Rozhodnutia 2017

Por,.č.NázovČíslo rozhodnutiaDátum právoplatnosti Poznámka
1.ZRS - Predĺženie termínu lehoty na dokončenie stavby - Jozef Štuller a m.Věra82/2017 ZRS 1/201703.02.2017ul Viničná, p.č. 1269/3
2. Stavebné povolenie
Modernizácia RD - Ing. Jozef Mihálov a m. Alena
02/2017 SP-1/201725.02.2017Hradská 278
3.Búracie povolenie - RD
a poľ. budova - Daniel Rudzan a m. Hana
30/2017 (902/2016) BP.1/201703.03.2017Cintorínska č.64
4.Stavebné povolenie -
rekonštrukcia RD - Ing. Jozef Drgoňa a m. Janka
49/2017 SP-2/201709.03.2017Hradská, p.č. 1504
5.Stavebné povolenie -
Alžbeta Rožníková
172/2017 SP-3/201712.05.2017p.č.242/2
6.ZRS - prípojka kanalizácie - novostavby náj. bytov222/2017 ZRS 3/201715.05.2017p.č.851,2,3, 842,3,2083,560/1,605/3
7.Búracie povolenie RD
Slávka Novosadová
225/2017 BP-1/1715.05.2017súp. číslo 78
8.Rozhodnutie - povolenie vjazdu k RD Alžbeta Rožníková172/2017 - MK-16.4.2017p.č.242/2
9.ZRS - Predĺženie termínu
lehoty na dokončenie stavby
-PhDr.Igor Valach
167/2017 ZRS 2/20171.3.2017Viničná 145
10.Prerušenie kolaud. konania- - Novostavba nájomných bytov 12bj. - SimKor Banská Štiavnica316/2017 PR1/201701.06.2017p.č.851,2,3
11.Búracie povolenie
s.č.205 a 206 +2 budovy bez označenia s.č.
Kordoš Radoslav a m.Jana Kordošová
330/2017 BP-2/201706.07.2017s.č.205 a 206
12.Kolaudačné rozhodnutie
užívanie - plynovod, prípojka
12bj. Tek. Nemce
SimKor B.Štiavnica
316/2017 KR-1/201725.7.2017p.č.851,852,853
13.Stavebné povolenie - Pneuservis - Patrik Drgoňa, Rastislav Drgoňa, Erika Drgoňová349/2017 SP-4/201710.08.2017p.č.1327/1,1327/2
14.Búracie povolenie - RD
Ing. Lukáš Gaži a m. Dominika
415/2017 BP-4/201714.08.2017s.č.259 - Hradská
15. Stavebné povolenie - novostavba RD-Radoslav Kordoš a m.Jana429/2017 SP-5/201723.08.2017p.č.1436,7,8,9,40
16.Stavebné povolenie - RD - Daniel Rudzan a m.Hana320/2017 SP-6/201730.08.2017p.č.787/1,2,3
17. Stavebné povolenie - strecha a prístavba RD Viera,Stanislava,Ján Forgáč452/2017 SP-7/201702.10.2017Obecná 331
18.Zmena rozost.stavby- povolenie
Rodinný dom - zmena
Rožníková Alžbeta
521/2017 ZRS-4/201703.11.2017p.č.242/2
19.Kolaudačné rozhodnutie- "10333 Teko. Nemce - pred školou, rozšírenie NNK" SO 02 -NN káblové vedenie. - bytovky SSE Žilina823/2017 KR-2/201722.12.2017p.č.2083,851,853
20.ZRS - Predĺženie termínu
ukončenia stavby
Štefan Teplan
714/2017 ZRS5/20176.11.2017p.č.88/4, 88/1
21.Stavebné povolenie -Novostavba nájomných bytov -18.BJ. T.Nemce
SimKor,s.r.oB. Štiavnica
638/2017 SP-8/201718.12.2017p.č.853
22.Pretláčanie pod MK - vodov.prípojka Milan Turza a m. Jana Tek. Nemce356/2017 MK1.6.2017p.č.2069/1, 1302/2
23.Povolenie vjazdu k RD
Juraj Drgoňa
463/2017 MK-29.8.2017p.č.1532
EnglishHungarianSlovak