Zmluvy 2018

Interné číslo zmluvyNázov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyZmluva
1/18Kúpna zmluva
01/2018
Emília Šutková
Slávka Novosadová
Predaj nehnuteľnosti obci Tek. Nemce112,-18.01.201818.1.201819.1.2018neurč.KZ-2018
2/18Dodatok ku Kúpnej zmluve č.18/2013Technické služby
Zlaté Moravce
Zmena poplatku za uloženie odpadovdľa cenníka22.01.201823.01.201824.01.2018neurč.Zmluva-2018-2
3/18Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceMS Slov.červ. kríža
Tek. Nemce
Dotácia z obce300,-1.2.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-3
4/18Zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce
TJ Družstevník
Tek. Nemce
Dotácia z obce3.800,-1.2.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-4
5/18
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
č.5190039628
Komunálna poisťovňa
Bratislava
Poistenie aktivačných pracovníkov19,5031.1.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-5
6/18Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdziKomunálna poisťovňa
Bratislava
Poistenie aktivačných pracovn.6,5031.1.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-6
7/18Nájomná zmluvaLám Šúri Hodruša HámrePrenájom svadobky -predaj tovaru15,-5.2.20185.2.20186.2.20186.2.2018Zmluva-2018-7
8/18Hromadná licenčná zmluva
VP/18/05856/001
SOZA slov.ochr.zväz autorský
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
Hudobná produkcia- fašiangová zábava9.2.20189.2.201810.2.201810.2.2018Zmluva-2018-8
9/18Zmluva o dielo
č.3/2018
Ing.arch. Peter Mizia NEUTRA Farská 1
NItra
Zmeny a doplnky č.2ÚPN Tek. Nemce - proj. dokumentácia4.560,-14.2.201814.2.201815.2.2018neurč.Zmluva 2018 - 9
10/18Kúpna zmluva
č.184/2018
SIMKOR,s.r.o
Miloš Šimek, Ing.Milan Korgo
Banská Štiavnica
12 bytový dom679 616,7023.2.201823.2.201824.2.2018neurč.Zmluva-2018-10
11/18
Zmluva o združenej dodávke elektrinySSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
dodávka elektriny OcÚpodľa cenníka12.2.201828.2.20181.3.201831.12.2021Zmluva-2018-11
12/18Zmluva o dielo ZEH,s.r.o
Robotnícka 5
Zlaté Moravce
Zmena spôsobu vykurovania pošty13.150,-12.03.201812.03.201813.03.201824 mes. od prevzatia diela.Zmluva 2018 - 12
13/18Zmluva o poskytnutí dotácie z obce
1/2018
Jednota dôchodcov
Tekovské Nemce
Dotácia z obce300,-12.03.201812.03.201813.03.201831.12.2018Zmluva 2018 - 13
14/18Zmluva o poskytnutí auditorských služiebIng.Jozef Adamkovič
Orgovánová 2565/7
Topoľčany
IČO:30887232
účtovný audit1500,-19.03.201819.3.201820.3.201830.11.2019Zmluva 2018 - 14
15/18Zmluva o nájme bytu Anna Rakovskánájom bytu č.1 -12BJ84,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 15
16/18Zmluva o nájme bytuMichal Šimegnájom bytu č.2 - 12BJ138,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 16
17/18Zmluva o nájme bytuMichal Valkovičnájom bytu č.3 - 12BJ168,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 17
18/18Zmluva o nájme bytuMichaela Holečkovánájom bytu č.4 - 12BJ151,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 -18
19/18Zmluva o nájme bytuKristína Kováčovánájom bytu č.5 - 12BJ172,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 19
20/18Zmluva o nájme bytuTerézia Rudzanovánájom bytu č.6 - 12BJ150,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 20
21/18Zmluva o nájme bytuRNDr. Juraj Petešnájom bytu č.7 - 12BJ84,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 21
22/18Zmluva o nájme bytuMartina Kašpárovánájom bytu č.8 - 12BJ128,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 22
23/18Zmluva o nájme bytu Marek Šálynájom bytu č.9 - 12BJ173,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 23
24/18Zmluva o nájme bytuLucia Dufekovánájom bytu .č10 - 12BJ151,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 24
25/18Zmluva o nájme bytuStanislav Kováčnájom bytu č.11 - 12BJ157,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 25
26/18Zmluva o nájme bytuMiroslava Benčurikovánájom bytu č.12 - 12BJ155,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 26
27/18
Zmluva č.148203
o posk. dotácie
Dobrovoľná pož. ochrana SR Bratislavaposkytnutie dotácie z pros. Dobrov. požiarnej ochrany1400,-21.03.201821.03.201822.03.201831.08.2018Zmluva 2018 - 27
28/18Zmluva 2/2018
Daniela Ostrožlíkovápredaj nehnuteľnosti obci368,5523.3.201823.3.201824.3.2018neurč.Zmluva-2018-28
29/18
Nájomná zmluvaBožena Drgoňováprenájom svadobky
rod. oslava
23,1023.3.201823.3.201824.3.201825.3.2018Zmluva 2018 - 29
30/18Nájomná zmluva
184/2018/1
SimKor,s.r.o
Banská Štiavnica
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - 12 BJ1233,-/ mesiac03.04.201803.04.201804.04.2018neurč.Zmluva-o-nájme-bytov_TNemce-12-bj-1
31/18Nájomná zmluvaMária Rudzanováprenájom svadobky24,816.4.20186.4.20187.4.20187.4.2018Zmluva-2018-31
32/18
9106457742
Zmluva o dodávke plynu
9106457742
SPP,a.s.
Bratislava IČO:35815256
dodávka plynu - byt v 12.bj.cenník12.04.201812.04.201813.04.2018neurčitúZmluva-2018-32
33/18
Zmluva č.ZO/2018A6386-1osobnyudaj.sk.s.r.o
Garbiarska 5,
Košice
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov60,-/mesiac16.04.201816.04.201817.04.2018neurčitúZmluva-2018-33
34/18Nájomná zmluvaLám Šúri Hodruša HámrePrenájom svadobky -predaj tovaru12,-4.4.201816.4.201817.4.201817.4.2018Zmluva-2018-34
35/18Nájomná zmluvaEmília KurekováPrenájom svadobky
rod. oslava
19,9719.4.201820.4.201821.4.201822.4.2018Zmluva-2018-35
36/18Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného sportového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Tekovské NemceSlovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
rekonštrukcia futbalového ihriska16.05.201816.05.201817.05.2018do ukončenia projektuZmluva-2018-36