DOCHÁDZKA POSLANCOV OZ 2018

MenoTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
22.02.2018
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
14.05.2018
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstvaTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstvaTermín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ing. Zuzana
BENIAKOVÁ
prítomnáprítomná
Ing. Lukáš
GAŽI
prítomnýprítomný
Alena
GAŽIOVÁ
prítomnáprítomná
Jozef
MOKRÝ
práceneschopný
ospravedlnený
prítomný
Mária
RUDZANOVÁ
prítomnáprítomná
Slavomír
ŠIMEG
prítomnýprítomný
Marek
TURZA
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
ospravedlnený
Ing. Ján
VALKOVIČ
prítomnýneprítomný
ospravedlnený
Ing. Pavel
VALKOVIČ
prítomnýprítomný
EnglishHungarianSlovak