Rozhodnutia 2017

Por,.č.NázovČíslo rozhodnutiaDátum právoplatnosti Poznámka
1.ZRS - Predĺženie termínu lehoty na dokončenie stavby - Jozef Štuller a m.Věra82/2017 ZRS 1/201703.02.2017ul Viničná, p.č. 1269/3
2. Stavebné povolenie
Modernizácia RD - Ing. Jozef Mihálov a m. Alena
02/2017 SP-1/201725.02.2017Hradská 278
3.Búracie povolenie - RD
a poľ. budova - Daniel Rudzan a m. Hana
30/2017 (902/2016) BP.1/201703.03.2017Cintorínska č.64
4.Stavebné povolenie -
rekonštrukcia RD - Ing. Jozef Drgoňa a m. Janka
49/2017 SP-2/201709.03.2017Hradská, p.č. 1504
5.Stavebné povolenie -
Alžbeta Rožníková
172/2017 SP-3/201712.05.2017p.č.242/2
6.ZRS - prípojka kanalizácie - novostavby náj. bytov222/2017 ZRS 3/201715.05.2017p.č.851,2,3, 842,3,2083,560/1,605/3
7.Búracie povolenie RD
Slávka Novosadová
225/2017 BP-1/1715.05.2017súp. číslo 78
8.Rozhodnutie - povolenie vjazdu k RD Alžbeta Rožníková172/2017 - MK-16.4.2017p.č.242/2
9.ZRS - Predĺženie termínu
lehoty na dokončenie stavby
-PhDr.Igor Valach
167/2017 ZRS 2/20171.3.2017Viničná 145
10.Prerušenie kolaud. konania- - Novostavba nájomných bytov 12bj. - SimKor Banská Štiavnica316/2017 PR1/201701.06.2017p.č.851,2,3
11.Búracie povolenie
s.č.205 a 206 +2 budovy bez označenia s.č.
Kordoš Radoslav a m.Jana Kordošová
330/2017 BP-2/201706.07.2017s.č.205 a 206