Objednávky 2018

ID objednávkyPopis objednávkyCelková suma objednávkyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko, obch. meno, adresa, IČOÚdaje o osobe, ktorá objednávku podpísala, meno, funkciaDátum zverejnenia
1/18kancelársky materiál512,142.1.2018Mgr. Pavol Riecky
Montua 4
934 01 Levice
IČO: 37424611
Bónová Anna
referent
2.1.2018
2/18daňové tlačivá 4.1.2018Inprost.s.r.o
distribúcia tlačív
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO:
Valachová Renáta
referent
4.1.2018
3/18kukanádoby1.446,-10.1.2018Tekovská ekologická,a,s.
Nový Tekov 133, 935 33
IČO:34131451
Ing.Erika Valkovičová10.1.2018