DOCHÁDZKA POSLANCOV OZ 2018

MenoTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
22.02.2018
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
14.05.2018
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
09.07.2018
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstvaTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomnáprítomnáprítomná
Ing. Lukáš
GAŽI
prítomnýprítomnýneprítomný
ospravedlnený
Alena
GAŽIOVÁ
prítomnáprítomnáprítomná
Jozef
MOKRÝ
práceneschopný
ospravedlnený
prítomnýneprítomný
ospravedlnený
Mária
RUDZANOVÁ
prítomnáprítomnáprítomná
Slavomír
ŠIMEG
prítomnýprítomnýprítomný
Marek
TURZA
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomnýneprítomný
ospravedlnený
prítomný
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomnýprítomnýprítomný
EnglishHungarianSlovak