Objednávky 2018

ID objednávkyPopis objednávkyCelková suma objednávkyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko, obch. meno, adresa, IČOÚdaje o osobe, ktorá objednávku podpísala, meno, funkciaDátum zverejnenia
1/18kancelársky materiál512,142.1.2018Mgr. Pavol Riecky
Montua 4
934 01 Levice
IČO: 37424611
Bónová Anna
referent
2.1.2018
2/18daňové tlačivá 4.1.2018Inprost.s.r.o
distribúcia tlačív
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO:
Valachová Renáta
referent
4.1.2018
3/18kukanádoby1.446,-10.1.2018Tekovská ekologická,a,s.
Nový Tekov 133, 935 33
IČO:34131451
Ing.Erika Valkovičová10.1.2018
4/18drvička konárov - oprava12.3.2018Adrian Ollik
CabajČápor
Ing. Erika Valkovičová12.3.2018
5/18odbery, rozbory50,4015.3.18Akvavita ŽarnovicaIng. Erika Valkovičová15.3.2018
6/18kartotéka, kľúčové skriny397,2015.3.2018B2B Partner,s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:44413467
Bónová Anna15.3.2018
7/18knihy pre prvákov29,7921.3.2018SPN-Mladé etá
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO:31333176
Bónová Anna21.3.2018
8/18Vypracovanie POH obce180,-21.3.2018Odpadový hospodár,s.r.o
Hroznová 4664/9
90201 Pezinok
IČO: 46708740
Bónová Anna21.03.2018
9/18tonery do tlačiarní62,2827.3.2018DamedisBónová Anna27.3.2018
10/18kontajnery na obj. odpad4.4.2018Tekovská ekologická
Nový Tekov
Ing.Erika Valkovičová4.4.2018
11/18dopravná značka109,805.4.2018Hakom,s.r.o
Čs.armády 18
036 01 Košice
IČO:36000124
Ing.Erika Valkovičová5.4.2018
12/18tlačivá do knižnice5.4.2018ŠEVTBónová Anna5.4.2018
13/18oblečenie pre dobrovoľných hasičov1198,-6.4.2018RHEA,s.r.o
Lipová 8
97251 Handlová
IČO:44466862
Ing. Erika Valkovičová6.4.2018
14/18komunitný plán10.4.2018Ing.Erika Valkovičová10.4.2018
15/18služby- ochrana osobných údajov60,-/mes13.4.2018Osobnyudaj,sk, s.r.o
Garbiarska 5
040 01 Košice
IČO: 50528041
Ing. Erika Valkovičová13.4.2018
16/18zemné práce340,-17.4.2018Rajčok Imrich
Rakovec 41/17
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30179734
Ing. Erika Valkovičová17.4.2018
17/18odpadové vrecia62,3119.4.2018TRADE PACK,s.r.o
Kollárova 1634/5
921 01 Piešťany
IČO: 46848509
Bónová Anna19.4.2018
18/18odvoz biolog. rozložit. odpadupodľa cenníka23.04.2018Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov 133
IČO: 34131451
Ing. Valovičová 23.4.2018
19/18kontrola detských ihrísk a multifunkč. ihriska463,6823.05.2018EKOTEC .s.r.o.Ing. Valkovičová25.05.2018
20/18čistenie dažďovej kanalizácie ul. Hradskápodľa cenníka24.05.2018Hydroservis s.r.o Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce
Ing. Valkovičová25.05.2018
21/18dvierka skriniek (svadobka)5.6.2018Stolar Centrum L.Németh LeviceIng. Valkovičová5.6.2018
22/18fasáda - Pošta6.6.2018Jozef Brieška
Tekovská Breznica č. 310
Ing. Valkovičová6.6.2018
23/18parapet - Pošta37,2623.6.2018MV Plast Kozárovce
IČO 34144391
Ing. Valkovičová23.6.2018
24/18dlažba3.194,6619.7.2018Benátcentrum
Zlaté Moravce
Ing. Valkovičová19.7.2018
25/18autobus - Choča26.7.2018Arriva Nitra
Štúrova 72
Nitra
IČO: 36545082
Ing. Valkovičová26.7.2018
26/18svetelná tabuľa TJ747,647.8.2018Košík-siete,s.r.o
Nové Zámky
IČO:36556858
Ing. Valkovičová7.8.2018
27/18závlahový vozík pre TJ1830,9513.8.2018Eurogreen-Slovensko,s.r.o
Pri Sýpke 56
951 17 Cabaj Čápor
IČO:36550141
Ing. Valkovičová13.8.2018
28/18tlačivá do knižnice13.8.2018ŠEVTIng. Valkovičová13.8.2018
29/18regále 2 ks110,4015.8.2018B2B Partner,s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 44413467
Ing. Valkovičová15.8.2018
30/18oprava miestnej komunikácie475/20m315.8.2018Renovia
Zvolen
Ing. Valkovičová15.8.2018
31/18stany320,-16.8.2018Patrik Chovanec
Sveržov 68
086 02 Gaboltov
IČO: 48087254
Ing. Valkovičová16.8.2018
32/18LED Reflektory na ihrisko166,50 x4 ks
799,20 €
23.08.2018Level , a.s. Mestský majer 18
934 01 Levice
IČO:36537501
Ing. Valkovičová23.08.2018
33/18autobus na Deň kroja 08.09.2018 BB220,6127.08.2018Arriva Nitra
Štúrova 72
Nitra
IČO: 36545082
Ing. Valkovičová27.08.2018
34/18vytýčenie plynu pri muštárni28.08.2018SPP distribúcia a.s.
Mlynské Nivy 44/B
825 11 Bratislava
Ing. Valkovičová28.08.2018
35/18orez a údržba drevín20 hod á 8,- €30.08.2018Mário Homola
Horná 244
951 75 Beladice
Ing. Valkovičová30.08.2018
36/18plechová Garáž425,- 30.08.2018Plechové garáže
966 53 Hronský Beňadik
Ing. Valkovičová30.08.2018
37/18tričká s potlačou30.08.2018Reklama Nemček
1. mája
953 01 Zlaté Moravce
Ing. Valkovičová30.08.2018
38/18mulčovanie33,- /hod30.08.2018RD Tekovské Nemce
966 53 Hronský Beňadik
Ing. Valkovičová30.08.2018
EnglishHungarianSlovak