PREHĽAD ZÁKAZIEK 2016

Por. čísloPredmetÚspešný uchádzačHodnota
1.štvrťrok
1.Zmeny ÚPN č.1NEUTRA - Mizia
Nitra
3.000,- €
2.jedálenské kupónyChéque Déjeuner
Bratislava
2.650,08 €
2. štvrťrok
neboli
3. štvrťrok
1.projektová dokumentácia ČOVIng. Javorek
Tek. Nemce
11.340,- €
4.štvrťrok
neboli
EnglishHungarianSlovak