Zmluvy 2016

Interné číslo zmluvyNázov zmluvy, čísloZmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania ,
uzavretia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvyDátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
Zmluva
1/16Kúpna zmluva č.9/15 -dodatok č.1Jozef Drgoňa,
Miroslav Drgoňa
Milan Drgoňa
Magdaléna Fazekašová
predaj pozemku obci-05.01.201607.01.201608.01.2016nestanovenýkz-2016-01-dodatok-01
2/16Zmluva č.18/13 o odvoze a likvidácii KO a drobného stav. odpadu - dodatok k zmluveTechnické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce IČI:587168
zmeny v poplatkoch za uloženie odpadu-02.02.201602.02.201601.01.2016nestanovený02-dodatok
3/16Mandátna zmluva
č.2016/03
Ing.Imrich Dudáš - Safety Consulting
K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
činnosti spojené s BOZP a OPP , plná moc144,00 € /Q s DPH12.02.201615.02.201601.01.2016Výpoveď zo zmluvy k 31.05.2017zmluva
4/12Zmluva č.2016/04/PZSIng.Imrich Dudáš - Safety Consulting
K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby60,-
60,-36,-2,52/osoba/kvartál
cesny sú s DPH
12.02.201615.02.201601.01.2016Výpoveď zo zmluvy k
31.05.2017
zmluva
5/12Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej innosti detíMesto Levice
Námestie hrdinov 1
934 01 Levice
IČO: 00307203
finančný príspevok pre centrum voľného času Levice50,- €17.02.201622.02.201623.02.2016nestanovenýzmluva05
6/16Zmluva o výpožičke
č.KRHZ-NR-55-001/2016
Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
IČO: 00151866
súprava povodňovej záchannej služby pre hasičskú jednotku14320,94 11.02.201611.02.201612.02.201631.01.2021zmluva-06
7/16Kúpna zmluva č.12/2016 - dodatok č. 1Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO: 00210552
predaj pozemku obci1848,0022.02.201622.02.201623.02.2016nestanovený07-dodatok
8/16Nájomná zmluvaMgr, Koštialová Zuzana
prenájom svadobky na rod. oslavu35,6714.01.201614.01.201615.01.201616.01.2016zmluva-08
9/16Nájomná zmluvaLámŠúri
Hodruša-Hámre
prenájom svadobky - predaj tovaru15,0001.02.201601.02.201602.02.201602.02.2016zmluva-09
10/16Zmluva č.1-2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceTJ Družstevník Tekovské Nemceposkytnutie dotácie z rozpočtu obce na telovýchovu a šport3300,-24.02.201624.02.201625.02.201631.12.2016zmluva-2016-10
11/16Nájomná zmluvaKatarína Lipčeyová
Nitra
prenájom svadobky na predaj tovaru10,-24.02.201624.02.201624.02.201624.02.2016nájomná-zmluva-svadobka-11-16
12/16Zmluva o poskytnutí dotácieZO Jednota Dôchodcovdotácia z rozpočtu obce300,-01.03.201601.03.201602.03.201631.12.2016zmluva-12
13/16Kúpna zmluva č.2/2016Melánia Bachmannová, Prahapredaj pozemku obci230,01.03.201601.03.201602.03.2016nestanovenýzmluva-13
14/16Kúpna zmluva 1/2016Anna Jančíková
Ing.Štefan Kašša
Ing.Zlatica Hubová
predaj pozemku obci1632,-02.03.201602.03.201603.03.2016nestanovenýzmluva-14
15/16Zmluva o výpožičke
č.KRHZ-NR-180-033/2016
Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
IČO: 00151866
hasičský automobil-cisternová autom. striekačka malá114813,6015.02.201607.03.201608.03.201631.01.2021zmluva-2016-15
