Rozhodnutia 2016

Por.čísloNázovČíslo rozhodnutiaDátum právoplatnostiPoznámka
1.Rozhodnutie - prerušenie stav. konania "Novostavba nájomných bytov-12 bytových jednotiek" SIMKOR B.Štiavnica1032/2015 PK-1/201622.01.2016p.č.851,852,853
2. Rozhodnutie - povolenie zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok
- Ing.Vladimír Bajza a m.Dáša
108/2016-MK-103.02.2016Staré grunty, p.č.1382
3.Rozhodnutie -prerušenie kolaud. konania- Novostavba administratívnej budovy a expedície - LUMIGREEN, Ing.Gaži Lukáš112/2016 PR-3/2016 29.02.2016Hradská 248
4.Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu - Valent Viliam a m.Soňa37/2016 SP-1/201617.03.2016Dolné lúky, p.č. 1226
5.Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Rodinný dom -Ing.Vladimír Bajza a m.Dáša104/2016 SP-2/201617.03.2016Staré grunty p.č.1382
6.Rozhodnutie - zastavenie
Zmena stavby pred dokončením - Marek Turza a m.Zuzana
277/2016 ZK 1/201601.04.2016p.č.71,72/1
7.Stavebné povolenie -
fóliovník -LUMIGREEN
113/2016 SP-3/201619.04.2016Hradská 248
8. Kolaudačné rozhodnutie
Prístavba a nová strecha rodinného domu - Valkovič Martin
256/2016 KR-1/201621.04.2016Nové grunty 306
9.Rozhodnutie-povolenie zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok -
Radovan Valentíny a m.Ivana
426 k 325/16/2016-MK-126.05.2016p.č.48/1
10.Kolaudačné rozhodnutie-novostavba admin. budovy a expedície - LUMIGREEN-Ing.Gaži112/2016 KR-2/201627.05.2016Hradská 248
11.Stavebné povolenie - "Novostavba nájomných bytov-12 bytových jednotiek" SIMKOR B.Štiavnica
1032/15 SP-4/201620.06.2016p.č.851,852,853
12.Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu
Radovan Valentíny a m.Ivana
426/2016 SP-5/201612.07.2016p.č.48/1
13.Rozhodnutie - povolenie zjazdu z MK
Gabriel Šabík
449/2016,387/2016-MK-205.07.2016p.č.353
13.Stavebné povolenie
Gabriel Šabík
387/2016 SP-6/201602.08.2016p.č.353
14.Rozhodnutie - povolenie Zmena stavby pred dokončením - Jana Barillová440/2016(1009/2015)ZRS3/201610.08.2016p.č.1220
15.Rozhodnutie - Stavebné povolenie
Rodinný dom
Jozef Jób a m.Helena
660/2016 SP-7/201625.10.2016p.č.1377
16.Rozhodnutie - povolenie
informačné tabule na južnom odpočívadle - 2 ks pre cestu Rl - Min. dopravy Bratislava
716/2016 R1/201621.10.2016p.č.2214/135 - 138
17. Kolaudačné rozhodnutie
rodinný dom - Tibor Drgoňa a m. Jana
824/2016 KR-3/201616.11.2016p.č. 1275/3
18.Kolaudačné rozhodnutie
fóliovník - LUMIGREEN Ing.Lukáš Gaži
879/2016 KR-4/201628.12.2016Hradská 248
19.Stavebné povolenie
Oprava strechy RD a prístavba - Juraj Lipnický a m. Martina
855/2016 SP-8/201617.01.2017Nové grunty 300
EnglishHungarianSlovak