Kontakt

Obec Tekovské Nemce
Tekovská č. 405
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 321044
DIČ: 2021111488

Výkonný orgán: Obecný úrad Tekovské Nemce
Telefón: 045/6892 522,  045/6892742
Fax:       045/6892  508
e-mail:   tnemce@stonline.sk
Internetová stránka: www.tekovskenemce.sk

Stránkové dni obecného úradu

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Utorok 7.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Streda 7.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Piatok nestránkový deň  

Starostka obce – Ing. Erika Valkovičová
Sekretariát: Anna Bónová
Účtovník – Ekonóm: Janka Valová
Evidencia obyv,správa daní a poplatkov:  Renáta Valachová
Správca pohrebiska: Ján Benčurik
Hlavný kontrolór: Mária Šalková

 

  Postup pri zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
veľkosť súboru - 58,2 KiB, pridané - 13. novembra 2013, počet zobrazení - 393,
EnglishHungarianSlovak