IČO: 41971612
20.8.2018
245/18
18800098
Miestna komunikácia- asfaltovanie II.etapa. bytovky30.766,46Zmluva o dielo 07/201822.8.2018RENOVIA,s.r.o
Lieskovská cesta 488
962 21 Lieskovec
IČO: 31627684
22.8.2018
246/18
17/2018
stav. práce - Revitalizácia futb. ihriska - č.12.695,99Zmluva o dielo č.19/7/201823.8.2018Ladislav Varhaník
Stavebná firma Renováta
Potočná 22
976 11 Selce
IČO: 11930772
23.8.2018
247/18
078/2018
práca s plošinou - opravy ver. osvetl. rozhlasu, žľabov166,-27.8.2018RAYAN,s.r.o
Tek. Breznica 497
IČO:44378084
27.8.2018
248/18
3220180929
knihy pre prvákov do ZS36,5027.8.2018Slov. pedag. naklad.Mladé letá,s.r.o
Sasinkova5
811 08 Bratislava
IČO: 31333176
27.8.2018
249/18
18800103
oprava miestn. komunikácie - pneumotrysk3.801,6030/1827.8.2018RENOVIA,s.r.o
Lieskovská cesta 488
962 21 Lieskovec
IČO: 31627684
27.8.2018
250/18
0004361218
mobil, 8/1859,233503875843
3503875869
27.8.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
27.8.2018
251/18
2018/111
knihy do knižnice62,-28.8.2018Ing. Mária Kučerová
Smreková 3378/5
96001 Zvolen
IČO:40242 927
28.8.2018
252/18
8860064606
vodné 8/18580,72600001106030.8.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
30.8.2018
253/18
18039
oprava rozhlasu a VO263,3231.8.2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
31.8.2018
254/18
7314000386
plyn 9/201899,- 630014144003.09.2018SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO:35815256
03.09.2018
255/18
0032018
údržba a orez drevín160,-35/201803.09.2018Homola Mário,piliarska výroba, Horná 244, 95175 Beladice03.09.2018
256/18
1018090557
výkon zodpovednej osoby 9/201860,- ZO/2018A6386-103.09.2018Osobný údaj Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO:50528041
03.09.2018
257/18
201810751
odvoz odpadu109,3618/201306.09.2018Technické služby mesta
Bernolákova č.59
953 01 Zlaté Moravce
06.09.2018
258/18
0028040038
preddavok - elektrika 9/2018912,-002804003806.09.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina06.09.2018
259/18
1533852500
preddavok -elektrika-12b.j.10,-910042548006.09.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina06.09.2018
260/18
4000092018
mulčovanie316,8038/201807.09.2018Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
966 53 Hronský Beňadik
07.09.2018
261/18
8216024957
poplatky za telekomunikačné služby57,54990553490407.09.2018Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
07.09.2018
262/18
spravovanie a aktualiz. web stránky80,- Zmluva int.č. 2/1510.09.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
10.09.2018
263/18
3291801635
vývoz kukanádob 8/181414,08100002312.9.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
12.9.2018
264/18
81509
údržba VO 9/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201412.9.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
12.9.2018
265/18
18046
oprava VO Nem.Huta216,7212.9.2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
12.9.2018
266/18
204280356
služby Webgis 8/1829,-Zmluva o poskytnutí služby13.9.2018GEODETICCA Košice
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
13.9.2018
267/18
4000102018
mulčovanie336,6014.9.2018Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
966 53 Hronský Beňadik
14.9.2018
268/18
4419007926
poistenie majetku do 31.12.18259,13441900792614.9.2018Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
14.9.2018
269/18
2018000925
aktualizácia programu 13,5014.9.2018KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO:36739464
14.9.2018
270/18
3011001877
preprava osôb na Deň kroja 8.9. B.Bystrica220,6133/1814.9.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
14.9.2018
271/18
3011001885
dopravné služby 9/1833,1933-Obch.-ZM-10-0217.9.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
17.9.2018
272/18
18542
zošívačka - kanc. mater.48,0017.9.2018Sponka,s.r.o
Štefánikova 817
020 01 Púchov
IČO:51132907
17.9.2018
273/18
20183946
stany 320,-31/1818.9.2018Patrik Chovanrv
Sveržov 68
08602 Gaboltov
ičo: 48087254
18.9.2018
274/18
386002001
vodné 8/1831,1060017761219.9.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
19.9.2018
275/18
386002013
vodné 8/1818,1460018516619.9.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
19.9.2018
276/18
1808000818
školenie72,-21.9.2018OTIDEA,s.r.o
Astrová 2/A
821 01 Bratislava
IČO:47139200

21.9.2018
277/18
092018
oprava pomníka padlým v 1.sv.vojne270,-25.9.2018Kameň-art
Ondrej Kilik
Tekovské Nemce 382
IČO:33330328
25.9.2018
278/18
6018630765
vytýčenie IS57,8427.9.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
27.9.2018
279/18
1839172
Skartovačka, servis PC317,9327.9.2018NETRON, Ondrej Rybár
Tekovská 2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO:37325159
27.9.2018
280/18
201800585
servisné poplatky r.201866,39Zmluva o poskytn. Knižnično-inform.systému pre knižnice1.10.2018Slovenská národná knižnica
