PREHĽAD ZÁKAZIEK 2017

Poradové čísloPredmet Úspešný uchádzačHodnota
1.štvrťrok 2017
1.Prestrešenie schodiska a oprava poškodených schodov pred domom smútkuEKOFORM s,r,o
Koháryho 46
934 01 Levice
11.850,- ( s DPH)
2. štvrťrok 2017
žiadne