Rozhodnutia 2018

Por. čísloNázov Číslo rozhodnutiaDátum právoplatnostiPoznámka
1.Prerušenie - Kolaudácia Novostavba 12.BJ.
SimKor,s.r.o B.Štiavnica
39/2018 (838/2017) PR1/201816.01.2018p.č.851,852,853
2.Predĺž.termínu výstavby - rekonštrukcia RD - Coplák Milan a m.Jaroslava44/2018 ZRS1/201824.01.2018s.č. 183
3.Kolaudačné rozhodnutie-
Rodinný dom- Valentíny Radovan a m.Ivana
69/2018 KR-2/201822.02.2018p.č.48/3
4.Kolaudačné rozhodnutie
SimKor.Banská Štiavnica
Novostavba náj. 12BJ
39/2018(838/2017)KR-1/201829.01.2018p.č.852
5.Kolaudačné rozhodnutie
oprava RD a prístavba - Juraj Lipnický a m.Martina
121/18 KR-3/201822.03.2018s.č.300
6.Kolaudačné rozhodnutie
-rekonštrukcia a prístavba RD
Milan Coplák a m.Jaroslava
218/2018 KR-4/201811.04.2018s.č. 183
7.Predĺž. termínu výstavby -
prestavba, prístavba RD - Dušan Galbavý a m. Miroslava
220/2018 ZRS-2/201823.3.2018p.č.1051
8.Stavebné povolenie -rod. dom-novostavba - Juraj Drgoňa93/2018 SP-1/201820.04.2018p.č.1532
9.Búracie povolenie - rod.dom Martin Petrovič186/2018 BP-1/201804.05.2018s.č. 383
10.Kolaudačné rozhodnutie
Rekonštrukcia zastrešenia a plynofikácia RD -Ing.Drgoňa
Jozef a Janka
288/2018 KR5/201821.05.2018s.č. 272
11.Stavebné povolenie
Novostavba rodinného domu
- Martin Petrovič
282/2018 SP-2/201811.06.2018p.č.359,360
EnglishHungarianSlovak