Objednávky 2017

ID objednávkyPopis objednávkyCelková suma objednávkyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko, obch. meno, adresa, IČOÚdaje o osobe, ktorá objednávku podpísala, meno, funkciaDátum zverejnenia
1/17zimný posypový materiál514,2711.1.2017Regionálna správa a údržba ciest,a.s.
Štúrova 147
949 65 Nitra
IČO: 35960736
Ing.Valkovičová
starostka obce
11.1.2017
2/17preprava materiálu40,-11.1.2017FAMAP - Paulov Čaradice 4
IČO: 40335291
Ing.Valkovičová11.1.2017
3/17oprava pecí na pošte230,5016.1.2017Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
Ing. Valkovičová16.1.2017
4/17odhŕňanie snehu - Nemecká Huta112,5016.1.2017Marek Šipikal
Kútovská cesta 685
968 01 Nová Baňa
Ing. Valkovičová16,.1.2016
5/17kancelársky materiál408,4223.01.2017Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
Bónová
referent
23.1.2017
6/14bezpečnopožiarny projekt - muštáreň300,-30.1.2017Ing. Roman Kocman
Považská 19/12
949 01 Nitra
IČO:46276408
Ing.Valkovičová30.1.2017
7/17projektové práce "Prestrešenie schodiska pred domom smútku"660,-30.1.2017Ing. Mária Dolníková - MD Project
Vojenská 2555/94
934 01 Levice
IČO:37100921
Ing. Valkovičová30.1.2017
8/17program WinCITY Registratúra115,202.2.2017TOPSET Solutions,s.r.o
Hollého ul. č.2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
Ing. Erika Valkovičová2.2.2017
9/17poštové poukážky13,673.2.2017Slovenská pošta,a.s.
Lovinského 35
817 11 Bratislava
IČO: 36631124
Renáta Valachová
referent
3.2.2017
10/17čistenie kanalizácie pre Pošte215,006.2.2017PETAX
Peter Šranko
Dlhá 819/27
949 01 Nitra
IČO: 41265661
Ing.Valkovičová6.2.2017
11/17kukanádoby888,0014.2.2017Tekovská ekologická,,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO: 34131451
Ing. Valkovičová14.2.2017
12/17zosieťovanie PC, tonery156,88 + 118,4615.2.2017Ondrej Rybár NETRON
Tekovská2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO:37325159
Ing. Valkovičová15.2.2017
13/17dopravné značky na ulicu Viničná126,7122.2.2017SIGNATECHs.r.o
Družstevná 737/1
900 89 Častá
IČO: 44 690 118
Ing. Valkovičová22.2.2017
14/17oprava stropu v školskej jedálni1908,489.3.2017SIMKOR,s.r.o
Trate Mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO:36 014 354
Ing. Valkovičová9.3.2017
15/17kompostér 900 l10.3.2017ELKOPLAST Slovakia,s.r.o
Partizánska 493/80
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36851264
Ing. Valkovičová10.3.2017
16/17rozšírenie VO - pri bytovke2345,8913.3.2017EcoLed Solutions,a.s.
