Rozhodnutia 2018

Por. čísloNázov Číslo rozhodnutiaDátum právoplatnostiPoznámka
1.Prerušenie - Kolaudácia Novostavba 12.BJ.
SimKor,s.r.o B.Štiavnica
39/2018 (838/2017) PR1/201816.01.2018p.č.851,852,853
2.Predĺž.termínu výstavby - rekonštrukcia RD - Coplák Milan a m.Jaroslava44/2018 ZRS1/201824.01.2018s.č. 183
3.Kolaudačné rozhodnutie-
Rodinný dom- Valentíny Radovan a m.Ivana
69/2018 KR-2/201822.02.2018p.č.48/3
4.Kolaudačné rozhodnutie
SimKor.Banská Štiavnica
Novostavba náj. 12BJ
39/2018(838/2017)KR-1/201829.01.2018p.č.852
5.Kolaudačné rozhodnutie
oprava RD a prístavba - Juraj Lipnický a m.Martina
121/18 KR-3/201822.03.2018s.č.300
6.Kolaudačné rozhodnutie
-rekonštrukcia a prístavba RD
Milan Coplák a m.Jaroslava
218/2018 KR-4/201811.04.2018s.č. 183
7.Predĺž. termínu výstavby -
prestavba, prístavba RD - Dušan Galbavý a m. Miroslava
220/2018 ZRS-2/201823.3.2018p.č.1051
8.Stavebné povolenie -rod. dom-novostavba - Juraj Drgoňa93/2018 SP-1/201820.04.2018p.č.1532
9.Búracie povolenie - rod.dom Martin Petrovič186/2018 BP-1/201804.05.2018s.č. 383
10.Kolaudačné rozhodnutie
Rekonštrukcia zastrešenia a plynofikácia RD -Ing.Drgoňa
Jozef a Janka
288/2018 KR5/201821.05.2018s.č. 272
11.Predĺženie termínu výstavby rod. domu - Andrej Drgoňa a Martina Kozolková
407/2018 ZRS 3/201807.06.2018p.č.1375
12.Stavebné povolenie
Novostavba rodinného domu
- Martin Petrovič
282/2018 SP-2/201811.06.2018p.č.359,360
13.Stavebné povolenie
príst.k admin. budove a exp.
Ing.Lukáš Gaži a m. Dominika
306/2018 DSP-3/201827.06.2018p.č.1558/2, 1559
14.Kolaudačné rozhodnutie -Milan Bóna a m. Anna
- Sklad
426/2018 KR-6/201816.07.2018p.č.1214/2
15.Kolaudačné rozhodnutie -Daniel Rudzan a m. Hana
- novostavba RD
526/2018 KR-7/201828.08.2018p.č.787/4
16.Stavebné povolenie - Anton Balážik a Miroslava Števlíková - novostavba RD495/2018 SP-5/201810.09.2018p.č. 1485/2
17.Rozhodnutie- zriadenie zjazdu na pozemok - Adam Štuller492/2018 MK-224.7.2018p.č.2078/7
18.Rozhodnutie o dodat. povolení stavby RD - Ing. Lukáš Gaži a m.Dominika215/2018(625/2018) DSP-7/201826.09.2018p.č.1533/1,153/2,1534,
1535/4
19.Stavebné povolenie - Adam Štuller599/2018 SP-6/201801.10.2018p.č. 160/2
EnglishHungarianSlovak