Rozhodnutia 2018

Por. čísloNázov Číslo rozhodnutiaDátum právoplatnostiPoznámka
1.Prerušenie - Kolaudácia Novostavba 12.BJ.
SimKor,s.r.o B.Štiavnica
39/2018 (838/2017) PR1/201816.01.2018p.č.851,852,853
2.Predĺž.termínu výstavby - rekonštrukcia RD - Coplák Milan a m.Jaroslava44/2018 ZRS1/201824.01.2018s.č. 183