16/16Zmluva č.76233 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava 3
dotácia na zab.mater.techn. vybavenia DHZO700,-11.03.201614.03.201615.03.201610.09.2016Zmluva 2016-16
17/16Zmluva o poskytovaní auditorských služiebIng.Jozef Adamkovič,
zodpov. auditor
Topoľčany
IČO: 30887232
účtovný audit k 31.12.20161400,- 14.03.201614.03.201615.03.201630.11.2017Zmluva 2016-17
18/16Zámenná zmluva č.1/2016, int.č.18/16
o zámene pozemkov s obcou Tek. Nemce
Július Benčurik a m.Jaroslava
Tek. Nemce
zámena pozemkov s obcou Tek. Nemce-14.03.201614.03.201615.03.2016nestanovenýZmluva 2016-18
19/16Zmluva o vykon. odb.praxe -Obchodná akadémia
Zlaté Moravce
odborná prax - Simona Bandziová-17.03.201617.03.201618.03.201627.05.2016zmluva-2016-19
20/16Zmluva o poskytnutí dotáce z rozpočtu obceMiestny spolok Slovenského červeného krížadotácia z rozpočtu obce300,-29.03.201629.03.201630.03.201631.12.2016zmluva-2016-20
21/16Kúpna zmluva č.3/2016Tibor Drgoňa
Pavol Drgoňa
Jana Maruniaková
predaj pozemku obci2460,-04.04.201604.04.201605.04.2016nestanovenýzmluva-2016-21
22/16
Dohoda o vrátení finančných prostriedkovRoľnícke družstvo
Tekovské Nemce
predaj pozemku obci 2200,-11.04.201612.04.201613.04.2016nestanovenýzmluva-2016-22
23/16Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorovTibor Šramatyzmena nájomného-12.04.201612.04.201613.04.2016nestanovenýzmluva-2016-23
24/16Darovacia zmluvaIng. Ján Valkovičtraktor, prevzdušňovač trávnika závesný,
posypový vozík
3112,4021.04.201621.04.201622.04.2016nestanovenýzmluva-2016-24
25/16Dodatok č.1 k Zámennej zmluve 1/2016Július Benčurik a m.Jaroslavazámena pozemkov-27.04.201627.04.201628.04.2016nestanovenýdodatok-25_2016
26/16Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2016-VB
MIPEMA,a.s.
Bratislava
vec.bremeno na pozemky-27.04.201627.04.201628.04.2016nestanovený26_Vecne _bremeno_MIPEMA
27/16Kúpna zmluva č.4/2016Anna Plavková
Martin
predaj pozemku obci950,-02.05.201603.05.201604.05.2016nestanovený27_16_KZ4cikova-Plavkova
28/16Zmluva o zriadení vecného bremena 2/2016-VBRoľnícke družstvo
Tekovské Nemce
vec.bremeno na pozemky-05.05.201605.05.201606.05.2016nestanovenýzmluva-2016-28
29/16
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteSPP- distribúcia,a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
novopostavené bytovky540,-27.04.201605.05.201606.05.201606.05.2021zmluva-2016-29
30/16Nájomná zmluva Gabriela Stankovásála - oslava53,727.3.20166.5.20167.5.20167.5.2016Zmluva 2016-30
31/16Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobka KD- predaj tovaru19,-5.4.20166.5.20167.5.20167.5.2016Zmluva 2016-31
32/16Nájomná zmluva Lám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobka
predaj tovaru
19,-3.5.20166.5.20167.5.20167.5.2016Zmluva 2016-32
33/16
Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluvaVÚB Bratislavapoužívanie InBiz-6.5.20169.5.201610.05.2016neurčitázmluva-2016-33
34/16Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyJozef Kašubapredaj nehnuteľnosti obci644,-10.5.201610.5.201611.5.2016nestanovenýzmluva-2016-34
35/16Zmluva ZNR11072015242-o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KOENVI-PAK,a.s.
Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava
Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO-25.04.201631.05.201601.06.2016neurčitázmluva-2016-35
36/16Nájomná zmluva na pozemok 1/2016Irena Psárskanájomná zmluva na pozemok900,-16.05.201617.05.201618.05.2016nestanovenýzmluva-2016-36
37/16Zmluva o zriadení vecného bremena
7/2016-VB
Darina Plačkovávecné bremeno na pozemok-07.06.201613.06.201614.06.2016zmluva-2016-37
38/16Zmluva o zriadení vecného bremena
8/2016VB
Ing. Vladislav Liptákvecné bremeno na pozemok-07.06.201613.06.201614.06.2016zmluva-2016-38
39/16Leasingová zmluva č.095-003305GRENKEKEASING,s.r.o
Karadžičova 8/a
821 08 Bratislava
leasingová zmluva na prenájom kopírovacieho zariadenia206,42/štvrťročne29.06.201611.07.201612.07.201660 mesiacovzmluva-2016-39
40/16
Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobka
predaj tovaru
19,-3.6.201603.6.20164.6.20164.6.2016zmluva-2016-40
41/16Nájomná zmluvaIng. Vincent Valachprenájom svadobky
rodinná akcia
16,5126.5.201626.5.201627.5.201627.5.2016zmluva-2016-41
42/16Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
prenájom svadobka
predaj tovaru
19,-1.7.20161.7.20162.7.20162.7.2016zmluva-2016-42
43/16Nájomná zmluvaMaroš Benčurikprenájom svadobky
rodinná oslava
18,6917.6.201617.6.201618.6.201619.6.2016zmluva-2016-43
44/16Kúpna zmluva č.5/2016Jozef Kašubapredaj pozemku644,-17.6.201617.6.201618.6.2016neurčenázmluva-2016-44
45/16Zmluva o zriadení vecného bremenaMária Dobošovávecné bremeno na pozemok-01.07.201604.07.201605.07.2016neurčenázmluva-2016-45
46/16Zmluva o zriadení vecného bremenaV.Drgoňová,M.Valkovičová,
A.Radenová,M.Lukáčová,A.Šimegová,
Ľ.Kašuba,A.Považanová, M.Šebeňová,
H.Briešková
vecné bremeno na pozemok.09.08.201609.08.201610.08.2016neurčenázmluva-2016-46
47/2016Zmluva o zriadení vecného bremenaRoľnícke družstvo
Tekovské Nemce
vecné bremeno na pozemok-16.08.201616.08.201617.08.2016neurčenázmluva-2016-47
48/16Kúpna zmluva č.6/2016Mária Vajdovápredaj nehnuteľnosti obci2744,-26.09.201626.09.201627.09.2016nestanovený48-6-2016
49/16Kúpna zmluva č.7/2016Melánia Polóňová
Mária Vávriková
Zdenka Chudániková
predaj nehnuteľnosti obcipo 600,-€7.10.20167.10.20168.10.2016nestanovený49_2016
50/16Nájomná zmluva Ing.Štefan Jančekprenájom svadobky
rod. oslava
23,8320.7.201620.7.201621.7.201624.7.2016zmluva-2016-50
51/16Nájomná zmluvaRadoslav Popeňažníkprenájom svadobky
rodinná oslava
18,985.8.20165.8.20166.8.20167.8.2016zmluva-2016-51
52/16Nájomná zmluvaEva Drgoňováprenájom svadobky
kar
10,2819.8.201619.8.201620.8.201622.8.2016zmluva-2016-52
53/16Nájomná zmluvaEmília Balážikováprenájom svadobky
rodinná oslava
21,7031.8.201631.8.20161.9.20164.9.2016zmluva-2016-53
54/16Nájomná zmluvaLám Šúriprenájom svadobky
predaj tovaru
15,-8.9.20168.9.20169.9.20169.9.2016zmluva-2016-54
55/16Nájomná zmluvaMária Valkovičováprenájom svadobky -
rodinná oslava
16,3630.9.201630.9.20161.10.20162.10.2016zmluva-2016-55
56/16Nájomná zmluva ESTIM - Ľubica Šmátralová prenájom svadobky -
predaj tovaru
15,-27.09.201627.09.201628.09.201628.09.2016zmluva-2016-56
57/16Nájomná zmluvaLám Šúriprenájom svadobky -
predaj tovaru
15,-27.10.201627.10.201628.10.201628.10.2016zmluva-2016-57
58/16Kúpna zmluva č.8/2016Anna Potocká