nám.J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO:36138517
1.10.2018
281/18koncert Integrácia 2018140,001.10.2018OZ Integrácia
Prešov
1.10.2018
282/18
142/018404/18
oprávn. náklady 12 BJ43.371,39KZ č.184/2018 a z.č.0057-PRB/20181.10.2018SimKor.s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO:36014354
1.10.2018
283/18
141/018403/18
oprávn. náklady 12 BJ2.445,31KZ č.184/2018 1.10.2018SimKor.s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO:36014354
1.10.2018
284/18
00000010088/2018
leasing-kopírka 4.Q226,22Zmluva o nájme č. 0950033052.10.2018Grenkeleasing,s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
IČO:43878989
2.10.2018
285/18
1018100561
výkon zodp.osoby 10/1860,00Zmluva č.ZO/2018A6386-12.10.2018Osobný údaj Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO:50528041
2.10.2018
286/18
7309047419
plyn 10/1899,0063001414402.10.2018SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO:35815256
2.10.2018
287/18
0004361218
mobil 9/1849,003503875843
3503875869
2.10.2018Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
2.10.2018
288/18
21/2018
stavebné práce na TJ7.419,39Zmluva o dielo č.19/7/20182.10.2018Ladislav Varhaník
Stavebná firma Renováta
Potočná 22
976 11 Selce
IČO: 11930772
3.10.2018
289/18
18048
demontáž a montáž svietidiel v ZŠ373,863.10.2018Jozef Bokník Elektro
Hlavná 310/126
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
3.10.2018
290/18
014/2018
stav.práce na OcÚ930,-3.10.2018Ján Mihálik - stav. práce
Tekovská Breznica 586
IČO:41971612
3.10.2018
291/18
7810022720
plyn - pošta139,-63002493304.10.2018SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO:35815256
4.10.2018
292/18
20180076
správa webstránky obce 9/1880,-Zmluva int. č. 2/154.10.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
4.10.2018
293/18
20180080
noviny Tekovský nemčan 3/2018260,004.10.2018Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
4.10.2018
294/18
201810871
vývoz objemného a stavebného odpadu690,5918/20134.10.2018Technické služby mesta
Bernolákova č.59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
4.10.2018
295/18
204280441
služby webgis 9/1829,-Zmluva o poskytnutí služby5.10.2018GEODETICCA Košice
Floriánska 19
040 01 Košice
IČO: 36572161
5.10.2018
296/18
0028040038
elektrina 10/18912,-00280400385.10.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO: 36403008
5.10.2018
297/18
4533852500
elektrina 10/18 12.BJ10,-91004254805.10.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
IČO:36403008
5.10.2018
298/18
20180403
výtlačky - kopírka213,238.10.2018PREKO sro
354 Alekšince
IČO: 46333045
8.10.2018
299/18
3291801816
vývoz kontajnerov2.985,1310000238.10.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO:34131451
8.10.2018
300/18
1836100682
reflektor - TJ799,2032/188,102018LEVEL,a.s.
Mestský majer 18
934 01 Levice
IČO:36537501
8.10.2018
301/18
8218006349
telefóny 9/1856,8399055349048.10.2018Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
8.10.2018
302/18
2180047
dlažba na schody959,2611.10.2018Benátcentrum,s.r.o
Bernolákova 1
953 00 Zlaté Moravce
IČO:36518212
11.10.2018
303/18
386002308
vodné 9/1847,9560017761212.10.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.10.2018
304/18
386002320
vodné 9/1816,8560018516612.10.2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
IČO: 36550949
12.10.2018
305/18
55/2018
výkon pož.a bezp.technika150,-12.10.2018Jozef Oslanec
415
966 02 Vyhne
IČO: 47084545
12.10.2018
306/18
1800706
rozbor prítoku z ČOV136,8012.10.2018AQUAVITA PLUS,s.r.o
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica
IČO:36633461
12.10.2018
307/18
3011002069
dopr. služby - 10/1833,1933-Obch.-ZM-10-0215.10.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
22.10.2018
308/18
3011002113
preprava osôb na koncert398,1239,40/1818.10.2018ARRIVA Nitra, a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:36545082
22.10.2018
309/18
81566
prev. verejného osvetlenia - 10/18636,88Koncesná zmluva o posk. služieb a dodatok č.1 z 21.11.201418.10.2018EcoLed Solutions,a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
IČO:36747262
22.10.2018
310/18
154/2018
informačná tabula, fotografie, poďakovania135,9318.10.2018Juraj Nemček JM Reklama
Zlaté Moravce
IČO: 44721382
22.10.2018
311/18
2018/177
revízia komínov50,-41/1822.10.2018Michal Tužinský Kominárstvo
Duklianska 2
Zlaté Moravce
IČO:51105306
22.10.2018
312/18
20180531
zástavy SR35,042/1822.10.2018DLD,s.r.o
Veterná 2026/6
034 01 Ružomberok
IČO: 47512768
22.10.2018
313/18
20185553
vrecia veľké na odpad pri cintorín17,2545/1823.10.2018Ing. Pavol Regina - Regina
Hattalova 12
831 03 Bratislava
IČO:11636653
23.10.2018
314/18
181423459
zemné práce a presuny materiálov144,0023.10.2018Lumigreen,s.r.o
Hradská 535
Tekovské Nemce
IČO: 50698427
23.10.2018
EnglishHungarianSlovak