Tulipínová 1
903 01 Senec
IČO: 36747262
Ing. Valkovičová17.3.2017
17/17oprava vodov. potrubia na pošte220,00 bez DPH13.3.2017Ivan Šimeg
Hradská 252
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 47102705
Ing. Valkovičová20.3.2017
18/17výmena svietidiel vo svadobke KD662,28
139,91
20.3.2017Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
Ing. Valkovičová20.3.2017
19/17maľovanie svadobky KD270,-23.3.2017Ján Vincenc -maliar
Hronský Beňadik 320
IČO: 11926694
Hr.Beňadik
Ing. Valkovičová23.3.2017
20/17knihy pre prvákov36,5010.4.2017Slovenské pedag.nakladateľstvo, Mladé letá,s.r.o
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 31333176
Ing.Valkovičová10.4.2017
21/17vysprávky MK2.632,1811.4.2017VIASERVIS.s.r.o
966 81 Voznica
IČO:31574971
Ing.Valkovičová11.4.2017
22/17tonery do tlačiarní77,9410.4.2017Ledum Kamara SK s.r.o
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Bónová10.4.2017
23/17autobus - preprava detí z MŠ do divadla138,1023.5.2017Nitravel
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:47244691
Ing. Valkovičová23.5.2017
24/17oprava schodiska a úpravy pri dome smútku4.997,8924.5.2017Ekoform,s.r.o
Koháryho 46
934 01 Levice
IČO: 31437842
Ing. Valkovičová24.5.2017
25/17trampolína144,258.6.2017N-terr.s.r.o
Kukučínova 2040
069 01 Snina
IČO:46808876
Ing. Valkovičová8.6.2017
26/17detské preliezky - zostava1.400,-12.6.2017Ing.Karol Kováč
Hlavná 110/263
953 01 Topoľčianky
IČO:41724771
Ing.Valkovičová12.6.2017
27/17údržba ihriska19.6.2017SportservisIng.Valkovičová19.6.2017
28/17dvere do základnej školy1687,2029.6.2017Parkettmann,s.r.o
Mikovíniho 11
917 01 Trnava
IČO:35853816
Ing. Valkovičová29.6.2017
29/17hasiace prístroje313,2013.7.2017M.Vojtko elektroservis
Opravy a údr.el.zar.
Clementisova 2005
955 01 Topoľčany
IČO:11765968
Ing. Valkovičová13.7.2017
30/17znalecký posudok na pozemky225,3702.08.2017Ing. Helena Netriová
Janovské 105
966 53 Hronský Beňadik
Ing. Valkovičová2.8.2017
31/17projektová dokumentácia
hasičská zbrojnica
2.000,-14.8.2017Ing. Ľubomír Candrák C-PROJEKT
Hviezdoslavova 4
953 01 Zlaté Moravce
IČO 22 816 003
Ing.Valkovičová14.8.2017
32/17elektroinš.práce na OcÚ343,6015.8.2017Jozef Bokník Elektro
Hronský Beňadik
IČO:30466709
Ing. Valkovičová15.8.2017
33/17opilovanie pod VO a oprava VO348,6015.8.2017Jozef Bokník Elektro
Hronský Beňadik
IČO:30466709
Ing. Valkovičová15.8.2017
34/17knihy do obecnej knižnice156,1530.8.2017LOKE,s.r.o
Slavianska 17
953 01 Zlaté Moravce
IČO:46551395
Ing. Valkovičová30.8.2017
35/17Hasičská zbrojnica - rozpočet1.000,-4.9.2017Ing. Ľubomír Candrák C-PROJEKT
Hviezdoslavova 4
953 01 Zlaté Moravce
IČO 22 816 003
Ing. Valkovičová4.9.2017
36/17program 1,65-správa cintoríny30,-12.9.2017EXCO-HN,s.r.o
Lesná 885/5
066 01 Humenné
IČO: 36472301
Ing. Valkovičová12.9.2017
37/17preprava osôb na festival Požitavie-Širočina88,8026.9.2017Nitravel
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO:47244691
Ing. Valkovičová26.9.2017
38/17drtenie konárov259,1324.10.2017Technické služby Nová Baňa
IČO: 00185221
Ing. Valkovičová24.10.2017
39/17vianočné pozdravy17,5022.11.2017Pečiatky-vizitky,s.r.o
Mäsiarska 29
040 01 Košice 1
IČO:31735347
Ing.Valkovičová22.11.2017
40/17posyp MK89,505.12.2017Mesto
Technické služby
Tlmače
IČO: 50262181
Ing. Valkovičová5.12.2017
41/17znalecký posudok41,2312.12.2017Ing. Helena Netriová
Janovské 105
966 53 Hronský Beňadik
Ing. Valkovičová12.12.2017
42/17ohňostroj164,4018.12.2017Patrik Chomjak
Lenartov 80
086 06 Malcov
IČO: 45905401
Ing. Valkovičová19.12.2017
43/17varník122,8019.12.2017Miroslav Berecký ml.
Klužlov 140
086 04 Klužlov
IČO: 46661891
Ing.Valkovičová19.12.2017
44/17tlačivá56,5020.12.2017FVCC - Tlačiareň
Hviezdoslavova 25
979 01 Rimavská Sobota
Renáta Valachová20.12.2017
EnglishHungarianSlovak