Ochrana ovzdušia 2017

Por.č.NázovČíslo rozhodnutiaDátum právoplatnosti Poznámka
1.Rozhodnutie - prevádzkov. MZZO - Roľnícke družstvo Tek. Nemceč. 1/2017
MZZ 90/2017
28.02.2017
2.Rozhodnutie
prevádzkov. MZZO - OMV Slovensko Bratislava
2/2017
MZZ 133/2017
23.03.2017
3.Rozhodnutie na výrub drevín - cintorín Čaradice181/2017 ŽP-122.03.2017
EnglishHungarianSlovak