Prehľad zákaziek 2015

Por. čísloPredmetÚspešný uchádzačHodnota
1.štvrťrok
1.jedálenské kupónyChéque Déjeuner
Bratislava
1.330,15 €
2.
2. štvrťrok
1.jedálenské kupónyChéque Déjeuner
Bratislava
1.989,35
3.štvrťrok
1.rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej školeEmil Koprda
Hosťovce
11.990,- €
2.elektromontážne práce v materskej školeEmil Koprda
Hosťovce
1.490,- €
3.kvitnúci záhon a pergola
verejné priestranstvo
Ing.Ivan Rubaninský
Obyce
3.117,60 €
4. štvrťrok
1. jedálenské kupónyChéque Déjeuner
Bratislava
1.330,15 €
2.sanácia nezákonne umiestneného odpaduEKOSTAVING - Ing.Vyskoč
Nitra
32.800,80 €
3.rekonštrukcia budovy pošty - výmena krytiny a okienIMPERIALIS,s.r.o
Bratislava
24.990,- €
4.rekonštrukcia oplotenie záklanej školyEmil Koprda
Hosťovce
3.650,92 €
EnglishHungarianSlovak