Peter Drgoňa
predaj nehnuteľnosti obci634,0007.11.201607.11.201608.11.2016neurčenázmluva-2016-58
59/16Nájomná zmluvaIgor Kmeť
Tekovské Nemce
nájom hrobového miesta10,-30.9.201607.11.201608.11.201630.09.2026zmluva-2016-59
60/16Kúpna zmluva
9/2016
Stanislav Valkovičpredaj nehnuteľnosti1.560,-11.11.201611.11.201612.11.2016neurčenázmluva-2016-60
61/16Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena 5/2016Roľnícke družstvovecné bremeno na pozemok-25.11.201628.11.201629.11.2016neurčenádodatok-c-1-ku-zmluve-o-zriade-ni-vecneho-bremena-c-5-2016
62/16Zmluva o pripojení k inf.systému DCOMDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
zmluva o pripojení k informačnému systému dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci103,207.10.201628.11.201629.11.2016doba neurčitá
63/16Nájomná zmluvaMiloš Goliansvadobka - kar32,7228.11.201628.11.201629.11.201629.11.2016zmluva-2016-63
64/16Nájomná zmluvaSvetlo- zariadenie sociálnych služieb OlichovPrenájom sály a svadobky - Mikulášsky večierok189,081.12.20161.12.20162.12.20162.12.2016zmluva-2016-64
65/16Nájomná zmluva Augustín Rožníksvadobka - kar32,422.12.20162.12.20163.12.20164.12.2016zmluva-2016-65
66/16Zmluva o pripojení zar.do distr siete
č.4300046189
SSE-distribúcia
Žilina
Zmluva o pripojení
bytovka
216,6116.11.20162.12.20163.12.2016neurčitázmluva-2016-66
67/16Zmluva o pripojení č.4300046190SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201603.04.2018zmluva-2016-67
68/16Zmluva o pripojení
č.4300046191
SSE- distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201603.04.2018zmluva-2016-68
69/16Zmluva o pripojení č. 4300046197SSE-distribúcia ˇZilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201623.3.2018zmluva-2016-69
70/16Zmluva o pripojení č.4300046198SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201623.3.2018zmluva-2016-70
71/16Zmluva o pripojení č.4300046200SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201626.3.2018zmluva-2016-71
72/16Zmluva o pripojení č. 4300046202SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení 216,6116.11.20162.12.20163.12.201628.3.2018zmluva-2016-72
73/16Zmluva o pripojení č. 4300046203SSE-distribúciaŽilinaZmluva o pripojení 216,6116.11.20162.12.20163.12.201627.3.2018zmluva-2016-73
74/16Zmluva o pripojení č. 4300046205SSE-distribúcia Žilina Zmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201621.3.2018zmluva-2016-74
75/16Zmluva o pripojení č.4300046207SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201623.3.2018zmluva-2016-75
76/16Zmluva o pripojení
č.4300046208
SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení 216,6116.11.20162.12.20163.12.201622.3.2018zmluva-2016-76
77/16Zmluva o pripojení
č.4300046210
SSE-distribúcia ŽilinaZmluva o pripojení216,6116.11.20162.12.20163.12.201627.3.2018zmluva-2016-77
78/16Dodatok k zmluve o posk.ver. služieb
č.zml. 2030453652
Slovak Telekom BratislavaDodatok k zmluve180,0015,12,201616.12.201617.12.2016neurč.zmluva-2016-78
79/16Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 2/2016Ľubomír Molnár
Tekovské Nemce
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 2/2016 predaj nehnut. obci Tek. Nemce936,-15.12.201615.12.201616.12.2016neurčitáZmluva-2016-79
EnglishHungarianSlovak