Upozornenie

Upozorňujeme majiteľov automobilov, ktorí parkujú na chodníkoch...

EnglishHungarianSlovak