Zmluvy 2018

Interné číslo zmluvyNázov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyZmluva
1/18Kúpna zmluva
01/2018
Emília Šutková
Slávka Novosadová
Predaj nehnuteľnosti obci Tek. Nemce112,-18.01.201818.1.201819.1.2018neurč.KZ-2018
2/18Dodatok ku Kúpnej zmluve č.18/2013Technické služby
Zlaté Moravce
Zmena poplatku za uloženie odpadovdľa cenníka22.01.201823.01.201824.01.2018neurč.Zmluva-2018-2
3/18Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceMS Slov.červ. kríža
Tek. Nemce
Dotácia z obce300,-1.2.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-3
4/18Zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce
TJ Družstevník
Tek. Nemce
Dotácia z obce3.800,-1.2.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-4
5/18
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
č.5190039628
Komunálna poisťovňa
Bratislava
Poistenie aktivačných pracovníkov19,5031.1.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-5
6/18Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdziKomunálna poisťovňa
Bratislava
Poistenie aktivačných pracovn.6,5031.1.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-6
7/18Nájomná zmluvaLám Šúri Hodruša HámrePrenájom svadobky -predaj tovaru15,-5.2.20185.2.20186.2.20186.2.2018Zmluva-2018-7
8/18Hromadná licenčná zmluva
VP/18/05856/001
SOZA slov.ochr.zväz autorský
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
Hudobná produkcia- fašiangová zábava9.2.20189.2.201810.2.201810.2.2018
9/18Zmluva o dielo
č.3/2018
Ing.arch.Peter Mizia NEUTRA Farská 1
NItra
Zmeny a doplnky č.2ÚPN Tek. Nemce - proj. dokumentácia4.560,-14.2.201814.2.201815.2.2018neurč.
10/18Kúpna zmluva
č.184/2018
SIMKOR,s.r.o
Miloš Šimek, Ing.Milan Korgo
Banská Štiavnica
12 bytový dom679 616,70neurč.