Rozpočet obce

  rozpoet_prijmy_2015-2020.numbers.pdf
veľkosť súboru - 106,9 KiB, pridané - 29. novembra 2017, počet zobrazení - 0,
  Rozpoet_Obce_Tekovsk_Nemce.pdf
veľkosť súboru - 68,8 KiB, pridané - 29. novembra 2017, počet zobrazení - 21,
  prjmy2015-20120_kola.pdf
veľkosť súboru - 21,5 KiB, pridané - 29. novembra 2017, počet zobrazení - 11,
  export_rozpoet_vdavky_2015_-_2020.numbers.pdf
veľkosť súboru - 234,9 KiB, pridané - 29. novembra 2017, počet zobrazení - 16,
  2015-2020_kola.pdf
veľkosť súboru - 79,0 KiB, pridané - 29. novembra 2017, počet zobrazení - 14,
  Rozpočet obce Tekovské Nemce na r. 2017 - 2019 prijmy
veľkosť súboru - 34,0 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 110,
  škola rozpočet 2017-2019
veľkosť súboru - 109,3 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 94,
  rozpočet výdavkov 2017-2019
veľkosť súboru - 32,8 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 84,
  rozpočet príjmov 2017-2019
veľkosť súboru - 11,9 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 76,
  Rozpočet Obce Tekovské Nemce 2017 - 2019
veľkosť súboru - 25,5 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 90,
  úprava rozpočtu k 6.6.2016
veľkosť súboru - 180,4 KiB, pridané - 20. mája 2016, počet zobrazení - 179,
  Rozpočet výdavkov 2016-2018
veľkosť súboru - 32,4 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 0,
  Rozpočet na rok 2015
veľkosť súboru - 3,2 MiB, pridané - 6. marca 2015, počet zobrazení - 255,
  Úprava rozpočtu na rok 2014
veľkosť súboru - 86,0 KiB, pridané - 30. mája 2014, počet zobrazení - 261,
  Úprava rozpočtu k 24.10.2013
veľkosť súboru - 88,3 KiB, pridané - 11. októbra 2013, počet zobrazení - 321,
  Rozpočet obce 2013-2015
veľkosť súboru - 273,4 KiB, pridané - 29. januára 2013, počet zobrazení - 353,
  Plnenie rozpočtu obce a návrh na r. 2013-2015
veľkosť súboru - 380,7 KiB, pridané - 11. januára 2013, počet zobrazení - 390,
  Rozpočet obce Tekovské Nemce na rok 2012-2014
veľkosť súboru - 1,9 MiB, pridané - 17. decembra 2011, počet zobrazení - 493,
  Úprava rozpočtu 11.11.2011
veľkosť súboru - 601,0 KiB, pridané - 14. novembra 2011, počet zobrazení - 414,
  Škola - Rozp.na rok 2011 a plán na rok 2012,2013
veľkosť súboru - 90,4 KiB, pridané - 17. februára 2011, počet zobrazení - 773,
  Programový rozpočet obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 153,5 KiB, pridané - 17. februára 2011, počet zobrazení - 459,